Witold Kepinski - 19 april 2024

TU/e versterkt sleutelpositie op semicon met Future Chips-flagship

Op de TU/e werken meer dan 700 onderzoekers van 25 onderzoeksgroepen aan semicon, en de verwachting is dat dit aantal flink zal gaan groeien. De TU/e gaat haar sleutelpositie in academisch Nederland op gebied van halfgeleiders de komende jaren verder uitbouwen, met haar flagship Future Chips. De uitkomst van Project Beethoven - 2,5 miljard aan Nederlandse investeringen voor de chipsector - is een belangrijke stimulans hiervoor. De universiteit geeft met dit initiatief een boost aan de ontwikkeling van chiptechnologie, om versneld oplossingen te creëren voor de grote maatschappelijke, economische en geopolitieke uitdagingen op dit gebied.

TU/e versterkt sleutelpositie op semicon met Future Chips-flagship image

“Er is een dringende noodzaak om de positie van Nederland en Europa in de wereldwijde chipsector te versterken”, licht rector magnificus Silvia Lenaerts toe. “Met het flagship Future Chips nemen we onze verantwoordelijkheid om, samen met onze sterke industriële en academische partners, een maximale bijdrage hieraan te leveren. De TU/e is, met de enorme expertise die we al tientallen jaren hebben, daarvoor uitstekend gepositioneerd. We hebben een unieke samenwerking met de semiconbedrijven in de Brainportregio, we zijn de hofleverancier van ingenieurs voor deze bedrijven, en we hebben toponderzoekers in de relevante onderzoeksdomeinen in huis.”

“Het is een bijzonder welkome ontwikkeling dat de Nederlandse overheid met Project Beethoven 2,5 miljard euro investeert ten behoeve van de Nederlandse chipsector. Daarvan is 450 miljoen gereserveerd voor talentontwikkeling. We gaan in regionaal verband, samen met onder meer Fontys Hogeschool en Summa College, werken aan de invulling”, zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “Het is een investering in het toekomstig verdienmodel van Nederland en het draagt bij aan de soevereiniteitsagenda van Europa. Het zal als een aanjager functioneren voor ons flagship Future Chips, waarmee we onze sterktes op gebied van semicon nog verder gaan uitbouwen.”

TU/e al decennia vooraanstaand op semicon

De TU/e doet al ruim vijftig jaar internationaal vooraanstaand onderzoek op gebied van chiptechnologie. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe soorten chips zelf, maar ook onderzoek naar de hypercomplexe chipmachines die steeds extremere prestaties moet leveren, en naar de materialen en processen waarmee de microchips worden gemaakt.

Aan de TU/e werken meer dan 700 onderzoekers van 25 onderzoeksgroepen aan semicon, en de verwachting is dat dit aantal flink zal gaan groeien. Daarnaast heeft de TU/e uitzonderlijke onderzoekslabs voor semicon, waaronder de grote cleanroom van Nanolab@TU/e.

Het flagship Future Chips is een strategische samenwerking tussen alle betrokken groepen, centra, instituten en faculteiten van de TU/e, om de ontwikkeling van semicon-technologie versneld vooruit te brengen, zowel qua onderwijs, onderzoek als ondernemerschap. De universiteit zet hierbij nadrukkelijk in op samenwerking met haar sterke partners in de Brainportregio en daarbuiten.

Forse stimuleringspakketten voor chipsector

Chips zijn van levensbelang geworden voor het functioneren van onze maatschappij. Er zitten steeds meer en steeds krachtigere chips in steeds meer producten en systemen. Overheden wereldwijd zien semicon-kennis en -capaciteit dan ook als cruciaal voor maatschappelijke, economische en geopolitieke belangen.

De grote wereldmachten hebben daarom enorme stimuleringspakketten uitgetrokken voor de versterking van hun chipsector. Zo lanceerde de Europese Unie in 2022 de European Chips Act, en besloot de Nederlandse overheid een paar weken terug om 2,5 miljard euro te investeren in voorzieningen voor de Nederlandse chipsector (Project Beethoven), met het zwaartepunt in Brainport. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor kennisinstellingen, want semicon is ’s werelds meest complexe industrietak, en die complexiteit neemt alleen maar toe.


CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!