Witold Kepinski - 14 december 2023

Top Risicotrends voor bestuurders en functionarissen in 2024

Bestuursleden en leidinggevenden van bedrijven kunnen voor steeds meer scenario's aansprakelijk worden gesteld. Inadequate reacties op economische druk, geopolitieke kwesties, het implementeren van innovatieve technologieën zoals GenAI, of uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) behoren tot de belangrijkste factoren die de kans vergroten dat een bedrijf en zijn Directors and Officers (D&Os) in 2024 voor de rechter worden gedaagd.

Top Risicotrends voor bestuurders en functionarissen in 2024 image

Dit meldt hetD&O verzekeringsrapport van Allianz Commercial. "Kopers van D&O-verzekeringen van publieke en private bedrijven hebben geprofiteerd van gunstige prijzen en een bredere dekking tot 2023, geholpen door factoren zoals nieuwkomers op de markt en de stabiele trend in het aantal Amerikaanse class actions tegen effecten", legt Vanessa Maxwell, Wereldwijd hoofd van Financial Lines bij Allianz Commercial, uit. "Er zijn echter nog steeds veel risico's voor D&Os en hun verzekeraars. De inflatie blijft doorbijten en beïnvloedt toekomstige claims door hogere schikkingswaarden - op het hoogste punt in 10 jaar - en hogere verdedigingskosten. De hogere kosten voor herfinanciering van schulden blijken een schok te zijn. Het aantal insolventies neemt toe, de geopolitieke onzekerheid is aanzienlijk, het cyberrisico is hoog en ESG-claims zijn blijvend en vormen een uitdaging. D&Os moeten voorbereid zijn op deze tegenwind en een strategie hebben die zich kan aanpassen wanneer het bedrijf wordt geblokkeerd. Diversiteit in de bestuurskamer stelt bedrijven in staat om dergelijke problemen op verschillende manieren aan te pakken."

Sombere vooruitzichten overheersen

Sinds de wereld de lockdown van de Covid-19 pandemie heeft opgeheven, heeft een nieuwe norm de dagelijkse uitdagingen voor bedrijven er niet eenvoudiger op gemaakt. De economische groei blijft wereldwijd teleurstellend. Volgens een analyse van Allianz zal het aantal bedrijfsinsolventies in 2024 naar verwachting met +10% stijgen. De inflatiedruk blijft en de herfinanciering van bestaande schulden na jaren van lage rente is voor velen een nieuwe test. D&Os zien nieuwe druk op het genereren van cash, en beslissingen over hoe bedrijven kapitaaluitgaven financieren en hun schuldprofiel beheren, worden door belanghebbenden kritischer bekeken, aldus het rapport.

Daarnaast worden bedrijven en hun toeleveringsketens geconfronteerd met aanzienlijke geopolitieke risico's door de oorlog in Oekraïne, conflicten in het Midden-Oosten en aanhoudende spanningen over de hele wereld. Volgens analist Verisk Maplecroft was het politieke risico in 2023 het hoogste in vijf jaar, met ongeveer 100 landen met een hoog of extreem risico op burgerlijke onrust. Dit betekent dat er meer druk en toezicht is op bestuurders om ervoor te zorgen dat hun bedrijf voldoende is voorbereid om de impact van bedrijfsonderbrekingen in gebieden met een hoger risico te weerstaan, naast het waarborgen van de veiligheid van hun werknemers.

Iedereen heeft het over GenAI

GenAI beschrijft algoritmen die worden gebruikt om complexe inhoud te creëren, waarbij menselijke activiteiten worden nagebootst. Er is steeds meer discussie over het gebruik ervan, omdat de uitgebreide mogelijkheden nu invloed hebben op de manier waarop bedrijven over hun bedrijfsprocessen denken. Volgens een wereldwijd onderzoek van McKinsey gebruikt een derde van de organisaties AI regelmatig in minstens één bedrijfsfunctie.

"Het potentieel van AI om concurrentievoordelen te creëren is opwindend, maar er zijn ook uitdagingen met betrekking tot de invoering ervan waar bedrijven rekening mee moeten houden, zoals bedreigingen voor de cyberveiligheid, een verhoogd regelgevingsrisico, onrealistische verwachtingen van investeerders over de mogelijkheden ervan, evenals het beheren van verkeerde informatie", legt Hannah Tindal uit, Regionaal hoofd van Commercial D&O bij Allianz Commercial.

Rechtszaken die onlangs zijn aangespannen tegen AI-bedrijven hebben al privacyrisico's en schendingen van het auteursrecht aan het licht gebracht. Deze zaken, evenals de hierboven genoemde uitdagingen, kunnen leiden tot effectenclaims, claims met betrekking tot intellectueel eigendom, claims met betrekking tot schending van fiduciaire plichten, claims met betrekking tot onjuiste voorstelling van zaken en rechtszaken tegen aandeelhouders en derivaten.

"Organisaties kunnen de risico's van GenAI-technologieën beperken door best practices op te zetten en agile methoden in te zetten om governance, compliance protocollen en juridische kaders actueel te houden en in staat te stellen zich aan te passen aan de technologie terwijl deze zich ontwikkelt", zegt Tindal. "Het nauwlettend volgen van de evolutie van AI moet een hoge prioriteit krijgen op de agenda van de raad van bestuur."

ESG-claims van beide kanten

Risico's op wettelijke maatregelen of rechtszaken als gevolg van ESG-gerelateerde kwesties zijn een andere grote zorg voor raden van bestuur, gedreven door toenemende rapportage- en openbaarmakingsvereisten rond dergelijke onderwerpen, die claims kunnen uitlokken in het geval van een inadequate reactie of niet-naleving. Het aantal landen dat ESG-rapportageverplichtingen invoert is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, waardoor bestuurders worden blootgesteld aan kosten om te reageren op onderzoeken, handhavingsacties en mogelijke boetes en straffen voor vermeende niet-openbaarmaking of onjuiste voorstelling van zaken. Dergelijke eisen stellen bestuurders ook bloot aan claims van private partijen, niet alleen vanwege vermeende onjuiste voorstelling van zaken, maar ook vanwege ontevredenheid over wat de vereiste openbaarmakingen onthullen over de betrokkenheid van een bedrijf bij ESG-kwesties. Recente voorbeelden van claims omvatten beschuldigingen van het niet beheren van klimaatrisico's tot vermeende plichtsverzuim door te beleggen in slecht presterende fondsen die actief ESG-strategieën nastreefden.

"Niet elke belanghebbende heeft dezelfde kijk op een kwestie of dezelfde mening over welke acties bestuurders zouden moeten ondernemen", zegt David Ackerman, hoofd wereldwijde Financial Lines Claims bij Allianz Commercial. "In een wereld die politiek en sociaal steeds meer gepolariseerd raakt, creëert alleen al de noodzaak voor bestuurders om de impact van verschillende ESG-factoren op de bedrijfswaarde te evalueren en aan te pakken het risico dat er claims worden ingediend, door activistische aandeelhouders of andere gemotiveerde belanghebbenden, aan een van beide of aan beide kanten van een bepaalde kwestie."

Gevolgen van de Amerikaanse bankencrisis

Het rapport kijkt ook naar de gevolgen van de bankencrisis in de VS in maart 2023. Slechte praktijken en stijgende rentetarieven leidden ertoe dat verschillende banken werden ontbonden of overgenomen. Er volgden claims voor effectenfraude. Een interessant aspect van deze crisis was de rol van sociale media. De spaarders van een van de failliete banken, Silicon Valley, waren grotendeels startende tech- en gezondheidszorgbedrijven, waarin durfkapitalisten hadden geïnvesteerd. Toen spaarders geld begonnen op te nemen, adviseerden sommige durfkapitalisten hun klanten om hun tegoeden te verspreiden over andere banken. Dit advies kwam in de sociale media terecht en leidde tot een run op de bank, die kort daarna sloot. De kracht van sociale media om grote aantallen mensen op hetzelfde moment op dezelfde manier te laten handelen, betekent dat bankruns nu te snel kunnen gaan om te stoppen. Het rapport herinnert de D&Os er ook aan hoe snel sociale media een crisis kunnen verergeren.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!