Redactie - 09 september 2020

Blog: 5G is cruciaal bij toekomstige ontwikkelingen en biedt volop kansen

Blog: 5G is cruciaal bij toekomstige ontwikkelingen en biedt volop kansen image

De uitrol van het 5G-netwerk in Nederland is in volle gang en verloopt voortvarend. Als BTG (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) zijn we nauw betrokken bij die ontwikkeling en helpen we de partijen in de markt om de kansen die er liggen te benutten. Dat gebeurt onder meer via onze expertgroepen.

Op 28 juli activeerden KPN en T-Mobile hun Nederlandse 5G-netwerk via de 700 MHz-frequentieband, waarvoor ze via een veiling frequentieruimte hadden verworven. VodafoneZiggo is sinds april actief met 5G, in eerste instantie via de 4G-frequentiebanden. Buitenlandse partijen en internationale onderzoeksbureaus spraken hun waardering uit voor de aanpak van de Nederlandse operators.

Sneller en stabieler
Eén ding is duidelijk: 5G is absoluut noodzakelijk. We gebruiken met zijn allen steeds meer data en dat we sinds maart massaal thuiswerken versterkt die trend. Daarnaast spelen er allerlei interessante ontwikkelingen zoals Internet of Things en Smart Cities, waar we als BTG ook bovenop zitten. Alles en iedereen wordt met elkaar verbonden en dat vraagt enorm veel van het netwerk. Het 4G-netwerk is hiervoor niet meer toereikend. Het veel snellere en stabielere 5G helpt ons allemaal om nieuwe stappen te zetten.

Ondertussen wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de opvolger, 6G. Dat gebeurt onder andere in Nederland, aan de Technische Universiteit Eindhoven. Waarschijnlijk krijgen we daar als gebruikers pas over een jaar of tien mee te maken, maar het is prachtig om te zien dat bedrijven nu al nadenken over wat we nodig hebben om toekomstige vooruitgang te blijven faciliteren. Kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s, maar ook allerlei ontwikkelingen en toepassingen die we nu nog helemaal niet kennen gaan de toekomst bepalen. Het netwerk wordt dan alleen maar belangrijker.

Expertgroepen
BTG is in al haar activiteiten gericht op de toekomst. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze leden en heel sterk vraag-gestuurd. We doen zelf onderzoek en werken samen met partijen die marktimperfecties onderzoeken. Onze slogan is: BTG building bridges in a digital environment, en dat is niet voor niets. We werken onder andere met zogeheten expertgroepen. Zo is er de expertgroep ‘Smart Society’ waarbij Smart Cities een belangrijk onderdeel is. Zij organiseerden onder de titel ‘BTG Knowledge Cafés’ meerdere webinars over actuele thema’s.

Heel belangrijk is ook de expertgroep Indoordekking. Die organiseert bijeenkomsten over actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van publieke telecom, openbare orde en veiligheid. Daarbij spelen 5G en 6G een grote rol, maar ook de vervanging van het C2000-netwerk voor hulpdiensten en de start van WiFi 6 en WiFi 7.

We handelen met die expertgroepen altijd vanuit een triple-helix-gedachte. Marktimperfecties oplossen kan volgens ons alleen als overheden, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. Eigenlijk kun je spreken van ‘quadruple helix’, want die samenwerkende professionals richten zich op de resultaten voor een vierde groep: de externe klant. Met onze expertgroepen brengen wij onze directe achterban, maar ook andere geïnteresseerden in IT en telecom continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het delen van kennis en best practices is namelijk de beste manier om innovatief te kunnen blijven en je positie in de markt te behouden.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!