Wouter Hoeffnagel - 06 mei 2024

Telegram gaat onder toezicht Belgische telecomautoriteit vallen

Het Belgische bedrijf EDSR is door Telegram als vertegenwoordiger in de Europese Unie (EU) gekozen. Dit betekent dat het platform onder toezicht komt te staan van de Belgische telecomautoriteit Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), dat de activiteiten van het platform in de EU gaat toetsen.

Telegram gaat onder toezicht Belgische telecomautoriteit vallen image

De Standaard meldt dat BIPT binnen enkele dagen naar verwachting als bevoegde autoriteit wordt aangewezen. De toezichthouder gaat dan toezicht houden op Telegram, en zich onder meer buigen op content die via het platform in de EU wordt gedeeld. Ook gaat BIPT toetsen of Telegram in overeenstemming met de Europese wet handelt, en kan bij overtredingen boetes opleggen. Het gaat daarbij onder meer om de Digital Services Act (DSA), die sinds vorig jaar van kracht is.

Het hoofdkantoor van Telegram is gevestigd in Dubai. De DSA schrijft voor dat poortwachters die niet in de EU zijn gevestigd, een Europese vertegenwoordiger aanwijzen. Deze partij is aansprakelijk voor eventuele overtredingen van het bedrijf in de EU.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!