Redactie - 02 oktober 2020

Nexyz: er is nog veel geld in de markt

Nexyz: er is nog veel geld in de markt image

De IT-markt lijkt maar in beperkte mate getroffen door de coronacrisis. Veel IT-bedrijven zijn druk geweest met het in goede banen leiden van trends als werken op afstand. Ook de markt voor mergers en acquizitions (M&A), waar Nexyz zich mee bezighoudt, ziet er niet slecht uit. Er is nog steeds voldoende kapitaal beschikbaar voor rendabele bedrijven. Met name voorbedrijven met groeipotentie en innovatieve oplossingen.

“De meeste van onze opdrachtgevers ondervinden geen of beperkt nadelen van COVID-19”, zegt Martijn Voorhuis, managing partner bij Nexyz. “De meesten hebben de eerste paar weken na de lockdown wel even pas-op-de-plaats gemaakt. Men vroeg zich af wat de impact zou zijn en hoe het zich verder zou ontwikkelen. Maar eigenlijk pakten de meeste bedrijven de draad weer snel op en gingen verder met wat ze altijd al deden.”

“De regels voor social distancing en thuiswerken werden natuurlijk wel in acht genomen, maar dat was voor IT-bedrijven over het algemeen geen probleem. De faciliteiten voor thuiswerken waren er doorgaans al wel, dus het was vooral een kwestie van het opschroeven van het gebruik ervan.”

Toename

“Vervolgens was er in de meeste sub-branches van de tech-industrie sprake van een behoorlijke toename van de vraag met name rondom virtuele werkplekken (thuiswerken) en cloud migraties. Al zijn er natuurlijk absoluut ook segmenten die negatief geraakt zijn. Leveranciers van software-oplossingen voor de horeca- of entertainmentbranche zullen dit jaar niet veel new business doen. Maar in algemene zin heeft de IT-branche geen grote nadelen ondervonden van COVID-19. Vooral bedrijven die actief zijn op het gebied van migratie naar de cloud of werkplekbeheer gaan goed. Maar ook bijvoorbeeld bedrijven die software leveren, of dienstverlening op dat gebied, hebben een boost gehad de afgelopen periode.”

Zijn collega Rein Hoogland, managing partner bij NexyZ, vult aan: Dat blijkt ook uit de cijfers van bijvoorbeeld Microsoft en Google, die net gepubliceerd zijn. Je ziet dat deze tech-reuzen enorm profiteren van de in rap tempo toegenomen migratie naar de cloud, die vooral wordt ingegeven doordat het belang van de continuïteit en flexibiliteit van de bedrijfssystemen nog eens extra onderstreept werd door COVID-19.”

Veiligheid

“De toegenomen behoefte aan veiligheid, continuïteit maar ook aan flexibiliteit heeft bedrijven als Google, Microsoft en Amazon wat dat betreft zeker in de kaart gespeeld. En dat dan nog los van de toegenomen licentie-omzet voor het gebruik van Teams en dergelijke samenwerkingstools. Die is gewoonweg geëxplodeerd. Dus wat je ziet is dat – los van enkele sub-sectoren – de IT-markt over het algemeen juist heeft moeten bijschakelen.”

“Tegelijkertijd zie je wel dat veel bestaande projecten doorlopen of versneld opgeleverd worden, maar dat er niet veel nieuwe projecten gestart worden. Iedereen ziet toch dat er een grote crisis met veel werkeloosheid op de loer ligt en is als gevolg daarvan vooral bezig met het verlagen van de kosten en het verhogen van de efficiency. De efficiency krijgt op dit moment wel duidelijk voorrang op innovatie.”

E-commerce

Voorhuis: “Er zijn nog wel meer sub-sectoren in de IT-branche te noemen waar het juist beter gaat. Denk bijvoorbeeld eens aan de bedrijven die actief zijn op het gebied van e-commerce software en implementatie. In het afgelopen kwartaal zijn de online-verkopen met 45% toegenomen. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact gehad op de IT-leveranciers die de online-verkopers faciliteren.”

“En ook de leveranciers van cybersecurity-oplossingen hebben een forse impuls ondervonden. Al dat werken op afstand heeft immers ook de vraag opgeroepen of dat wel veilig gebeurde. Daar is niet alleen een grote adviesvraag uit voortgekomen, maar het heeft ook de dienstverlening en softwareverkoop op dat gebied gestimuleerd.”

Afgeleide

Voorhuis vervolgt: “Onze markt is een direct afgeleide van de IT-markt: als het slecht gaat in Tech neemt de M&A vraag ook af, maar als het daar goed gaat neemt de M&A-activiteit ook toe. En nu was die M&A-activiteit in 2019 al bijzonder hoog. Er was sprake van een groot aantal transacties en er was heel veel geld in de markt. En natuurlijk heeft iedereen in maart van dit jaar de adem even ingehouden, maar eigenlijk meteen al in april is de draad weer opgepakt. En al zijn we nog niet helemaal terug op het oude niveau; ik denk wel dat we daar weer dicht in de buurt zitten.”

“Van druk op waarderingen is vooralsnog geen sprake. Met andere woorden: wij zien niet dat COVID-19 zorgt voor lagere bedrijfswaarderingen. Voor Venture Capital (VC funding) geldt dat echter wel. Voor start-ups is het nu echt veel moeilijker om aan geld te komen. Maar er is nog steeds veel vraag naar gezonde bedrijven, met mooie winst- en groeicijfers. En dat komt omdat er nog steeds zo veel geld in de markt is. Daardoor zie je ook dat de consolidatiegolf in bijvoorbeeld de SAAS en Managed Services markten onverminderd doorgaat.”

Doorlooptijd

Hoogland: “We moeten daarbij niet vergeten dat M&A-trajecten vaak een lange doorlooptijd hebben. 6 tot 9 maanden is heel gewoon. Voor een deel zullen de effecten van COVID dus ook pas later te zien zijn, maar vooralsnog zien we in ieder geval dat de projecten worden afgeblazen.

“De sectoren die sterk zijn zullen naar mijn mening echt nog wel even sterk blijven. Netwerk beheerders, security providers, alles wat te maken heeft met cloudification; dat blijft gewoon doorgaan. Voor veel bedrijven zijn dit soort oplossingen zelfs een onderdeel geworden van hun survival strategie.”

“Dus in die hoek zien veel investeerders kansen. En dan helpt volume bij het realiseren van een goed verdienmodel en is er dus sprake van veel fusies en overnames. En je ziet ook dat investeerders een portfolio strategie hanteren, waarbij zij heel concreet definiëren welke marktpositie ze willen innemen. Daar passen ze de overnamestrategie op aan. Dus nee, geen reservepotjes opbouwen, maar onverminderde doorgang van de investeringen.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!