Witold Kepinski - 22 september 2023

Veel mensen hebben een ongezonde relatie met werk

HP onthult vandaag de bevindingen uit de eerste HP Work Relationship Index, een uitgebreid onderzoek naar de relatie van werknemers over de hele wereld met hun werk.* Aan het onderzoek deden meer dan 15.600 respondenten mee, uit 12 landen en verschillende sectoren. Het onderzoek laat zien dat de relatie met werk wereldwijd op een breekpunt staat en de gevolgen zijn overal waar te nemen.

Veel mensen hebben een ongezonde relatie met werk image

"Er ligt een enorme kans om de relatie van de mensen met hun werk te versterken op een manier die niet alleen goed is voor mensen maar ook voor bedrijven," zegt Enrique Lores, voorzitter en CEO van HP. "Als leiders moeten we de schijnkeuze tussen productiviteit en geluk altijd afwijzen. De meest succesvolle bedrijven zijn opgebouwd uit culturen die werknemers in staat stellen uit te blinken in hun carrière en ook buiten het werk te floreren."

Het onderzoek analyseerde meer dan 50 aspecten van de relatie van mensen met hun werk. Onder andere: de rol die werk heeft in het leven, vaardigheden, capaciteiten, hulpmiddelen en werkruimten en verwachtingen van leiderschap. Het onderzoek bracht ook in kaart wat de impact is die werk heeft op het welzijn, de productiviteit, de betrokkenheid en de cultuur van werknemers. Op basis hiervan ontwikkelde HP de Work Relationship Index. Een meting van de relatie van de wereldbevolking met hun werk die door de tijd heen kan worden gevolgd. Uit het onderzoek bleek dat slechts 27% van de werknemers in de kennisindustrie momenteel een gezonde relatie heeft met het werk; meer informatie over de Index vind je hier.

Ongezonde relaties met werk hebben invloed op de mentale, emotionele en fysieke gezondheid van werknemers

In deze unieke studie heeft HP samengewerkt met zakelijke leiders, IT-besluitvormers en werknemers uit de kennisindustrie om inzicht te krijgen in de factoren die betekenisvolle, productieve en zinvolle werkomgevingen stimuleren. De bevindingen benadrukken de negatieve gevolgen van een ongezonde relatie met werk op het leven van een werknemer en het bedrijf van een werkgever.

Wanneer werknemers niet tevreden zijn over de relatie met hun werk heeft dit gevolgen voor het bedrijf:

 • Moraal en betrokkenheid: werknemers in de kennisindustrie ervaren minder productiviteit (34%), meer betrokkenheid bij het werk (39%) en meer vervreemding (38%).
 • Werknemer behoud: Zelfs wanneer werknemers neutraal tegenover hun relatie met werk staan, overweegt meer dan 71% om het bedrijf te verlaten. Wanneer werknemers helemaal niet tevreden zijn, stijgt dat percentage tot 91%.

Ongezonde relaties met werk kunnen de gezondheid van werknemers beïnvloeden:

 • Mentaal: Meer dan de helft (55%) van deze werknemers worstelt met he zelfbeeld en mentale gezondheid, waarbij ze aangeven een laag zelfbeeld en het gevoel van falen te hebben.
 • Emotioneel: Deze problemen beïnvloeden natuurlijk andere aspecten van hun leven, waarbij 45% aangeeft dat hun persoonlijke relaties met vrienden en familie onder de slechte relatie met werk lijden. Meer dan de helft (59%) is te uitgeput om persoonlijke passies na te jagen.
 • Fysiek: Mentale en emotionele gezondheid kunnen het moeilijker maken om fysieke gezondheid te behouden. 62% van de werknemers geeft aan moeite te hebben met gezond eten, sporten en het krijgen van voldoende slaap.

Het identificeren van de drijfveren achter een gezonde relatie met werk

Volgens bijna 60% van de deelnemers zijn hun verwachtingen van met betrekking tot werk, vooral in de afgelopen twee jaar, aanzienlijk veranderd. Daarnaast geeft 57% van de deelnemers aan dat hun verwachtingen over hoe ze op het werk en in de werkomgeving behandeld worden ook zijn toegenomen.

Het onderzoek heeft meer dan 50 factoren onderzocht die bijdragen aan een gezonde relatie met werk en daarbij zes kernfactoren geïdentificeerd. Die kernfactoren zijn cruciale aandachtspunten en belangrijke vereisten voor business leaders. Daarnaast vormen ze de basis voor de index die in de loop van de tijd zal worden gevolgd.

 1. Voldoening: Werknemers verlangen naar doelgerichtheid, empowerment en oprechte verbinding met hun werk. Slechts 29% van de werknemers in de kennisindustrie ervaart deze aspecten momenteel consistent. Om zich aan te passen aan de veranderende verwachtingen van de beroepsbevolking, moeten bedrijven prioriteit geven aan de voldoening van werknemers door middel van meer inspraak en zeggenschap.
 2. Leiderschap: Volgens 68% van de business leaders vragen nieuwe manieren van werken om nieuwe leiderschapsstijlen, toch voelt slechts één op de vijf werknemers dat leiders hun stijl overeenkomstig hebben aangepast. Het stimuleren van emotionele intelligentie en transparant, empathisch leiderschap is cruciaal voor de moderne werkplek.
 3. Mensgerichtheid: Slechts 25% van werknemers uit de kennisindustrie krijgt consistent de erkenning en waardering die ze denken te verdienen. Nog minder van hen ervaren gewenste flexibiliteit, autonomie en balans tussen werk en privé. Om dit aan te pakken, moeten leiders duidelijk benadrukken dat ze de belangen van hun medewerkers vooropstellen en hun teams centraal plaatsen in het besluitvormingsproces.
 4. Vaardigheden: Terwijl 70% van de werknemers sterke vaardigheden en technische bekwaamheid waardeert, voelt slechts 31% zich consequent zelfverzekerd in hun vaardigheden op deze gebieden. 'Best practice'-bedrijven hebben de kans om een cruciale voorsprong op het gebied van vaardighedenontwikkeling en betrokkenheid van werknemers te behalen door te investeren in holistische training en ondersteuning.
 5. Hulpmiddelen: De werknemers van vandaag willen zeggenschap hebben over de technologie en hulpmiddelen die hun werkgever biedt. Ze willen ook dat deze technologie inclusief is. Echter, slechts 25% van hen vertrouwt erop dat bedrijven de juiste hulpmiddelen zullen implementeren om hybride werk te ondersteunen. Het technologische portfolio wordt steeds belangrijker en evolueert van louter een hulpmiddel tot een cruciale factor voor betrokkenheid van werknemers, evenals verbinding en empowerment.
 6. Werkplek: werknemers in de kennisindustrie willen een naadloze ervaring wanneer ze zich tussen werklocaties bewegen. Ze willen ook dagelijks kunnen kiezen waar ze werken. Effectieve hybride werkplekken, soepele overgangen, flexibiliteit en autonomie zullen van cruciaal belang worden om vertrouwen in werknemers te laten zien en een positieve werkervaring te bevorderen.

Vertrouwen en emotionele verbinding zijn nu essentieel om werknemers aan te trekken en te behouden

De Work Relationship Index toont aan dat dit een cruciale moment is om de relatie van de wereld met hun werk opnieuw vorm te geven. Meer vertrouwen en emotionele verbinding op de werkplek waren sterke en terugkerende thema's in de zes kernfactoren.

Bijna drie op de vier zakelijke leiders erkennen dat emotioneel intelligent leiderschap de enige manier is waarop een leider succesvol kan zijn in de toekomst. Belangrijk is dat het onderzoek heeft aangetoond dat emotionele intelligentie, verhoogd vertrouwen en zeggenschap aanzienlijk meewegen bij werknemers: 83% van hen zegt bereid te zijn minder geld te verdienen om een werkgever te vinden die deze factoren waardeert.

Sterke bedrijfscultuur: werknemers zouden een salarisverlaging van 11% accepteren om ergens te werken met empathisch/emotioneel intelligent leiderschap en bovengemiddelde betrokkenheid en voldoening van medewerkers.

Flexibiliteit: Dezelfde groep zou 13% van hun salaris opgeven om ergens te werken waar ze kunnen hun werkplek en locatie flexibel in kunnen delen.

Klik hier voor meer informatie over de Work Relationship Index en toegang tot het volledige rapport.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!