Redactie - 17 april 2023

Duurzame en digitale kansen voor channel partners in onzekere tijden

De afgelopen jaren zijn enorm ontwrichtend geweest voor tal van bedrijven. Van COVID-19 tot geopolitieke onrust en van stijgende prijzen tot een energietekort: we staan voor een reeks ongekende uitdagingen. Wat betekent dit voor channelpartners en hun klanten? Frédéric Leclerc, EMEA IT Channel Leader bij Eaton, gaat in deze blog er nader op in.

Duurzame en digitale kansen voor channel partners in onzekere tijden image

Onzekerheid is de nieuwe zekerheid

Sinds het begin van de wereldwijde gezondheidscrisis in 2020 kampen bedrijven met problemen in de toeleveringsketen. De gevolgen hiervan zijn nog steeds voelbaar. Zo leidde bijvoorbeeld het stilleggen van hele gebieden in China bij elke uitbraak van COVID-19 tot vertragingen bij onderdelenfabrikanten, zoals in het geval van halfgeleiders en basismetalen die nodig zijn voor de productie van chips. Die effecten zijn nog steeds voelbaar.

Dit heeft een groot domino-effect, want ook fabrikanten zien vertragingen in de levering van producten. Dit creëert vervolgens weer uitdagingen voor hun partners, wiens klanten deze goederen verwachten. Het betekent dat ze niet in staat zijn om producten te installeren en de diensten te verlenen die hun klanten verwachten.

Daar komt bij dat de stijgende energieprijzen extra kosten voor bedrijven met zich meebrengen. Hierdoor hebben veel bedrijven hun investeringen opgeschort.

Deze problemen raken iedereen en vormen een belangrijke uitdaging. Nu de huidige geopolitieke crisis de toeleveringsroutes in heel Europa verstoort, zullen de problemen in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk aanhouden.

Meer tijd voor de eigen klant

Door de problemen in de toelevering wordt het voor partners steeds moeilijker om nauwkeurige voorspellingen te maken. Partners wenden zich logischerwijs tot hun leveranciers voor ondersteuning. Het is dan ook aan leveranciers om toegang te bieden tot oplossingen, tools, en trainingen zodat partners meer tijd kunnen besteden aan hun klanten.

Digitaal transformeren op afstand

Digitale transformatie zit tegenwoordig verweven in alle aspecten van het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. Naarmate de bezorgdheid over het milieu toeneemt, willen organisaties minder reizen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een stap die hier in gezet kan worden is het toepassen van slimme UPS systemen, die vanuit centrale servicecentra beheerd kunnen worden. Dan hoeft er niet continue iemand ter plaatse te zijn.

Om het beheren en monitoren op afstand mogelijk te maken, zijn er softwareoplossingen op de markt die de gebruiker inzicht geeft in de status van zijn UPS systemen. Met behulp van predictief onderhoud kun je bijvoorbeeld voorspellen wanneer een UPS het einde van zijn levensduur bereikt.

Duurzaamheid biedt nieuwe kansen

Duurzaamheid wordt dan ook een steeds belangrijker aandachtspunt. Veel bedrijven hebben daarom doelstellingen geformuleerd om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Ook wordt er steeds meer geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen voor meer duurzame, toegankelijke en kosteneffectieve energie - zeker sinds de stijgende energieprijzen. Daarnaast kunnen we verwachten dat er steeds meer regelgeving wordt ingevoerd om bedrijven hier verder bij te helpen.

Door dit zakelijke speelveld te begrijpen, kunnen partners een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de duurzaamheidsinspanningen van hun klanten. Bijvoorbeeld door hen te voorzien van deskundige begeleiding en producten, zoals duurzame lithium-ion UPS, opslagsystemen en beheerdiensten op afstand.

We leven in uitdagende tijden. Hoewel het ernaar uitziet dat sommige problemen nog wel even aanhouden, is het mogelijk voor leveranciers, hun partners en hun klanten om de storm te doorstaan door samen te werken. Zo maken we het beste van een toekomst die naast veel onzekerheid ook zeker kansen biedt.

Door Frédéric Leclerc, EMEA IT Channel Leader bij Eaton

ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!