Witold Kepinski - 10 juli 2024

'Inhuur externen kost overheid en bedrijfsleven jaarlijks miljarden te veel'

De Rijksoverheid en het bedrijfsleven in Nederland betalen jaarlijks miljarden euro's te veel voor de inhuur van externe professionals. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Intelligence Group.

'Inhuur externen kost overheid en bedrijfsleven jaarlijks miljarden te veel' image

De oorzaak ligt bij organisaties die tarieven voor externen baseren op de salarisschalen van vaste medewerkers, in plaats van op de actuele marktprijzen voor zzp'ers en gedetacheerden. Ze hanteren hiervoor veelal een vaste ophoogfactor van 1,6 tot 2 keer het salaris van een vergelijkbare vaste medewerker. Omdat salarissen doorgaans stijgen en zelden dalen, stijgen de tarieven voor externen door deze koppeling automatisch mee, terwijl tarieven in de markt op dit moment stagneren of zelfs dalen.

"De koppeling van inhuurtarieven aan loon- en functiegebouwen is onwenselijk en inefficiënt. Het haalt de concurrentieprikkel uit de markt en zorgt ervoor dat honderden met name grote werkgevers een dure cappuccino per ingehuurd uur te veel betalen," stelt Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group. "Alleen al bij de Rijksoverheid gaat het om 200 miljoen euro per jaar dat te veel betaald wordt, oftewel €10,50 per gedeclareerd uur."

Tarieven stijgen ondanks afkoeling arbeidsmarkt

Het onderzoek toont aan dat de tarieven bij veel organisaties blijven stijgen, ondanks een recente afkoeling van de arbeidsmarkt, die elders zorgde voor tariefstagnatie of zelfs daling van de tarieven. Zonder ingrijpen dreigen de extra kosten voor de Rijksoverheid de komende vier jaar op te lopen tot circa 1 miljard euro. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het kabinet 22% wil inkrimpen op het ambtenarenapparaat en de inhuur van externen. Het betalen van marktconforme tarieven lijkt echter nog geen bezuinigingsmaatregel te zijn.

"Koppel direct de inhuurtarieven los van het loon- en functiegebouw en gebruik marktconforme tarieven," adviseert Waasdorp. "Opdrachtgevers zouden van zelfstandigen en bemiddelingsbureaus moeten eisen dat ze de totstandkoming van hun tarieven objectief en cijfermatig onderbouwen."

Het volledige rapport '12 verrassende constateringen en adviezen over uurtarieven van zelfstandige interim professionals en gedetacheerden' is beschikbaar op de website van Intelligence Group.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!