Wouter Hoeffnagel - 03 januari 2024

Gartner: Met deze IT-ontwikkelingen krijgen we komende jaren te maken

Hoe ziet de (nabije) ­toekomst van IT eruit? Gartner gaf onlangs op haar IT Symposium/Xpo conferentie een blik in de glazen bol van haar analisten.

Gartner: Met deze IT-ontwikkelingen krijgen we komende jaren te maken image

Het was de rode draad op de conferentie in Barcelona, en het domineert – niet geheel onverwacht – ook de technologische voorspellingen van onderzoeksbureau Gartner voor de komende jaren: AI. IT-organisaties houden de komende tijd maar beter rekening met een grote impact op verschillende vlakken: in de modernisering van (oudere) toepassingen, slimme robots, maar even goed ook in de omgang met personeel.

‘Generatieve AI biedt een kans om dingen te bereiken die nooit eerder mogelijk waren in het menselijk bestaan’, zei Daryl Plummer, Distinguished VP analyst bij Gartner in een presentatie met de tien grootste voorspellingen voor de komende jaren. ‘CIO’s en andere IT-leiders zullen volgens mij uiteindelijk de risico’s van het gebruik van Gen AI aanvaarden, zodat ze toch de nooit eerder geziene voordelen kunnen plukken’, stelt Plummer het. Hij stelt dat dit het eerste jaar is waarin Gen AI centraal staat bij élke strategische beslissing. Maar ook: dat deze technologie er in geslaagd is om elke andere technologiegedreven innovatie compleet uit de schijnwerpers te duwen. Maar tien voorspellingen dus.

1. Productiviteitswaarde van AI wordt economische indicator

Tegen 2027 wordt de productiviteitswaarde van AI erkend als een primaire indicator van nationale, economische kracht, verwacht Gartner. Nationale overheden zetten zich alsmaar meer en sterker in voor AI en geven prioriteit aan strategieën en plannen die AI erkennen als een belangrijke technologie in zowel de private als de publieke sector. De integratie van AI in nationale langetermijnplanningen wordt versterkt door regels om AI-initiatieven te ondersteunen en de implementatie van wetten: ook daar wordt momenteel overal ter wereld al werk van gemaakt.

2. AI zal legacy bedrijfsapplicaties moderniseren

Gartner geeft het nog maximaal 4 jaar vooraleer Gen AI tools volop ingezet worden om oude bedrijfsapplicaties – de zogenaamde legacy waar geen IT’er mee aan de slag wil of kan – toch te moderniseren. ‘We denken dat dat ook echt gaat gebeuren omdat de grote taalmodellen (LLM’s) van Gen AI het allemaal ook op een kostenefficiënte manier kunnen. We schatten dat de moderniseringskosten tot 70% zullen dalen’, zegt Plummer.

3. Strijd tegen fake news weegt op cybersecurity en marketing

In 2028 bedragen de bedrijfsuitgaven voor het bestrijden van desinformatie meer dan 30 miljard dollar. Daardoor gaat 10% van de marketing- en cyberbeveiligingsbudgetten op aan het bestrijden van fake news. ‘De snelle opkomst van GenAI heeft toezichthouders het vuur aan de schenen gelegd om desinformatie op te nemen als een van de risico’s die samenhangen met de toenemende macht en beschikbaarheid van GenAI voor slechte actoren,’ aldus Plummer: ‘Bedrijven die de slechte actoren, toezichthouders en technologische bestrijders van desinformatie goed in de gaten houden, zullen een aanzienlijk voordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten.’

4. Takenpakket van CISO breidt uit

Tegen 2027 ziet 45% van de Chief Information Security Officers (CISO’s) hun takenpakket uitbreiden tot meer dan alleen cyberbeveiliging: een gevolg van toenemende regelgeving en een alsmaar uitgebreider aanvalsoppervlak. Zowat alles rond beveiligingsbeheer zal uiteindelijk bij de CISO terechtkomen – waar dat nu vaak nog versnipperde bevoegdheden zijn; en die uitbreiding ziet Gartner als een goeie zaak.

5. AI versterkt de vakbonden

Naarmate de adoptie van Gen AI toeneemt, sluiten steeds meer kenniswerkers zich aan bij een vakbond. En daar zijn leidinggevenden zelf vaak de oorzaak van omdat ze AI te vaak in één adem noemen met het schrappen van functies of besparen op mensen. Leidinggevenden moeten duidelijk met hun werknemers communiceren over hun intentie om AI intern in te zetten om onbedoelde AI-angst onder het personeel te vermijden. Organisaties die Gen AI implementeren en er niet in slagen om de AI-angst onder hun kenniswerkers duidelijk aan te pakken, zullen 20% meer verloop ervaren, voorspelt Gartner.

6. Digital charisma filters

In 2026 maakt 30% van de werknemers gebruik van ‘digital charisma filters’ Dit zijn digitale assistenten die leidinggevenden en werknemers helpt om efficiënter te communiceren in verschillende situaties. De filter maakt dat ze uitblinken in die sociale interacties waarin ze willen ze uitblinken. ‘Maar zo’n filter laat organisaties ook toe om meer diverse werknemers aan te nemen’, meent Plummer.

7. Neem neurodivers talent aan

Nog een tip als u werknemers zoekt: neem neurodivers talent aan. Gartner denkt dat tegen 2027 25% van de Fortune 500 bedrijven actief neurodivers talent zal aanwerven. Dat gaat dan om werknemers met aandoeningen als autisme, ADHD en dyslexie. ‘Organisaties die neurodivers talent in dienst nemen zullen een grotere betrokkenheid, creativiteit én ook productiviteit bij hun werknemers ervaren’, aldus analist Daryl Plummer. ‘Neem ze ook op in leidinggevende posities. Dat bevordert een cultuur van inclusie’, geeft hij nog mee.

8. Machineklanten bedienen

Een op de drie grote bedrijven beschikt volgens Gartner tegen 2026 over een aparte business unit of een saleskanaal voor het bedienen van zogeheten machine customers. Het gaat daarbij om hervormde traditionele functies in de supply chain, sales, marketing, klantendienst, digital commerce en customer experience. Sterker nog: tegen 2025 – binnen maximaal twee jaar dus al – zal een kwart van de verkoop- en servicecentra in grote organisaties telefoontjes krijgen van machineklanten.

Machine customers zijn in opmars omdat ze sneller transacties kunnen sluiten of meer volume kunnen draaien dan wat mensen kunnen doen. ‘Maar dat betekent dat organisaties dus ook hun afdelingen moeten aanpassen om aan de behoefte van machineklanten te kunnen voldoen’, stelt Plummer.

9. Meer slimme robots dan eerstelijnswerknemers

De meeste productie-, retail- en logistieke bedrijven kunnen niet genoeg mensen vinden of behouden om hun dagelijkse activiteiten te ondersteunen. En het zijn robots die dat gat helpen opvullen. Uit een onderzoek van Gartner uit december 2022 blijkt dat 35% van de supply chain organisaties al robots heeft ingezet, waarbij 61% bezig is met een pilot of met een eerste implementatie. In 2028 voorspelt Gartner meer slimme robots dan eerstelijnswerknemers in de productie, detailhandel en logistiek.

10. Stabiele elektriciteit wordt concurrentieel voordeel

In 2026 zal de helft van de G20-leden te maken krijgen met maandelijkse elektriciteitsrantsoenering. De verouderde netinfrastructuur beperkt de mogelijkheid om extra productiecapaciteit toe te voegen, terwijl de vraag naar elektriciteit wel blijft toenemen. Het gevolg kan dus rantsoenering worden. Met als gevolg dat energiebewuste activiteiten een concurrentieel voordeel worden: bijvoorbeeld door als bedrijf zelf te investeren in energieopwekking of in te zetten op optimalisering.

In samenwerking met Data News

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!