Wouter Hoeffnagel - 15 juni 2024

Nederlandse organisaties: GenAI en AI gaat bedrijfstakken transformeren

Generatieve AI (GenAI) en AI gaat in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk transformeren, verwacht bijna zeven op de tien Nederlandse organisaties (67%). Bij snelgroeiende organisaties die in 2023 een hoge omzetgroei (+25%) hadden ligt dit percentage op 88%, terwijl van de minder snelgroeiende organisaties (1-5%) 77% deze verwachting deelt.

Nederlandse organisaties: GenAI en AI gaat bedrijfstakken transformeren image

Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Aan het onderzoek van Dell Technologies deden 6.600 IT- en zakelijke beslissers uit 40 landen mee. In Nederland deden er 200 respondenten mee. Uit het onderzoek blijkt dat velen optimistisch zijn over AI en GenAI, maar dat de mate waarin organisaties voorbereid zijn op de snelle veranderingen erg verschilt.

Zo zegt tachtig procent van de Nederlandse respondenten zegt een goede concurrentiepositie te hebben en over een solide strategie te beschikken. Tegelijkertijd is twee derde (66%) onzeker over hoe hun sector er de komende drie tot vijf jaar uit zal zien. Verder zegt 63% moeite te hebben om bij te blijven.

Top drie uitdagingen

Dit is de top drie van uitdagingen waarmee Nederlandse organisaties worden geconfronteerd bij het stimuleren van innovatie:

 1. Gebrek aan het juiste talent met de benodigde vaardigheden/competenties (30%).
 2. Gebrek aan betrokkenheid van medewerkers – onvermogen om verandering te omarmen (28%).
 3. Gedeelde derde plek (27%) voor:
 • Verouderde en/of te complexe technologieomgeving;
 • Overvloed aan gegevens/onvermogen om gegevens om te zetten in inzichten;
 • Geen tijd – meer focus op de dagelijkse gang van zaken dan op innovatie.

GenAI: van idee naar implementatie

Volgens de Nederlandse respondenten kan GenAI de grootste waarde leveren in de volgende gebieden:

 • Productiviteitswinst (52%)
 • Het verbeteren van klantervaringen (52%)
 • Processen stroomlijnen door overbodige of inefficiënte taken te identificeren (51%)
 • IT-beveiliging verbeteren (51%)
 • Kostenbesparingen realiseren (51%)

Nederlandse respondenten zijn zich ook bewust van de uitdagingen die overwonnen moeten worden: 70% vreest dat GenAI nieuwe beveiligings- en privacykwesties zal introduceren en 64% vindt dat hun gegevens en intellectueel eigendom te waardevol zijn om in een GenAI-tool te plaatsen waar een derde partij toegang toe kan hebben.

Focus vooral op praktische aspecten

Over het algemeen blijkt dat Nederlandse organisaties zich bezighouden met de praktische aspecten van GenAI naarmate ze de overgang maken van idee naar implementatie. Iets meer dan de helft (55%) zegt dat ze begonnen zijn met de implementatie van GenAI, wat duidt op een toenemende adoptie ervan binnen Nederlandse organisaties. Met deze groeiende adoptie groeit ook de bezorgdheid over waar de risico’s en de verantwoordelijkheid ervoor: 77% is het ermee eens dat de organisatie verantwoordelijk is voor AI-storingen of ongewenst gedrag, en niet de machine, de gebruiker of het publiek.

Adrian McDonald, EMEA-president bij Dell Technologies: "Veel organisaties ondernemen actie om het transformatieve potentieel van technologieën zoals GenAI te benutten. Ze brengen AI naar hun gegevens om waarde te ontsluiten en groei te stimuleren. Om deze kans te benutten, is een sterk ecosysteem van betrouwbare partners nodig om een veilige en schaalbare technologische basis voor innovatie te creëren, ontworpen met duurzaamheid in gedachten."

Bezorgdheid over digitale veiligheid

Cybersecurity blijft een pijnpunt voor organisaties. Deze bezorgdheid is gegrond, aangezien 86% van de Nederlandse respondenten zegt de afgelopen 12 maanden te zijn getroffen door een cyberaanval. In Nederland streeft 85% van de organisaties naar een Zero Trust-implementatiestrategie. Verder zegt 66% over een Incident Response Plan te beschikken om te herstellen van een cyberaanval of datalek.

Nederlandse organisaties kregen de afgelopen 12 maanden met name te maken met phishing (35%), malware (20%) en datalekken (19%). Problemen met phishing zijn indicatief voor een breder probleem dat in het rapport naar voren komt, namelijk de rol die werknemers spelen in het dreigingslandschap. Zo gelooft 62% van de Nederlandse respondenten dat sommige werknemers de IT-beveiligingsrichtlijnen en -praktijken omzeilen omdat deze de efficiëntie en productiviteit vertragen. En 59% zegt dat dreigingen van binnenuit een grote zorg zijn. Dit duidt op de noodzaak om te focussen op training, aangezien werknemers de eerste verdedigingslinie vormen.

De juiste technologie-infrastructuur

Het onderzoek onthult ook de cruciale rol van moderne data-infrastructuur nu technologieën zoals GenAI steeds sneller evolueren en de hoeveelheden gegevens toenemen. Investeringen in een moderne, schaalbare infrastructuur wordt door Nederlandse respondenten genoemd als nummer één verbeterpunt voor organisaties om innovatie te versnellen (45%). Om de uitdagingen van de implementatie van GenAI aan te pakken, geeft 57% van de Nederlandse IT-beslissers de voorkeur aan een on-prem of hybride model.

De mogelijkheid om gegevens binnen de organisatie te delen is eveneens een belangrijk onderdeel van de innovatiepuzzel. Slechts 28% van de Nederlandse respondenten geeft aan momenteel in staat te zijn gegevens om te kunnen zetten in realtime inzichten ter ondersteuning van innovatie-inspanningen. Uit de reacties blijkt echter dat organisaties deze uitdaging aangaan, waarbij 76% zegt dat gegevens de onderscheidende factor zijn en dat het gebruik en de bescherming ervan een integraal onderdeel moeten zijn van hun GenAI-strategie. Iets meer dan een derde (34%) zegt ook te verwachten dat het grootste deel van hun gegevens de komende vijf jaar van de edge zal komen.

Andere Nederlandse onderzoeksresultaten zijn onder meer:

 • Vaardigheden: 69% beweert dat er momenteel een tekort is aan talent dat nodig is voor innovatie in hun sector. Subject matter expertise, leervermogen en creativiteit/creatief denken staan bovenaan de lijst van vaardigheden en competenties om innovatie in de komende vijf jaar te stimuleren.
 • Duurzaamheid: 37% is van mening dat "het stimuleren van ecologisch duurzame innovaties" een belangrijke innovatiedoelstelling voor 2024 is. Energie-efficiëntie staat hoog op de agenda: 77% experimenteert met as-a-Service-oplossingen om hun IT-omgeving efficiënter te beheren en 64% verplaatst AI-inferencing actief naar de edge om energiezuiniger te worden (bijvoorbeeld slimme gebouwen).
 • IT als strategische partner: Op dit moment heeft 79% van de zakelijke beslissers redenen om IT-beslissers uit te sluiten van strategische gesprekken, maar toch rangschikken beide afdelingen een sterkere relatie als het op één na belangrijkste verbeterpunt.

Het Dell Technologies Innovation Catalyst Research is hier beschikbaar. 

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!