Redactie - 26 oktober 2015

BlueDolphin biedt Applicatie Lifecycle methode

BlueDolphin biedt een Applicatie Lifecycle methode. Deze oplossing wordt geleverd door Valueblue.

Functioneel en Technisch applicatiebeheerders hebben behoefte aan inzicht in de waarde van een applicatie voor de organisatie. "Binnen veel IT organisaties is genoeg aandacht wanneer een nieuwe applicatie aangeschaft moet worden. Welke investering gaan we doen? Wat is het belang voor het bedrijf of onze organisatie, zijn vragen die gesteld worden. Anders is het met het bestaande applicatie landschap. Hoe lang houden we deze applicatie nog in de lucht? Wanneer is het moment rijp om deze te vervangen of om de applicatie uit te faseren. Binnen Application Service Library (ASL) is een methodiek beschikbaar waarmee dit op eenvoudige wijze bepaald kan worden, de Applicatie Lifecycle methode. BlueDolphin kan helpen om deze methodiek in organisaties in te bedden en deze manier de waarde van applicaties vaststellen. Zo kan Applicatie Portfolio Management vorm krijgen in de praktijk", aldus Rob Heskes Architect beheer innovatie bij ValueBlue.

Hoe het werkt

Het idee van Applicatie Portfolio Management met BlueDolphin is om periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) een inventarisatie uit te voeren waarmee applicaties gewaardeerd worden op het bedrijfsbelang (business value) en op de technische kwaliteit (Technical Value), aldus Heskes. Hiertoe wordt per applicatie periodiek een meting uitgevoerd, door vragen uit te zetten bij: Management, Gebruikers, Functioneel beheerders en Technisch beheerders

Waarde Applicatie

Aan de verschillende belangen wordt een waardering gegeven. 0 betekend slecht, 1 = matig en 2 = goed. Per parameter wordt een wegingsfactor meegegeven die het belang van die parameter voor de organisatie bepaalt. Voor het bepalen van het bedrijfsbelang wordt gekeken naar de volgende aspecten, aldus Heskes:

Voor het bepalen van het bedrijfsbelang wordt gekeken naar de volgende aspecten:

 • Bepalen het belang van een applicatie voor de bedrijfsprocessen
  • Bijdrage aan de sturing van de organisatie
  • Bijdrage aan de strategische doelstellingen
  • De relatie en afhankelijkheden met andere systemen
  • De dekkingsgraad van de functionaliteit
 • Functionele kwaliteit van de applicatie
  • Hoe wordt de kwaliteit ervaren door gebruikers
  • Wat is de kwaliteit van de gegevens
  • Hoe toegankelijk is d documentatie
  • Wat is het aanwezige functionele kennisniveau
 • Gebruikers organisatie
  • Het aantal gebruikersgroepen
  • Het risico van uitval van een applicatie voor het bedrijf

Voor het bepalen van de technische kwaliteit (Technical Value) wordt gekeken naar:

 • Beheerorganisatie
  • Continuïteit van de leverancier
  • De kwaliteit van beheer: organisatie, mensen, processen en procedures
  • Applicatie karakteristieken
   • De aanpasbaarheid bij veranderende bedrijfsdoelstellingen
   • Samenhang met bedrijfsprocessen en koppelbaarheid
   • Hoeveel correctie onderhoud is nodig op de applicatie
   • In hoeverre voldoet de applicatie aan standaarden
   • Afhankelijkheid van technische infrastructuur
   • Technische kwaliteit
    • Hoe eenvoudig is de applicatie te gebruiken
    • Kwaliteit van de data en relatie met het datamodel van de organisatie
    • De toegankelijkheid van de technische documentatie
    • Het aanwezige technische kennisniveau

Al deze aspecten kan men binnen BlueDolphin via een vragenlijst in kaart brengen, aldus Heskes: "Door deze waarden in BlueDolphin in te brengen kan een rapportage gemaakt worden over de resultaten van de inventarisatie. Hieronder een voorbeeld van de resultaten van een meting van de applicatie XYZ. De waarde is door de diverse gebruikers en management bepaald, de weegfactor is vooraf ingegeven. Wanneer organisaties op deze wijze het bedrijfsbelang en technische kwaliteit van een applicatie bepaalt heeft, kunnen de resultaten in een grafiek worden weergegeven. Dit wordt gedaan middels een rapportage in BlueDolphin te realiseren."

De betekenis van de quadranten is volgens Heskes als volgt:

Functioneel vernieuwen: De applicatie voldoet technisch aan de eisen maar heeft te weinig business waarde

Technisch vernieuwen: De applicatie heeft veel business waarde, maar voldoet niet aan de technische normen

Beheren: De applicatie heeft voldoende technische kwaliteit en business waarde

Vervangen of uitfaseren: De applicatie heeft onvoldoende technische kwaliteit en business waarde

 

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!