Witold Kepinski - 16 februari 2024

Canalys belicht de komst van slimmere smartphones

Uit de laatste voorspelling van IT-channel onderzoeksbureau Canalys, die op 22 november werd gepubliceerd, blijkt dat we verwachten dat minder dan 5% van de in 2024 verkochte smartphones AI-compatibel zullen zijn, maar dat betekent nog steeds dat AI-compatibele smartphones in 2024 ongeveer 60 miljoen verzendingen zullen hebben, terwijl het er 53 miljoen zullen zijn. van AI-compatibele pc's in hetzelfde jaar, aldus Canalys analist Lucas Zhong.

Canalys belicht de komst van slimmere smartphones image

Zhing meldt: 'Hoewel AI op smartphones niet nieuw is, zien we AI al bijna tien jaar draaien op ISP's en NPU's op apparaten, maar de opkomst van LLM's heeft ons ertoe aangezet de definitie van 'AI-compatibele' smartphones te heroverwegen en opnieuw te definiëren. aangedreven door generatieve AI (GenAI). Deze blog onderzoekt deze nieuwe definitie en onderzoekt waarom smartphones essentieel kunnen zijn voor leveranciers om GenAI op apparaten te implementeren, en hoe AI-toepassingen op smartphones er in de toekomst uit zullen zien .

Wat is de definitie van een "AI-compatibele smartphone"?

In tegenstelling tot pc's hebben smartphones de AI-technologie al veel langer omarmd, waardoor 'AI-compatibele smartphones' een veel breder begrip zijn geworden. Chipsetleveranciers zoals Qualcomm, Mediatek, Samsung en Google richten zich al jaren op het verbeteren van de NPU/TPU-prestaties. Smartphone-leveranciers, waaronder Apple, Huawei, vivo en Xiaomi, implementeren AIML-algoritmen lokaal om de beeldkwaliteit, de levensduur van de batterij en de typervaring te verbeteren. Het integreren van LLM en andere GenAI-modellen op het apparaat vereist echter een ander computerplatform en andere softwaremogelijkheden. Canalys is van mening dat een ‘AI-compatibele’ smartphone aan de volgende criteria moet voldoen:

Minimale vereisten: Een smartphone die aan alle volgende criteria voldoet, kan worden gedefinieerd als een "AI-compatibele smartphone".

 • De SoC moet een speciale eenheid bevatten (bijvoorbeeld Qualcomm Hexagon, MediaTek APU, Google TPU) om AI-gerelateerde taken te versnellen.
 • De smartphone moet LLM's (bijvoorbeeld Google Gemini, Samsung Gauss) en andere generatieve AI-modellen (bijvoorbeeld Stable Diffusion) op het apparaat kunnen uitvoeren.
 • De LLM-inferentieprestaties op het apparaat moeten sneller zijn dan de gemiddelde leessnelheid van volwassenen, wat neerkomt op 10 tokens per seconde (gebaseerd op LLaMA-2 7B, of gelijkwaardig).
 • Het genereren van afbeeldingen met behulp van AI op het apparaat moet minder dan twee seconden duren (Stable Diffusion v1.5, 20 stappen, 512*512 of gelijkwaardig).

Optionele vereisten: Een "AI-compatibele smartphone" hoeft niet noodzakelijkerwijs aan alle volgende vereisten te voldoen. Het voldoen aan de optionele vereisten kan echter de gebruikerservaring verbeteren.

 • Een LLM (bijv. Google Gemini, Samsung Gauss) moet vooraf uit de doos zijn geïnstalleerd.
 • GenAI-gerelateerde API's en SDK's zijn beschikbaar voor externe ontwikkelaars om door GenAI aangedreven functies te integreren in de mobiele applicaties die op het apparaat kunnen worden uitgevoerd.
 • Eigen GenAI-functies die door de leverancier zijn ontwikkeld, zijn vooraf op het apparaat geïnstalleerd en kunnen efficiënt op het apparaat worden uitgevoerd.

Waarom smartphones essentieel zijn voor AI op het apparaat?

Prominente geïnstalleerde basis: Smartphones hebben de meest uitgebreide geïnstalleerde basis vergeleken met edge computing-apparaten zoals pc's. Canalys verwacht dat de totale geïnstalleerde basis van wereldwijde smartphones in 2023 de vijf miljard zal bereiken, veel groter dan de 1,4 miljard geïnstalleerde basis voor laptops en desktops samen. De kloof zal groter worden, vooral in opkomende markten en onder jongere generaties, die het pc-tijdperk hebben overwonnen en meer tijd besteden aan contentconsumptie en sociale media met behulp van mobiel-native apps. AI-toepassingen zullen daarom een ​​groter publiek bereiken wanneer ze worden geïntegreerd in de vormfactor van de smartphone.

Draagbare vormfactor: Smartphones zijn draagbaar en kunnen de penetratie van het gebruik van AI-apps versnellen. Een apparaat in zakformaat maakt gebruiksscenario's mogelijk die nauwer aansluiten bij de dagelijkse activiteiten, variërend van communicatie tot entertainment. Deze gebruiksscenario's kunnen een aanvulling vormen op de productiviteitsgebruiksscenario's van pc's, waardoor het bereik van AI in het digitale leven wordt vergroot. De beschikbaarheid van verschillende sensoren in smartphones verbetert de gegevensverzameling voor AI verder, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van zeer gepersonaliseerde AI-toepassingen.

Robuust app-ecosysteem: het robuuste app-ecosysteem van smartphones zal een bloeiende ontwikkelaarsgemeenschap voor leveranciers mogelijk maken. In tegenstelling tot smartwatches, die doorgaans minder toepassingen op de markt hebben en zich richten op specifieke gebruiksscenario's zoals gezondheids- en trainingssuggesties, bieden smartphones een breder canvas voor AI-innovatie. De kracht van het app-ecosysteem vergemakkelijkt een naadloze AI-integratie tussen apps en bevordert de creatie van diverse AI-applicaties van derden onder een sterke ontwikkelaarsgemeenschap.

Hub in het ecosysteem van slimme apparaten: de connectiviteit en veelzijdigheid van een smartphone betekent dat deze een crucialere rol speelt dan andere edge-apparaten. Grote spelers in de sector, zoals Samsung met zijn Galaxy Ecosystem en Xiaomi met zijn smartphone x AIoT-strategie, plaatsen smartphones in het middelpunt van hun enorme apparaat-ecosystemen. Het integreren van AI op apparaten zal de onderling verbonden ervaring verder verbeteren, waardoor AI van smartphones gepersonaliseerde acties kan genereren om andere apparaten te besturen op basis van gebruikersgedrag en contextuele scenario's.

Hoe zal AI op apparaten in de nabije toekomst een revolutie teweegbrengen in smartphones?

Het volgende diagram toont de belangrijkste gebruiksscenario's van een smartphone, waaronder entertainment, communicatie en informatie, in piramidevorm. We vermelden ook enkele (vroege) potentiële AI-aangedreven functies voor elke gebruikssituatie. De verwachting is dat de meeste gebruikers gebruik zullen maken van AI-aangedreven functies, zoals verbeterde fotobewerking en automatisch beantwoorden. Deze hoogfrequente, door AI aangedreven functies zullen leveranciers helpen het gebruik van AI op smartphones te stimuleren en meer aandacht onder consumenten te verwerven.

Smartphones zijn voor de meeste gebruikers ook een licht productiviteitsapparaat vergeleken met pc's. Verkopers moeten dus nog steeds zinvolle functies op het gebied van 'productiviteit' ontwikkelen om prosumenten in het premiumsegment aan te trekken. Het is vermeldenswaard dat prosumenten kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid verwachten van de Gen AI-uitvoer. Daarom is het van essentieel belang dat geloofwaardigheid en vertrouwen in de AI-functies en hun on-device-modellen worden opgebouwd. Dit biedt kansen voor differentiatie voor leveranciers die hun AI-capaciteiten al in een vroeg stadium kunnen demonstreren om de premium prosumentenmarkt te veroveren.

Enkele voorbeelden van AI-functies die we hebben geïdentificeerd op vroege AI-compatibele smartphones die in aantocht zijn.

Achtergrond taken :

 • Hardware-optimalisatie: AI kan het besturingssysteem helpen de levensduur van de batterij en de cameraprestaties te optimaliseren op basis van het patroon van gebruikersgedrag of scenario's.
 • Automatisering tussen apparaten: door gebruik te maken van gegevens van smartphonesensoren, zal AI gebruikersscenario's begrijpen en automatisering tussen apparaten mogelijk maken, zoals het inschakelen van verlichting of tv wanneer de gebruiker thuiskomt. Traditioneel ingesteld door gebruikers, zal AI nu op intelligente wijze automatisering op de achtergrond faciliteren, waardoor de gebruikerservaring wordt getransformeerd.

Amusement:

 • Beeld- en videobewerking: Naast het wissen van objecten en intelligente uitsneden kunnen gebruikers gebruik maken van AI-aangedreven functies, waaronder geautomatiseerde kleurcorrectie, achtergrondvervanging en stijloverdrachten voor artistieke of creatieve verbeteringen voor een betere foto- en videobewerkingservaring.
 • Creëren van berichten op sociale media: AI kan berichten genereren op basis van video's of foto's om gebruikers te helpen hun sociale netwerkbetrokkenheid te vergroten.

Communicatie:

 • Geautomatiseerd beantwoorden van oproepen: AI zal meer natuurlijke geluiden genereren op basis van gebruikerstonen bij het automatisch beantwoorden van oproepen. Een beter begrip van de intentie van de andere partij, mogelijk gemaakt door AI, zal de kwaliteit van het gesprek verbeteren.
 • Automatisch antwoord: door gebruik te maken van aangeleerde gebruikerspatronen genereert AI automatisch natuurlijke antwoordsuggesties in berichtenapps.

Informatie:

 • Video zoeken: AI kan helpen de inhoud van een video te begrijpen en vervolgens naar specifieke informatie in de video te zoeken. Gebruik bijvoorbeeld dialoog om naar een bepaalde scène te zoeken.
 • On-device AI-aangedreven chatbot en zoeken: AI helpt de zoekopdrachten van gebruikers in natuurlijke talen beter te begrijpen en de zoekresultaten te verbeteren. De chatbot op het apparaat moet gebruikersgegevens en historische gesprekken begrijpen en vastleggen, waarbij de bescherming van de privacy van gebruikers de hoogste prioriteit heeft.

Productiviteit:

 • Samenvatting van inhoud: AI zal lange inhoud uit verschillende formaten (bijvoorbeeld audio, video, e-mailbijlagen) distilleren tot beknopte samenvattingen, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om deze op hun smartphones te consumeren.
 • Planningsassistent: AI maakt gebruik van verschillende gegevensbronnen in apps om automatisch agendaplanningen te maken en te beheren en tegelijkertijd te garanderen dat gebruikersgegevens worden beschermd.

We moeten het belang benadrukken van het opbouwen van een externe ontwikkelaarsgemeenschap in de algehele AI-strategie van smartphoneleveranciers en, nog belangrijker, van het verbreden van smartphone-gebruiksscenario's en het creëren van AI-native apps. TikTok en Uber, mobile-first apps die vormgeven aan de manier waarop we tegenwoordig smartphones gebruiken, worden vaak gemaakt door externe ontwikkelaars, die door Gen AI aangedreven apps op de markt zullen brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de basismodellen van leveranciers. Smartphone-leveranciers moeten nauw samenwerken met de ontwikkelaarsgemeenschap om toekomstig concurrentievoordeel te behalen via unieke AI-functies die op hun apparaten draaien. Sommige leveranciers hebben al stappen gezet en in onze vorige blog werd de routekaart van Samsung besproken om AI-leiderschap te ontwikkelen door samen te werken met ontwikkelaars. Chinese leveranciers, OPPO, vivo en Xiaomi, versterken ook proactief de ontwikkelaarsgemeenschap door open-source LLM's uit te rollen. Houd ons in de gaten voor onze volgende blog waarin we dieper ingaan op de kansen en uitdagingen voor de Chinese leveranciers in de AI-race.'

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!