Redactie - 11 oktober 2022

Dutch Citrix User Group kijkt terug op geslaagde bijeenkomst

Dutch Citrix User Group kijkt terug op geslaagde bijeenkomst image

Op 28 september 2022 was het weer tijd voor het tweede Dutch Citrix User Group - DuCUG evenement in 2022, waarbij de vereniging ook zijn tienjarig bestaan vierde. Net als voorgaande keren vond het evenement plaats bij De Duikenburg in Echteld. Bijna als vanzelfsprekend openende Niek Boevink het evenement. Boevink ging specifiek in op de evaluaties van het vorige evenement en gaf uitleg wat het DuCUG bestuur met de feedback hebben gedaan. Wilco van Bragt, Dutch Citrix User Group, schreef hierover een verslag voor Dutch IT Channel en Executive People.

De eerste sessie was gelijk een reactie op één van de feedback punten, namelijk de terugkeer van de BYOS sessies: Ryan Ververs-Bijkerk en Eltjo van Gulik verzorgden deze sessie met de titel “Accelerate your Microsoft Teams experience in a virtual desktop”. In de sessie bespraken ze de testresultaten die ze vanuit het Go-EUC onderzoek rondom het gebruik van Microsoft Teams in virtuele desktops zoals Citrix, AVD en CloudPC. Geconcludeerd kan worden dat de optimalisaties binnen de producten zorgen voor een betere gebruikerservaring op zowel het gebied van geluid als video.

Cloud

De tweede sessie was de eerste sponsor sessie verzorgt door Erik van Veenendaal vanuit eG Innovations. Na een korte introductie over eG ging Erik over tot het laten zien van de verschillende componenten zoals Digital Workspace, Application Performance en Cloud in een real life demo, waardoor je een goede indruk kreeg van de mogelijkheden binnen het product.

Na de eerste pauze waarbij de traditie van de Bossche Bollen natuurlijk niet vergeten was ging het programma verder met Barry die kort terugkeek op 10 jaar DUCUG, gevolgd door de volgende BYOS van Michiel Brinkman met de sessie “The other Cloud, the real story of SBC on Google Cloud”. In de sessie ging Michiel in op verschillende zaken rondom de workspace binnen het Google speelveld. Naast de aanwezige producten besprak Michiel enkele voordelen van het gebruik van Google, maar belichtte ook de zaken die binnen Google lastiger (kunnen) zijn.

Diversiteit

Vervolgens was het podium voor Gaby Grau. In deze niet technische sessie ging Gaby in over de uitdagingen rondom diversiteit in het IT-vakgebied. Met persoonlijke voorbeelden besprak Gaby verschillende momenten waar diversiteit in gedrang kan komen. Bij elke van deze momenten gaf ze handvatten voor iedereen om in dergelijke situatie te voorkomen of op een fijne manier te kunnen ingrijpen.

Na opnieuw een voortreffelijke lunch ging het programma verder met de tweede sponsor sessie verzorgt door Liquidware. Berry Haveman startte deze sessie met feiten van 2012 (de start van de DuCUG) en 2022. Dit leidde tot het feit dat er in die 10 jaar een aantal zaken niet veranderd zijn, waaronder de manier waarop we applicaties leveren aan het besturingssysteem. Vanuit hier kwam één van de producten van Liquidware aanbod, namelijk Flex Application Layering.

DevOps

De derde BYOS sessie werd gepresenteerd door drie presentatoren namelijk Patrick van den Born, Ryan Ververs-Bijkerk en Anton van Pelt. In de sessie gingen de heren in op het werken met de DevOps gedachte. Door te starten met het verklaren van de diverse termen behorende bij deze werkwijze werd DevOps geïntroduceerd, gevolgd door diverse tips om zelf te starten met een DevOps werkwijze.

De volgende sessie op het programma was “Defending against the unknown – the “reverse proxy myth” “ gepresenteerd door Thorsten Rood. Thorsten besprak diverse scenario’s waarbij het gebruik van een reverse proxy zonder additionele maatregelen een security risico met zich meebrengt. Voor elke van deze scenario’s liet Thorsten hoe het scenario er uit ziet zonder en vervolgens met extra maatregelen. Voor velen in de zaal zal dit een eyeopener geweest zijn, gelukkig heeft Thorsten alle maatregelen beschikbaar gesteld voor iedereen. 

Digital Employee Experience

Na de middagpauze was het podium voor Peter Nap van ControlUp. Peter ging in op de Digital Employee Experience (DEX), de visie van ControlUp hoe de DEX wil gaan tonen en op de huidige status van DEX monitoring binnen ControlUp in het DEX Management Platform. Dit werd ondersteund via live demo’s vanuit het product.

Digital Workspace

De laatste sessie van het officiële gedeelte werd verzorgd door Benny Tritsch met de sessie “The Future of EUC, CVAD and the Digital Workspace”. In deze opinie sessie startte Benny met enkele anekdotes en historie rondom Microsoft en Citrix (en hun producten). Vervolgens keek Benny op basis van de businessmodellen Hockeystick en Lifestyle naar de huidige status van de virtuele desktop leveranciers en Citrix in het bijzonder. Vanzelfsprekend kwamen de overnames van zowel Citrix als VMware ook aan bod en wat dergelijke overnames voor eventuele gevolgen kunnen hebben. Benny keek nog terug op eerdere overnames door Microsoft en Citrix en gaf zijn mening wat deze overnames gebracht hebben. Ondanks dat volgens Benny de technieken van virtuele desktop minder gebruikt gaan worden, zal de kennis hierom de toekomst zeker nog benodigd zijn. In het tweede deel van de sessie ging Benny verder in op zijn testresultaten waaruit blijkt dat Citrix HDX nog excelleert tegenover RDP.

F1

Naast de bijna traditionele overheerlijke BBQ verzorgd door de Duikenburg hadden, waren ook 4 F1 simulatoren opgebouwd. Iedere deelnemer had de kans om zich even Max Verstappen te voelen en in een F1 bolide te stappen om een snelle ronde te rijden. Uiteindelijk mochten 4 personen een finale rijden voor leuke prijzen o.a. aangeleverd door eG Innovations en LiquidwareLabs. In de spannende finale was het uiteindelijk Jeroen Tielen die als eerste onder de finishvlag doorreed, gevolgd door Chris Jeucken en Tristan Remkes op plaats twee en drie. Als DuCUG bestuur kijken wij weer terug op een geslaagde dag en kijken alweer uit naar het volgende evenement in het voorjaar van 2023.

Door: Wilco van Bragt, Dutch Citrix User Group

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!