Witold Kepinski - 14 februari 2024

Gaia-X receptie belicht digitale toekomst van Europa

Gaia-X, de European Association for Data and Cloud, heeft voor cloud bedrijven en tech media een receptie in het Europees Parlement in Brussel gehouden. Het evenement, mede georganiseerd door Europarlementariërs Miapetra Kumpula-Natri en Dragoş Tudorache, markeerde een cruciaal moment in de voortdurende dialoog rond Europees databeheer en data governence. Pierre Chastanet, hoofd van de Eenheid voor Cloud en Software, Europese Commissie, was ook aanwezig en hield een keynote speech. Het team Dutch IT Channel & Dutch IT Leaders was ook aanwezig bij de receptie in Brussel.

Gaia-X receptie belicht digitale toekomst van Europa image

Als schaduwrapporteur voor de Europese strategie voor data uitte Europarlementariër Miapetra Kumpula-Natri (Finland) haar enthousiasme en zei: “In deze termijn hebben we in het Europees Parlement ambitieuze regelgeving op het gebied van databeheer aangedrongen om eerlijk en open datagebruik te bevorderen. Om dat te ondersteunen hebben we initiatieven nodig zoals Gaia-X: digitaal bestuur gebaseerd op Europese waarden.”

Miapetra Kumpula-Natri, Lid Europees Parlement

Tijdens de receptie waren er inzichtelijke discussies, afgestemd op belangrijke EU-projecten zoals SIMPL en DSSC

SIMPL is een slim middlewareplatform dat cloud-to-edge-federaties mogelijk maakt en alle grote data-initiatieven ondersteunt die door de Europese Commissie worden gefinancierd. 

Het Data Spaces Support Centre (DSSC) wil bijdragen aan het creëren van gemeenschappelijke dataruimten, die gezamenlijk een data-soevereine, interoperabele en betrouwbare omgeving voor het delen van data creëren, om hergebruik van data binnen en tussen sectoren mogelijk te maken, met volledige eerbiediging van de EU-waarden, en ter ondersteuning van de Europese economie en samenleving. Het Data Spaces Support Center, gefinancierd door de Europese Commissie als onderdeel van het Digital Europe Program, is gericht op de publieke sector en bedrijven die soevereine dataruimtes willen creëren.

Ulrich Ahle, CEO van Gaia-X, zei: “Het mogelijk maken van vertrouwde gedecentraliseerde digitale ecosystemen op basis van Europese waarden is een ambitieuze onderneming. Onze toewijding aan succes ligt in het bevorderen van samenwerking met belangrijke partners zoals DSSC en SIMPL. Samen streven we ernaar om de interoperabiliteit met de Gaia-X-specificaties te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze naadloos aansluiten bij onze missie terwijl we het pad bewandelen naar een toekomst die wordt bepaald door vertrouwen en gedeelde waarden.”

Ulrich Ahle, CEO Gaia-X

EP-lid Dragoş Tudorache, rapporteur voor de AI-wet, benadrukte het belang van de wetgeving en onderstreepte dat “de AI-wet de eerste regelgeving is voor een digitale wereld die wordt aangedreven door AI. Deze wetgeving zal de ontwikkeling en evolutie van deze technologie in een mensgerichte richting begeleiden.”

Dragoş Tudorache, Lid Europees Parlement en rapporteur voor de AI-wet

Een van de hoogtepunten van het evenement was de pers- en publieksvraag- en antwoordsessie, die een boeiend platform voor discussie bood. Journalisten die het evenement bijwoonden, konden zich verdiepen in de strategie van Gaia-X met Ulrich Ahle, CEO van Gaia-X, en waardevolle inzichten verkrijgen met betrekking tot de SIMPL- en DSSC- projecten van experts zoals Klaus Ottradovetz, van Eviden International Germany GmbH, en Boris Otto, uitvoerend directeur bij Fraunhofer ISST. Bovendien kregen ze de kans om rechtstreeks met beleidsmakers te communiceren, waardoor unieke inzichten worden verkregen in de wetgevende inspanningen die de Europese datagovernance aandrijven. De vraag- en antwoordsessie stond in het teken van een ​​levendige verkenning rond urgente kwesties rond Europees databeheer en het transformatieve potentieel van Gaia-X.

Klaus Ottradovetz, Eviden International Germany GmbH

Boris Otto, Fraunhofer ISST

Gaia-X, opgericht in 2021 als een particulier gefinancierde vereniging zonder winstoogmerk, brengt een internationale industriële, academische en politieke gemeenschap samen met als doel een gemeenschappelijke standaard te bouwen voor transparante, controleerbare en interoperabele technologieën om de creatie mogelijk te maken van gemeenschappelijke dataruimten, en daarmee de Europese data-economie een impuls geven. De ambitie van Gaia-X staat open voor iedereen, in lijn met de Europese waarden van mensgerichtheid, transparantie, openheid en soevereiniteit. Het is de ambitie van Gaia-X om ongekende kansen te bieden voor innovatieve datagestuurde bedrijfsmodellen die de afhankelijkheid van niet-controleerbare technologieën verminderen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!