Redactie - 17 januari 2018

Nieuwland Geo en MapGear gaan samenwerken aan snellere (door)ontwikkeling

Nieuwland en MapGear ontwikkelen professionele geo-ICT oplossingen. Beide organisaties beschikken inmiddels over een uitgebreid portfolio, variërend van webviewer, geodata managementoplossingen, diverse apps tot thematische geo toepassingen.

De technologische ontwikkelingen op het gebied van Geo-ICT gaan echter snel en de vraag naar goede en innovatieve producten neemt toe aldus de twee partijen. Om nog sneller nieuwe oplossingen te kunnen bieden, gaan Nieuwland en MapGear de krachten bundelen.

Nieuwland staat bekend om zijn geo-gerelateerde opleidingen, detacheringen van geo-professionals en heeft in haar 35-jarig bestaan ook vele geo-software toepassingen ontwikkeld. Nieuwland heeft in de softwareontwikkeling gekozen voor een productgerelateerde aanpak voor de ontwikkeling van de generieke producten: WebGIS Publisher (interactieve viewer), Gisratio (assetmanagement) en diverse apps (procesondersteuning in de buitendienst). Al deze softwareoplossingen zijn gericht op het eenvoudig presenteren en het beheren van gegevens op kaarten en in apps voor het uitvoeren van primaire processen. Inmiddels is de Nieuwland software bij meer dan honderd organisaties in gebruik.

MapGear is een jong Geo-ICT bedrijf dat ruim 5 jaar geleden begon met de ontwikkeling van de Zonnekaart, een applicatie die per gebouw de geschiktheid voor zonnepanelen in kaart brengt. De Zonnekaart wordt gebruikt door circa 200 gemeenten in Nederland en België. Inmiddels is het aantal geo-toepassingen fors uitgebreid en heeft ook MapGear gekozen voor een generieke aanpak met als resultaat: het kaartplatform GeoApps. Bij de ontwikkeling hiervan is veel nadruk gelegd op het analyseren en ontsluiten van grote geo datasets. Daarnaast heeft MapGear zich inmiddels gespecialiseerd in hosting services.

Samenwerking

De samenwerking tussen Nieuwland en MapGear richt zich op het versnellen van de doorontwikkeling van de diverse geo-producten. Het doel is om expertise te bundelen om zodoende sneller te kunnen voldoen aan de actuele vragen van klanten.
Maarten van der Hoek (Nieuwland): “In dit partnership gaan we intensief samenwerken in de ontwikkeling van onze productlijnen. Geo is steeds meer onderdeel van het informatiemanagement bij organisaties, daar waar dit eerder gescheiden werelden waren. Hierdoor is er steeds meer vraag naar totale integratie van geo in niet geo-gerelateerde applicaties. MapGear en Nieuwland zien beiden deze trend. Door de samenwerking kunnen we onze software nog sneller doorontwikkelen en nog beter aansluiten bij de wensen van onze klanten”.

Egbert Griffioen (MapGear): “Zowel bij MapGear als Nieuwland heerst een sterke drijfveer om oplossingen te ontwikkelen die daadwerkelijk het werkproces van onze klanten ondersteunen. Beide bedrijven besteden veel aandacht aan het vertalen van klantvragen naar de beste geo-oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken en van elkaar te leren, sneller tot resultaat kunnen komen en betere producten kunnen realiseren.”

Productlijnen

MapGear | GeoApps
Het kaartplatform GeoApps biedt tools om geodata online te publiceren als webservice, in een kaartviewer of geïntegreerd in een website of applicatie. GeoApps is een cloudoplossing en volledig webbased in te richten en te beheren. De architectuur is gebaseerd op beproefde open source technieken waarmee data online toegankelijk wordt gemaakt als webservice in elk gewenst open standaard protocol.
Door de geclusterde en schaalbare infrastructuur kunnen ook zeer grote datasets op efficiënte wijze worden geserveerd met behoud van performance, zelfs bij veel gelijktijdige gebruikers. Dit maakt GeoApps Hosting bij uitstek geschikt als basis voor grootschalige toepassingen waarbij 24/7 beschikbaarheid essentieel is. Maar ook voor projecten met één of enkele kaartlagen biedt GeoApps Hosting een goede en betaalbare oplossing.
MapGear B.V. is een jong en innovatief geo-ICT bedrijf dat met een klein en gespecialiseerd team unieke webapplicaties ontwikkelt met interactieve kaarten, gebaseerd op het kaartplatform GeoApps. Daarnaast is MapGear leverancier van de TouchTable en GPS-camera.

Nieuwland | WebGisPublisher
Met WebGIS Publisher van Nieuwland is het mogelijk om snel en eenvoudig kaartbeelden te presenteren waarin administratieve en historische gegevens te raadplegen zijn. De viewer is zeer eenvoudig te integreren in andere applicaties of als zelfstandige applicatie (intranet / internet GIS) inzetbaar.
WebGIS Publisher is webbased en multi-device inzetbaar, waardoor deze goed is te gebruiken binnen de werkprocessen van diverse organisaties. Informatie is (near) real-time beschikbaar en tevens is het mogelijk op het kaartbeeld te muteren en te tekenen.
Het toepassen van het kaartbeeld (in combinatie met beschikbare data) maakt het mogelijk de locatie component toe te voegen aan allerlei processen binnen organisaties. Informatie op de kaart geeft sterke visuele ondersteuning aan zowel medewerkers als aan burgers en bedrijven.
Nieuwland Geo-Informatie is als GIS expert reeds 35 jaar op de markt actief, zowel in het detacheren, het opleiden van GIS experts als in het ontwikkelen van diverse software oplossingen (Gisratio, Apps en WebGIS Publisher).

Comstor BW 11 tm 17 dec 2023 Simac BW vierkant week 50 tm 52-2023
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!