Witold Kepinski - 20 december 2023

Winnaars EU Simpl middleware platform aanbesteding zijn bekend

Het eerste specifieke EU Simpl middleware platform contract is gegund aan het consortium onder leiding van Eviden België (BE) en omvat Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE) en COSMOTE Global Solutions (BE), een dochteronderneming van Deutsche Telekom. Het tweede raamcontract betreft de levering van administratieve en kwaliteitsbeoordelingsdiensten voor de ontwikkelingen van het eerste specifieke contract. Deze raamovereenkomst is gegund aan Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL (ES) .

Winnaars EU Simpl middleware platform aanbesteding zijn bekend image

Simpl is een slim middlewareplatform dat cloud-to-edge-federaties mogelijk maakt en alle grote data-initiatieven ondersteunt die door de Europese Commissie worden gefinancierd.

Simpl wil een slim, veilig middlewareplatform zijn dat datatoegang en interoperabiliteit tussen Europese dataruimtes ondersteunt. Middleware is een softwareoplossing waarmee applicaties, tools en databases een naadloze gebruikerservaring kunnen bieden.

Simpl zal een belangrijke rol spelen bij het creëren van de Common European Data Spaces. Dit zijn data-ecosystemen waar gebruikers in dezelfde sectoren op een veilige manier data kunnen delen. Simpl geeft dataproviders volledige controle over wie toegang heeft tot hun gegevens in dergelijke dataruimtes.

Bovendien zal Simpl zijn:

 • Verankerd aan specifieke gebruiksscenario's : Simpl zorgt ervoor dat datasets en hun infrastructuur naadloos met elkaar kunnen worden verbonden en interoperabel kunnen worden gemaakt.
 • Slim en modulair : Simpl maakt de vervanging of toevoeging van componenten mogelijk zonder de rest van het systeem te beïnvloeden.
 • Open source : Simpl biedt inzicht in alle delen van de architectuur (zonder enige eigendomsclaims) en eenvoudige implementatie.
 • Groen, schaalbaar en wendbaar : Simpl maakt het mogelijk de milieuprestaties te monitoren en nieuwe gebruikers toe te voegen zonder de prestaties te beïnvloeden.
 • Veilig en interoperabel : Simpl zorgt ervoor dat vertrouwen en naleving van de regelgeving in het systeem zijn ingebouwd. Dit impliceert een moeiteloos delen van middelen tussen deelnemers, ongeacht hun gegevensverwerkingsomgeving. Het creëert een abstractielaag waardoor gegevens over meerdere aanbieders en lidstaten kunnen stromen.

En natuurlijk zal het eenvoudig te gebruiken en uit te breiden zijn.

Meer details vindt u in de reeks verduidelijkingen over Simpl (.pdf) .

Financiering

Simpl wordt gefinancierd via het DIGITAL Europe-werkprogramma , onder onderwerp 2.1.1, en meer in het algemeen via specifieke doelstelling 2 (Cloud, data en kunstmatige intelligentie), waarin Simpl wordt overwogen voor de inzet ervan.

De rol van de Europese Commissie met betrekking tot Simpl is:

 • de aanbestedende dienst zijn die Simpl aanschaft;
 • Simpl vrijelijk aanbieden als een open source-instrument, ten behoeve van zowel de publieke als de private sector, en ten dienste van de Europese burgers;
 • zijn eigen exemplaren van Simpl inzetten als actieve stakeholder van een aantal toekomstige dataruimtes;
 • de belangrijkste exploitant zijn van bepaalde dataruimten die specifiek zijn voor de publieke sector;
 • maak open testomgevingen beschikbaar voor belanghebbenden om Simpl uit te proberen voordat het wordt geïmplementeerd.

Inkoop

Simpl is aanbesteed via twee raamcontracten.

Het eerste raamcontract betreft de ontwikkeling van Simpl zelf. Na een aanbesteding in het voorjaar van 2023 werd deze raamovereenkomst in oktober 2023 gegund aan 2 consortia .

Het eerste specifieke contract werd gegund aan het consortium onder leiding van Eviden België (BE) en omvat Aruba (IT), Capgemini Nederland (NL), Engineering International Belgium (BE), IONOS (DE) en COSMOTE Global Solutions (BE), een dochteronderneming van Deutsche Telekom.

Het zal naar verwachting betrekking hebben op:

 • 3 jaar Simple-Open-ontwikkeling.
 • De voorstudies voor de ontwikkeling van Simpl-Labs en zes exemplaren van Simpl-Live, namelijk de Public Procurement Data Space (PPDS), de European Health Data Space (EHDS), de Language Data Space (LDS), de European Open Science Cloud , Destination Earth en de dataruimte voor slimme en duurzame steden en gemeenschappen (DSSSC).

Het tweede raamcontract betreft de levering van administratieve en kwaliteitsbeoordelingsdiensten voor de ontwikkelingen van het eerste specifieke contract.

Deze raamovereenkomst werd gegund aan Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL (ES) .

Volgende stappen

In de loop van de tijd zullen we het volgende ontwikkelen of beschikbaar stellen:

 • Simpl-Open: een open-source softwarestack die dataruimtes en andere cloud-to-edge-federatie-initiatieven zal aandrijven.
 • Simpl-Labs: een omgeving voor dataruimten om de open-sourcesoftware te beoordelen en hun niveau van interoperabiliteit met Simpl te beoordelen. In het bijzonder zullen sectorale dataruimten die zich nog in de beginfase bevinden, kunnen experimenteren met de implementatie, het onderhoud en de ondersteuning van de open-source softwarestack voordat ze deze voor hun eigen behoeften inzetten. Bovendien zullen meer volwassen dataruimten Simpl-Labs kunnen gebruiken om hun niveau van interoperabiliteit met Simpl-Open te beoordelen.
 • Simpl-Live: afzonderlijke exemplaren van de Simpl-Open-softwarestack die wordt ingezet voor specifieke sectorale dataruimten waar de Europese Commissie zelf een actieve rol speelt in het beheer ervan.

We zien de routekaart op hoog niveau voor de implementatie van Simpl als volgt:

 • Vanaf begin 2024 zal er sprake zijn van een voortdurende betrokkenheid van open source-stakeholders, te beginnen met een onderzoek naar hun verwachtingen. Dit zal worden nagestreefd met een voortdurend overleg om bijvoorbeeld gedetailleerde vereisten, gebruikersverhalen, de architectuur, de code zelf, enz. te co-creëren.
 • Een proof-of-concept uitgebracht in de zomer van 2024.
 • Een Minimum Viable Platform, uiterlijk eind 2024 uitgebracht.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!