Wouter Hoeffnagel - 26 maart 2024

TNO en RIVM: 'Ontwikkel beleid om negatieve impact werkstress tegen te gaan'

Steeds meer mensen ervaren stress door hun werk, en deze druk neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toe. Diverse belangrijke ontwikkelingen dragen hieraan bij, waaronder vergrijzing, meer mantelzorg en hybride werken. Als werkstress langdurig te hoog is, dan wordt de kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid groter.

TNO en RIVM: 'Ontwikkel beleid om negatieve impact werkstress tegen te gaan' image

Hiervoor waarschuwen TNO en het RIVM. Zij adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvullend beleid te ontwikkelen om deze negatieve invloed op werkstress te voorkomen. Oog voor de samenhang van de ontwikkelingen en een integrale aanpak zijn daarbij noodzakelijk.

Steeds meer stressklachten

Het aantal mensen dat stressklachten heeft door het werk neemt naar verwachting de komende 20 jaar verder toe. Op het werk kunnen werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen of ongewenst gedrag leiden tot stress. Ook individuele factoren zoals een ongezonde leefstijl zijn van invloed op de ontwikkeling van stressklachten. Genoeg tijd om te herstellen van het werk of voldoende leer- en ontwikkelmogelijkheden, helpen om minder stress op het werk te ervaren.

TNO en het RIVM beschrijven acht ontwikkelingen die de komende twintig jaar de meeste impact gaan hebben op de mentale belastbaarheid van werkenden. Het gaat daarbij om:

  • de vergrijzende beroepsbevolking
  • een combinatie van werk en mantelzorg
  • tekorten op de arbeidsmarkt
  • flexibele contracten
  • werken voor online platforms
  • kunstmatige intelligentie
  • hybride werken
  • ervaren prestatiedruk

Impact is vooral negatief

De acht ontwikkelingen hebben naar verwachting vooral een negatieve impact. Zo zijn er minder mensen om het werk te doen. Dat komt bijvoorbeeld door de vergrijzing, de combinatie van werk met mantelzorg en de tekorten op de arbeidsmarkt. Hybride werken kan een positief effect hebben. Het biedt de ruimte om flexibel om te gaan met werktijden en werklocatie. Dat kan bijdragen aan een betere werk-privébalans.

Als deze ontwikkelingen voor langere tijd een negatief effect hebben, dan verhoogt dit niet alleen de werkstress. Ook de kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid neemt toe.

Ontwikkeling kunnen elkaar versterken, versnellen of juist afzwakken

De acht ontwikkelingen staan niet los van elkaar. Ze kunnen elkaar versterken, versnellen of juist afzwakken. Beleid en maatregelen om de oorzaken van werkstress te verminderen kunnen zich dus niet richten op één van de ontwikkelingen. De complexiteit en samenhang van al deze ontwikkelingen en factoren vraagt om een integrale aanpak waarbij wordt samengewerkt tussen bijvoorbeeld de domeinen werk, zorg en onderwijs.

Deze verdiepende studie is onderdeel van de ‘Toekomstverkenning Gezond en Veilig Werken’. Het RIVM en TNO voeren deze toekomstverkenning uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!