Witold Kepinski - 20 maart 2024

VMware by Broadcom biedt reddingslijn aan kleine cloud providers

VMware, nu eigendom van Broadcom, lijkt tegemoet te komen aan sommige cloudproviders die het bedrijf eerder af wilde stoten.

VMware by Broadcom biedt reddingslijn aan kleine cloud providers image

Voordat Broadcom VMware overnam, bestonden er twee programma's voor cloudproviders: VCSP en VCPP. Via VCSP konden partners verschillende VMware-applicaties aanbieden als gehoste managed services. VCPP liet partners publieke clouds opzetten gebaseerd op de Cloud Foundation hybrid cloud stack, die Broadcom nu als hun belangrijkste product beschouwt.

Kort na de overname beëindigde Broadcom het VCSP-programma. Deelnemers kregen te horen dat ze mogelijk uitgenodigd konden worden voor Broadcom's eigen Advantage Partner Program, maar dan moesten ze wel licenties aanschaffen voor minimaal 3.500 cores.

Dat is veel meer dan veel kleine VMware-gebaseerde clouds aankunnen. En als deze operators niet tot Broadcom's programma werden toegelaten, konden ze helemaal geen VMware-licenties meer krijgen.

The Register vermoedt dat honderden VCSP- en VCPP-leden niet zijn uitgenodigd voor Broadcom's Advantage Program. We kregen te horen dat velen voor het onaangename feit stonden dat ze geen VMware-diensten meer konden aanbieden, wat betekende dat hun klanten gedwongen konden worden over te stappen naar een andere cloudprovider - een risicovolle, dure en ongewenste move.

Voormalige VCSP-partners zouden dan achterblijven met hardware die ze hadden aangeschaft - waarvan ze dachten deze over meerdere jaren te kunnen afschrijven - maar zonder de VMware-software waarvoor hun klanten zich hadden aangemeld.

The Register begrijpt dat kleinere cloud operators wanhopig waren over deze situatie. En dat het Broadcom duidelijk is geworden dat ze een situatie creëerden waarbij klanten van die kleine clouds gedwongen werden hun toekomst als VMware-gebruiker te heroverwegen.

Broadcom's antwoord op deze situatie is een "white label"-programma waarmee cloudproviders die in hun partnerprogramma zitten hun diensten mogen doorverkopen aan partijen die niet aan de 3.500 cores-eis voldoen.

Documenten ingezien door The Register beschrijven licentievoorwaarden die toestaan wat Broadcom een "Primary VMware Cloud Service Provider" noemt - een lid van hun partnerprogramma - samen te werken met een "Secondary VMware Cloud Service Provider" die geen Broadcom-partner is.

Secundaire partners kunnen de clouds van primaire partners doorverkopen. Of secundaire partners kunnen licenties voor hun bestaande hardware kopen van primaire partners.

Primaire partners kunnen zoveel secundaire partners hebben als ze willen, en zij verzorgen dan alle facturering en meting.

Lees meer in The Register.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
V1 | Axians BN 27-05-2024 tm 10-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!