Eveline Meijer - 29 mei 2024

Belastingdienst komt vijf jaar onder toezicht van Autoriteit Persoonsgegevens te staan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat vijf jaar lang toezicht houden op de Belastingdienst. Aanleiding is berichtgeving over het Risico Analyse Model dat door de dienst werd gebruikt. Dat model werd gebruikt bij toezicht en fraudebestrijding, maar vorig jaar werd duidelijk dat dit ondanks interne twijfels over de rechtmatigheid, juistheid en actualiteit van de opgeslagen data gebeurde.

Belastingdienst komt vijf jaar onder toezicht van Autoriteit Persoonsgegevens te staan image

Voor de privacytoezichthouder was dat aanleiding om contact op te nemen met demissionair staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën, schrijft Van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. De AP start een toezichtsarrangement bij de Belastingdienst instellen 'om tot een duurzame verbetering van de bescherming van persoonsgegevens van burgers en bedrijven te komen'. 

Met het toezichtsarrangement volgt en controleert de AP de acties van de Belastingdienst en biedt het begeleiding bij het duurzaam verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens. "De AP zal zich daarbij richten op verschillende thema’s zoals onder andere het gebruik van risicomodellen, de cultuur binnen de Belastingdienst met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, de uitwisseling van gegevens en de staat van de privacy-organisatie", zegt Van Rij. 

In april dit jaar is al begonnen met het voeren van inventariserende gesprekken met medewerkers van de Belastingdienst, om zo een beeld te krijgen van de huidige situatie. Op basis daarvan besluit de AP welke acties precies nodig zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitvoeren van tussentijdse audits op nieuwe processen en systemen. 

Het toezichtsarrangement duurt vijf jaar, met ieder jaar een evaluatie om vast te stellen welke verbeteringen er gerealiseerd zijn en welke acties nog nodig zijn. 

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!