Wouter Hoeffnagel - 21 februari 2024

Europese Commissie zet in op security en veerkracht van digitale infrastructuur

De Europese Commissie presenteert een reeks mogelijke acties voor het ondersteunen van de innovatie, security en veerkracht van digitale infrastructuren. In een whitepaper brengt de commissie in kaart hoe aan de behoeften van de digitale infrastructuur van Europa kan worden voldaan. Daarnaast komt het met aanbevelingen voor de veiligheid en veerkracht van onderzeese datakabels.

Europese Commissie zet in op security en veerkracht van digitale infrastructuur image

In de whitepaper 'How to master Europe's digital infrastructure needs?' zet de Europese Commissie onder meer de uitdagingen uiteen waar Europa voor staat wat betreft de uitrol van toekomstige netwerken. Ook geeft de whitepaper inzicht in mogelijke scenario's voor het aantrekken van investeringen, ondersteunen van innovatie, versterken van de veiligheid en het realiseren van een echte digitale eengemaakte markt.

Veiligheid en veerkracht van onderzeese datakabels verbeteren

Daarnaast presenteert het een reeks acties op zowel nationaal als Europees niveau voor het verbeteren van de veiligheid en veerkracht van onderzeese datakabels. Een onderwerp waar al langer aandacht voor is en zorgen over bestaan. De Europese Commissie zet in zijn aanbevelingen in op EU-brede coördinatie, zowel wat betreft toezicht op als financiering van onderzeese datakabels.

GSMA is blij met de whitepaper. “Wij verwelkomen de publicatie van de whitepaper van de Europese Commissie over hoe we de digitale infrastructuurbehoeften van Europa onder de knie kunnen krijgen, dat een reeks toekomstgerichte opties omvat om investeringen in de Europese netwerken nieuw leven in te blazen", meldt de branchevereniging van Europese telecomoperators in een reactie.

'Nooit een hoge prioriteit gehad'

"Dergelijke investeringen hebben nooit een hogere prioriteit gehad voor de Europese economie als geheel. Volgens de eigen schattingen van de Commissie wordt het continent geconfronteerd met een tekort van 200 miljard euro aan financiering voor netwerkinfrastructuur. Deze kloof moet dringend worden gedicht als de diensten die beschikbaar zijn voor Europese burgers en bedrijven gelijke tred moeten houden met de digitale ontwikkeling van andere regio’s en als we de ambitieuze doelstellingen van het Digitale Decennium van de EU willen verwezenlijken, waarbij niemand achterblijft."

GSMA: "De volgende lichting EU-beleidsmakers zal een eenmalige kans krijgen om het huidige regelgevingskader voor de telecomsector te herzien, zodat de Europese industrie en het MKB mondiaal kunnen concurreren en de vruchten kunnen plukken van de digitale infrastructuur."

'Bemoedigend'

"Herziening van het spectrumbeleid om de inzet van geavanceerde mobiele connectiviteit te versnellen; het onderkennen van de noodzaak van schaalgrootte om marktfragmentatie te voorkomen; het ontwikkelen van nieuwe financieringsmechanismen voor de snellere uitrol van netwerken van de volgende generatie, en het implementeren van een gelijk speelveld waardoor telecomoperatoren eerlijke voorwaarden kunnen onderhandelen voor de diensten die aan Big Tech-bedrijven worden geleverd; en het actualiseren van de telecomregelgeving om de concurrentiedynamiek op de markten te weerspiegelen, zou de basis moeten vormen voor een nieuwe aanpak. Wij vinden het bemoedigend dat al deze elementen prominent aanwezig zijn in de tekst van de whitepaper."

De brancheorganisatie besluit: "We zullen verder samenwerken met de Commissie en andere beleidsmakers en belanghebbenden in de EU om ervoor te zorgen dat het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor investeringen en innovatie in netwerken van de volgende generatie een prioriteit blijft in de volgende wetgevingscyclus, die maximaal voordeel oplevert voor de Europese burgers en de Europese industrie."

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!