Redactie - 18 maart 2017

Branche: ‘Vorm een ministerieel topteam voor ICT’

Nu de verkiezingen voorbij zijn is de formatie van het nieuwe kabinet beginnen. Maar hoeveel aandacht gaat het nieuwe kabinet schenken aan Innovatie en aan ICT? Voorafgaand aan de verkiezingen heeft Nederland ICT onder meer gekeken naar de plannen van de politieke partijen op dit gebied. Erg hoopgevend waren de uitkomsten niet, hoewel er wellicht puntjes zijn. Veel hangt af van de mate waarin de nieuwe bewindslieden en Kamerleden ICT omarmen als middel tot het realiseren van maatschappelijke doelen.

Nederland ICT heeft in de aanloop naar de verkiezingen onderzoek gedaan naar de standpunten van de Nederlandse politieke partijen op het gebied van ICT. Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT: “Vorig jaar was de eerste stap het verkiezingsmanifest, waarvan we gekeken hebben naar aandacht die zij schenken aan de thema’s die wij cruciaal vinden voor de Digitale Economie. Samen met VNO NCW en dertig andere organisaties een oproep gedaan over een aantal speerpunten, onder andere op het gebied van onderwijs, digitale economie en veiligheid en het ministeriële topteam.”

De verkiezingsmatrix die Nederland ICT vlak voor de verkiezingen naar buiten heeft gebracht is ontstaan uit de behoefte om in kaart te brengen hoe het gros van de Nederlandse politieke partijen het doet op zes thema’s die Nederland ICT belangrijk vindt: Vertrouwen; Onderwijs & Arbeidsmarkt; Infrastructuur; Duurzaamheid; Overheid; Innovatie. Deze heeft onder meer op de social media veel aandacht gekregen.

Gebrek aan visie

“Versnipperd”, typeert Lotte de Bruijn de uitkomst. “Wat positief opvalt is dat er voor een aantal zaken veel aandacht is, zoals voor onderwijs en duurzaamheid. Er is wel degelijk aandacht voor ICT als middel om daar zaken te bereiken. En dat is waar het met ICT om gaat, het is geen doel op zich, maar een instrument. Aandacht voor de verschillende deelonderwerpen kom je bij verschillende partijen dus wel tegen, bij de een wat meer dan bij de ander.”

“Wat ik echter over het geheel genomen mis, zowel bij het vorige kabinet als in de partijprogramma’s voor de huidige kabinetsperiode, is een overkoepelende visie op de manier waarop je digitalisering kunt inzetten om maatschappelijk relevante doelstellingen te halen. Op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld zijn er onderzoeken die uitwijzen dat je tegen 2030 74 miljoen ton CO2 kunt besparen als je ICT effectief toepast. Dergelijke zaken mis ik, dus een lange termijnvisie op maatschappelijk relevante onderwerpen.”

Spannend

“We hebben in de afgelopen tijd redelijk veel Kamerleden bezocht, en een aantal van hen wist heel goed waar ze mee bezig waren, Sommigen konden techniek wel degelijk goed plaatsen in een wettelijk kader. Maar veel van hen zijn nu uit de kamer verdwenen. Ik hoop dat de nieuwe mensen die daarvoor in de plaats gekomen zijn dat ook hebben. Ik hoop dat zij beseffen dat je een publiek-private samenwerking nodig hebt om dingen te laten slagen. Dat ze bij het invoeren van wet- en regelgeving kijken hoe dat in praktijk uitpakt voor technologie. Dat is dus nog spannend.”

“Daar zitten voor ons als branche twee kanten aan. We moeten in staat zijn om onze gesprekspartners in de politiek duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is. Wanneer we met een politicus praten die gaat over een bepaalde portefeuille, zoals zorg, energie of economie, moete we kunnen vertellen wat ICT voor die specifieke thema’s betekent. Tegelijkertijd mogen wij verwachten dat mensen zich erin verdiepen, omdat het zo’n belangrijke rol speelt.”

Eye openers

“De gesprekken die wij hebben met politici zijn over het algemenen leuke en positieve gesprekken. Vaak zijn het eye openers, omdat we in staat zijn om ook nieuwe dingen te vertellen aan mensen. We hopen dat ze daar iets mee gaan doen. We zien dus dat iedereen wel open staat voor dialoog. Of ze dat vervolgens oppakken en er iets mee gaan doen is een tweede. Ik denk wel dat we erin slagen het verhaal over te brengen, al heeft zich dat nog niet altijd vertaald in groene bolletjes in de verkiezingsmatrix.”

Een van de zaken waar de Tweede Kamer zich al enige tijd geleden over heeft gebogen is de Digitale Mainport. Een motie om daar geld voor beschikbaar te stellen in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken is weliswaar unaniem aangenomen, maar dit heeft zich nog niet vertaald in concrete actie.

Agenda

“Wat er zou moeten gebeuren is dat mensen het zich aantrekken, en dat ze zien dat ICT een middel is om een doel te bereiken. Wat wij dus heel graag zouden zien is dat de nieuwe regering een ministerieel topteam samenstelt onder leiding van de minister-president, dat specifiek digitalisering op de agenda zet. En dat is een overkoepelende agenda, want ieder ministerie heeft daar op de een of andere manier mee te maken.”

“Alle ministeries hebben te maken met thema’s als cybersecurity, privacy en duurzaamheid. Dat vraagt om een overkoepelende visie èn een overkoepelend budget. Daar moet je mee aan de slag gaan, zo zorg je ervoor dat mensen erbij betrokken worden. Want dat er nu bijvoorbeeld nog geen geld is vrijgemaakt voor die digitale mainport komt doordat er geen duidelijke eigenaar is. Verschillende ministeries zouden gebaat zijn bij de investeringen in de Digitale Mainport.”

Kansen

“Of als wij met een zelfrijdende auto willen gaan rijden, moet de infrastructuur daar wel op berekend zijn. Wie is daar allemaal bij gebaat? Het gaat veel mensen aan, en de mensen moeten zich eigenaar voelen van de oplossing, en de kansen zien. Die stap moeten we zetten. Ik denk dat het voor te veel politici nog onduidelijk is wat de kansen zijn voor digitalisering binnen kun portefeuilles.”

SLTN Vierkant Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023
Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!