Witold Kepinski - 25 februari 2024

AI helpt onderzoekers bij het monitoren van zeewierbossen

Studenten van het TU Delft Artificial Intelligence Dream Team Epoch ontwikkelen een baanbrekende AI die onderzoekers helpt bij het monitoren van zeewierbossen.

AI helpt onderzoekers bij het monitoren van zeewierbossen image

Het Dream Team Epoch van de Technische Universiteit Delft heeft een uitzonderlijke prestatie behaald in een competitie gehost door de Woods Hole Oceanographic Institute. Ze ontwikkelden hét winnende model en versloegen 670 deelnemers waaronder Senior AI experts, Oceanografen en satelliet experts. Het door hun ontwikkelde model is bedoeld om onderzoekers te helpen bij het onderzoek naar de biodiversiteit en veerkracht van ecosystemen in de zee.


Deze competitie benadrukt de groeiende rol van AI in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Het doel van de competitie was om door middel van satellietbeelden de aanwezigheid van zeewierbossen in kaart te brengen. Deze onmisbare bossen worden geconfronteerd met toenemende dreigingen door onder andere het klimaatprobleem en overbevissing. De afname van zeewier kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de oceaan en de voedselvoorziening van talloze mariene herbivoren. Bovendien speelt het behoud van deze algensoort een essentiële rol in het opslaan van CO2.


Wat maakte hen het best presterende team? Team Epoch is inmiddels bekend met dergelijke competities, ze doen er 4 per jaar. In deze competitie ontwikkelden ze een modulaire pipeline te ontwikkelen op basis van hun kennis. Dit proces is vrij uniek en lijkt een formule te zijn die veelbelovend is voor toekomstige competities. Ook maakte het team gebruik van formules die doorgaans gebruikt worden door zeewier en satelliet experts.


Omdat het team het winnende model bouwde, zal hun werk ook gebruikt gaan worden voor verder onderzoek. Een prestatie die volledig aansluit bij hun hoofddoel als team, namelijk “Bijdragen aan de positieve ontwikkeling van AI”.


Naast het monitoren van zeewierbossen, onderzoekt het team ook de potentiële toepassingen van AI in de gezondheidszorg zoals het verbeteren van slaaponderzoeken bij kinderen. Ook verkennen ze momenteel de mogelijkheden van AI om bij te dragen aan transparantie in de overheid door het aanpakken van uitdagingen zoals de Wet Open Overheid (WOO). Deze onderwerpen worden altijd uitgekozen op basis van de UN Sustainable Development Goals

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!