Redactie - 20 februari 2020

Coks Stoffer - DXC Technology: maak gebruik van de kracht van anderen

Coks Stoffer - DXC Technology: maak gebruik van de kracht van anderen image

In een wereld die in toenemende mate wordt gedomineerd door artificial intelligence, machine learning en vooral het gebruik van data, is samenwerking een steeds belangrijkere voorwaarde voor succes. Volgens Coks Stoffer, sinds 2016 managing director van DXC Technology in Nederland, staan gevestigde businessmodellen in vrijwel alle economische sectoren onder druk. “Moderne (top)managers zijn niet óf van de techniek óf van de business, maar van beide.”

Bijna vier jaar is Coks Stoffer de Nederlandse managing director bij wat sinds 2017 DXC Technology heet: de wereldwijd marktleider in ICT-dienstverlening die ontstond uit een fusie van CSC en Enterprise Services (ES) van Hewlett Packard Enterprise (HPE). “In Nederland hebben we elkaar snel gevonden”, overdenkt Stoffer de fusie van beide bedrijfsonderdelen waarvoor hij organisatorisch medeverantwoordelijk was. “De organisaties waren in hoge mate complementair. We vulden elkaar aan, enerzijds op insurance, healthcare en publieke sector; anderzijds op banking, manufacturing en consumer & retail. Koppel je dat aan elkaar, dan werkt dat gewoon goed.”

Sinds 2017 bouwt DXC aan de traditie om elk jaar een visie te publiceren op technologische en organisatorische trends. Stoffer, die als voormalig directeur bij onder andere Cisco Nederland veel managementervaring heeft in de ICT-sector, heeft vooral een mening over de invloed die de toenemende digitalisering heeft op thema's als werk, leiderschap, organisatie en business. “Om met de technologie te beginnen: ik zie artificial intelligence (AI) grote veranderingen teweeg brengen, onder andere doordat steeds meer standaardwerk met AI veel efficiënter en effectiever gedaan kan worden. Daar komen ook technologische innovaties als robotics en machine learning bij kijken.”

Data delen

Maar de belangrijkste technologische trend volgens Stoffer: de onstuimige opmars van het gebruik van data. “Zeg maar gerust de nieuwe olie in onze economie. Het is vooral interessant hoe organisaties daarmee omgaan, en daar zie ik een duidelijke link tussen technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in leiderschap, organisatie en onze manier van werken. Wat écht gaat veranderen, is de relatie tussen het individu en het team. Vroeger praatten we over 'teamsport' en 'teamsuccessen', maar we vonden vooral de individuele bijdragen daaraan belangrijk. Nu is het team (nog) veel belangrijker geworden. Om succes te hebben met AI en machine learning zijn niet alleen onze eigen data nodig, maar ook die van buiten. We moeten 'agile' samenwerken en data delen met andere teams, zodat we de inzichten eruit kunnen halen die nodig zijn om de business vooruit te brengen. Daarom worden partnerecosystemen ook steeds belangrijker.”

Voor business leiders is de noodzaak om meer samen te werken een flinke uitdaging, vindt Stoffer. “Het begint ermee dat leiders en managers zich realiseren dat ook zij – veel meer dan vroeger – 'gewoon' onderdeel zijn van, en moeten samenwerken in een team. Bovendien moeten moderne bestuurders in staat zijn om zowel businessuitdagingen te begrijpen, als de technologie te omarmen, begrijpen en toepassen die het mogelijk maakt om dingen anders te doen dan traditioneel. Heel veel gevestigde businessmodellen worden ter discussie gesteld en komen onder druk te staan, in vrijwel alle economische sectoren. Of het nu gaat om zorg, entertainment of de energietransitie, de component techniek is er altijd. En vanuit de techniek kun je ook niet blind zijn voor de grotere bedrijfsuitdagingen. Nieuwe technieken leiden tot nieuwe manieren van business aansturen. Techniek en business liggen sterk in elkaars verlengde, dat besef groeit.”

Interessante tijd

Volgens Stoffer is dat het interessante van dit tijdsgewricht. “Van leiders die met techniek bezig zijn, vraagt deze tijd om beter te begrijpen hoe de business in elkaar zit. En omgekeerd idem dito. Vroeger voerden we CIO-CDO-achtige discussies, waarin de CIO de techniek en de CDO de business deed. Nu convergeert zich dat terug omdat iedereen zich realiseert dat je niet alleen van het een of het ander kan zijn. In deze moderne tijd van digitale transformatie en werken met zoveel mogelijk data die je van elkaar moet kunnen en willen delen, moet je van beide markten thuis zijn. Ik vind dat heel intrigerend; dit is de uitdaging voor het nieuwe management, om hier vat op te krijgen en inhoud aan te geven.”

Stoffer vindt het mooi dat Nederland erg 'adoptief' is in deze ontwikkeling. “Bij Nederlandse bedrijven is het bewustzijn relatief groot dat de tijden veranderen. Dat leiders een breed speelveld moeten kunnen begrijpen en overzien. De techniek is belangrijk, maar ook de organisatie als geheel en de relaties met partners zijn belangrijk. Ik had vroeger een baas die zei: ik wil geen helicopterview, maar een giraffenview. Want dan sta ik nog steeds met vier poten op de grond, houd ik m'n betrokkenheid en begrijp ik wat er werkelijk speelt. Dat wordt meer en meer van leiders verwacht: dat ze goed begrijpen wat er speelt in de rest van de eigen organisatie en ook in de markt, maar dat ze nog wel 'geaard' zijn. Het stelt best wat eisen aan leiders om dit allemaal te bevatten."

Multidimensionale talenten

Moderne leiders zijn niet óf van de business óf van de technologie, maar hebben allemaal de taak om te werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologieën die de snelheid, de flexibiliteit, de productiviteit en het innovatief vermogen van hun onderneming als geheel verbeteren. Stoffer: “Ze doen dat door zowel intern als extern nauwe banden aan te knopen, zodat een wendbare en slagvaardige cultuur ontstaat met veel ruimte om te experimenteren en van elkaar te leren. Voor zo'n dynamische en complexe bedrijfsomgeving zijn 'onderling sterk verbonden teams van multidimensionale talenten' nodig, en geen 'silo's van supersterren', zoals we het in onze jaarlijkse visie hebben verwoord.”

We moeten ons openstellen voor nieuwe dingen, want de ontwikkelingen gaan hoe dan ook door, besluit Coks Stoffer. “Maar probeer er zelf sturing op te geven, dat is beter dan dat je gestuurd wórdt. Ga niet uit van de kracht van het individu, maar van de totale organisatie en kijk ook naar buiten. Maak gebruik van de kracht van anderen. Dat geeft je energie en je merkt dat anderen dat als positief ervaren.”

Interview: Witold Kepinski

Tekst: Jeroen Bordewijk

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!