Witold Kepinski - 18 juni 2024

Collectieve vorderingen The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce zijn ontvankelijk

Het hof Amsterdam heeft beslist dat de stichting TPC (The Privacy Collective) ontvankelijk is in haar vorderingen tegen Oracle en Salesforce, twee grote tech bedrijven.

Collectieve vorderingen The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce zijn ontvankelijk image

Persoonsgegevens

TPC stelt dat deze bedrijven persoonsgegevens van naar schatting 10 miljoen in Nederland wonende internetgebruikers verzamelen doordat zij cookies plaatsen. Op basis van die gegevens zouden profielen worden samengesteld en geautomatiseerd verkocht.

Vordering

TPC vordert geboden, verboden, verklaringen voor recht en ook een bedrag van € 500 per gebruiker ter vergoeding van de schade die gebruikers zouden lijden. Of die verwijten terecht zijn of niet is in deze uitspraak niet beslist, want dat is nog niet aan de orde.

Voor dit soort acties gelden namelijk speciale wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het punt van de representativiteit en de governance binnen de stichting. De rechtbank Amsterdam had eerder beslist dat TPC niet aan deze eisen voldeed. Daartegen heeft TPC hoger beroep ingesteld. Zij heeft ook aanpassingen aangebracht in haar organisatie en haar contacten met de achterban die zij stelt te hebben.

Voldoen aan eisen

Het hof heeft geoordeeld dat het erom gaat of TPC nu, in hoger beroep, aan de eisen voldoet en beslist dat dat inmiddels inderdaad het geval is. TPC kan geen punitive damages vorderen en er zijn nog veel onduidelijke punten. In deze fase van de procedure gaat het nog alleen over de vraag of TPC de vorderingen kan instellen bij de rechter.. Het inhoudelijke debat over die vorderingen moet nog plaatsvinden. Er komt een nieuwe zitting over de vraag hoe het nu verder moet met de zaak. Daarna zullen verdere beslissingen worden genomen.

Zie ook: de collectieve vordering.

Uitspraken

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!