Witold Kepinski - 24 november 2023

UWV draait data verzameling Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terug

UWV gaat alle beslissingen die genomen zijn naar aanleiding van een signaal uit de begin dit jaar stopgezette Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terugdraaien. Uit onderzoek van UWV blijkt dat alle zaken die voortkwamen uit de Risicoscan Verblijf Buiten Nederland gelijk behandeld moeten worden. UWV overtrad daardoor de privacywet. UWV gaat alle afgesloten zaken heropenen en draait genomen beslissingen zoals boetes, waarschuwingen en herzieningen van uitkeringen terug. Cliënten die dit betreft worden hier individueel van op de hoogte gesteld.

UWV draait data verzameling Risicoscan Verblijf Buiten Nederland terug image

Johanna Hirscher, lid van de Raad van Bestuur van UWV: ‘We zijn onderzoeken gestart op basis van onrechtmatig verkregen gegevens. Dat mag niet. Uit de onderzoeken, naar aanleiding van de scan, kwam soms naar voren dat iemand de wet overtrad en onrechtmatig in het buitenland verbleef tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Daar is toen juist op gereageerd door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen of de uitkering stop te zetten. We moeten echter concluderen dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest in het op de juiste manier vergaren van gegevens in dit proces en dat moeten wij herstellen.’

Gelijke behandeling

Het terugdraaien en herstellen komt voort uit intern en extern advies, van de juristen van UWV, advocatenkantoor PelsRijcken en de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe er omgegaan moest worden met de lopende en afgesloten zaken. Hieruit komt naar voren dat alle zaken gelijk behandeld moeten worden. Daarom worden ook alle beslissingen die genomen zijn in de afgesloten zaken teruggedraaid. Het gaat om 703 gevallen. Zodat deze op eenzelfde manier behandeld zijn als de eerder gestopte zaken waar geen verder onderzoek naar gedaan is en dus ook geen sancties in zijn opgelegd.

Risicoscan Verblijf Buiten Nederland

Voor mensen met een WW-uitkering gelden er bepaalde regels. Zo moet iemand met een WW- uitkering in principe in Nederland blijven en verblijf in het buitenland melden aan UWV. Dit omdat iemand die een WW-uitkering krijgt beschikbaar moet zijn om aan het werk te gaan. De Risicoscan Verblijf Buiten Nederland was een algoritme dat UWV hielp met het signaleren van ongeoorloofd verblijf in het buitenland tijdens het ontvangen van een WW-uitkering. Hierbij speelde ook de locatie van de computer wanneer iemand inlogde op de ‘Mijn UWV’ omgeving een rol. UWV is er tijdens de uitvoering van de scan achter gekomen dat dit niet geoorloofd was. Er is toen direct besloten de inzet van de scan te stoppen.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!