Witold Kepinski - 22 november 2023

EU akkoord over samenwerking gegevensuitwisseling politie diensten

De veiligheid van degenen die in Europa wonen is een topprioriteit voor de Europese Commissie. Om criminaliteit effectief te kunnen bestrijden, moeten rechtshandhavingsautoriteiten tijdig gegevens kunnen uitwisselen. Daarom verwelkomt de Commissie het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over de verordening inzake geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (Prüm II).

EU akkoord over samenwerking gegevensuitwisseling politie diensten image

Deze overeenkomst herziet het bestaande Prüm-kader, een hoeksteen van de politiesamenwerking van de EU en een kernelement van het EU-kader om de veiligheid in de Europese Unie te vergroten.

Door het bestaande Prüm-kader te herzien, zal deze overeenkomst de rechtshandhavingsinstrumenten ter bestrijding van de misdaad verbeteren.

Het Prüm-raamwerk heeft bewezen een grote rol te hebben gespeeld bij het oplossen van veel misdaden in Europa. Uitwisselingen in het kader van het Prüm-kader worden dagelijks door de politie gebruikt voor het identificeren van criminelen en voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad, drugs, terrorisme, seksuele uitbuiting, mensenhandel en andere criminele activiteiten. Dit raamwerk wordt nu aanzienlijk verbeterd door gezichtsopnamen en politieregistraties toe te voegen, die cruciaal zijn voor de rechtshandhaving, en door gegevensstromen te centraliseren, om ze sneller en effectiever te maken .

De nieuwe Prüm II-verordening zal informatielacunes dichten en de preventie, opsporing en onderzoek van strafbare feiten in de EU stimuleren , waardoor de veiligheid voor iedereen in Europa wordt bevorderd.

De nieuwe regels zullen de gegevensuitwisseling binnen het bestaande Prüm-kader verbeteren, vergemakkelijken en versnellen door:

  • Behoud van de bestaande geautomatiseerde uitwisseling van DNA-profielen, dactyloscopische gegevens en kentekengegevens.
  • Het toestaan ​​van zoekopdrachten op kentekengegevens met behulp van de identiteitsgegevens van criminelen.
  • Starten van geautomatiseerde gegevensuitwisseling over gezichtsbeelden en politieregistraties.
  • Het opzetten van een centrale router om de geautomatiseerde uitwisseling van biometrische gegevens te vereenvoudigen.
  • Opzetten van het European Police Records Index System (EPRIS) om de geautomatiseerde uitwisseling van politiegegevens mogelijk te maken.
  • Zorgen dat er na een bevestigde match op biometrische gegevens via uitwisseling van identificatiegegevens binnen 48 uur een vervolg volgt.
  • Europol opnemen in het Prüm-kader.
  • Uitwisselingen binnen het Prüm-kader op één lijn brengen met het gegevensbeschermingskader, met sterke waarborgen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad zullen de verordening nu formeel moeten goedkeuren, in overeenstemming met het bereikte politieke akkoord.

Achtergrond

Het Prüm II-voorstel maakt deel uit van een samenhangend pakket dat tevens bestaat uit een aanbeveling van de Raad ter versterking van de operationele grensoverschrijdende politiële samenwerking, aangenomen in juni 2022, en een richtlijn over informatie-uitwisseling tussen rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, aangenomen in mei 2023.

Het Prüm II-voorstel is de laatste en ontbrekende pijler van het politiesamenwerkingspakket van december 2021 .

Voor meer informatie

Informatie-uitwisseling (europa.eu)

Voorstel voor een verordening betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (“Prüm II”)

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!