Witold Kepinski - 16 november 2023

Energieverbruik en databehoeften van AI zijn onderbelicht

Pure Storage heeft in samenwerking met Wakefield Research onderzoek gedaan naar de hindernissen waarmee organisaties in verschillende sectoren worden geconfronteerd bij de adoptie van AI. Daarnaast zijn ook de vaak vergeten energievereisten van deze geavanceerde technologie onderzocht.

Energieverbruik en databehoeften van AI zijn onderbelicht image

Het nieuwe rapport ‘Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption’ toont het belang aan van een goede data-infrastructuur voor AI. Organisaties kunnen hiermee pas echt profiteren van de voordelen van AI, de energiekosten onder controle houden en op koers blijven om de ESG-doelstellingen van de organisatie te halen.

Highlights:

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 500 IT-inkopers bij bedrijven van meer dan 500 medewerkers in de VS en Europa, blijkt dat:

  • De behoefte aan rekenkracht stijgt, aangewakkerd door AI-adoptie: bij 88% van de bedrijven die gebruikmaken van AI, is de rekenkracht drastisch gestegen. Bijna de helft (47%) heeft zijn rekenkracht moeten verdubbelen sinds ze gebruikmaken van AI.
  • Organisaties hebben niet geanticipeerd op de energievereisten van AI: 73% van de IT-inkopers was niet goed voorbereid op de energievereisten van AI.
  • Energieverbruik is slechts één AI-last: 73% van de IT-inkopers zegt dat er upgrades voor databeheer nodig zijn na de introductie van AI. Genoemde upgrades zijn: tools voor databeheer (48%), dataprocesbeheer (46%) en datastorage infrastructuur (46%).
  • Als gevolg hiervan hebben bijna alle bedrijven (96%) hun IT-infrastructuur al geüpdatet of zijn ze van plan om dit te doen: 29% van de IT-inkopers geeft aan dat AI een complete vernieuwing vereist of zal vereisen.
  • Deze uitdagingen zorgen ervoor dat het voor bedrijven moeilijker is om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen: 89% van de respondenten zei dat het moeilijker is geworden om ESG-doelstellingen te behalen als gevolg van upgrades aan hun IT-infrastructuur na de adoptie van AI. Echter, 60% van degenen die al gebruikmaken van AI-technologieën (of van plan zijn om dat in de komende 12 maanden te doen) geeft aan dat ze hebben geïnvesteerd of zullen investeren in energiezuinigere hardware om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Belang voor sector:

Steeds meer organisaties in verschillende sectoren gebruiken AI. De meeste organisaties beschikken echter nog niet over de benodigde infrastructuur om te kunnen voldoen aan de hoge eisen op het gebied van dataverwerking en energie om het meeste te halen uit AI. Dit is een uitdaging voor een succesvolle implementatie van AI om essentiële bedrijfsinitiatieven te ondersteunen – ook voor initiatieven die gericht zijn op het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Bijna alle IT-inkopers voelen druk om de CO2-impact te verkleinen. De meesten zijn het er zelfs over eens dat het behalen van IT-doelstellingen onmogelijk is zonder de IT-infrastructuur goed voor te bereiden op het ondersteunen van AI.

De vraag naar een slimmere infrastructuur is nog nooit zo prangend geweest. Legacy-systemen kunnen vaak niet de enorme AI-datapipelines ondersteunen die nodig zijn om het meeste te halen uit machine learning. Nu de adoptie van AI versnelt, hebben IT-teams een efficiënte, betrouwbare en hoogwaardige infrastructuur nodig om een effectieve inzet te garanderen.

“Aangezien de vraag naar energie en data exponentieel toeneemt in het AI-tijdperk, is investeren in de juiste AI-ready data-infrastructuur niet alleen essentieel voor een effectieve inzet en energie-efficiëntie, maar ook om de meeste waarde uit AI-projecten te halen. Dit rapport biedt belangrijke inzichten voor IT-leiders over zowel de consequenties van gebrekkige planning als over de voordelen van een goede voorbereiding op de impact van AI op de infrastructuur, om te voorkomen dat initiatieven in gevaar komen”, zegt Rob Lee, Chief Technology Officer bij Pure Storage.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!