Redactie - 14 maart 2015

Juniper vereenvoudigt partnerprogramma

Het afgelopen jaar is Juniper Networks het gesprek aangegaan met klanten en met partners. “We zijn de hele wereld rondgegaan”, zegt ceo Rami Rahim. Het gevolg is een serie nieuwe producten en diensten, geënt op de eigentijdse behoeften, maar ook een nieuw partnerprogramma. “Het oude was te complex, zo kregen we te horen”, aldus Matt Hurley (foto), vice president Worldwide Partner Marketing Group.

Juniper is de laatste tijd vooral in het nieuws geweest door managementwisselingen en druk van aandeelhouders en een hedge fund. Shaygan Kheradpir heeft minder dan een jaar als algemeen directeur gefunctioneerd. Rahim nam in november 2014 het stokje van hem over. Rahim werkt al sinds begin 1997 bij Juniper. De 32ste werknemer die in dienst kwam.

Tijdens het Juniper Networks 2015 Innovation Showcase evenment op het hoofdkantoor in San Jose (Californië) haalt hij herinneringen op aan die begintijd, terwijl hij uitlegt welke drie grote veranderingen de netwerkindustrie hebben gekenschetst. “Begin jaren negentig was er een groepje ingenieurs druk doende de snelste router ter wereld te bouwen. Een spannende tijd; en ik was daarbij.”

De standaard TCP/IP uit begin jaren tachtig markeert volgens Rahim de eerste periode van de netwerkindustrie. In een tijd dat de online populatie enkele tienduizenden mensen bedroeg. Juniper heeft van meet af aan gekozen voor de open standaard TCP/IP en is nog steeds overtuigd dat het werken met open standaarden de beste producten en diensten oplevert. Novell hield destijds vast aan zijn eigen netwerkroutingprotocol IPX dat het duidelijk heeft afgelegd tegen TCP/IP. “Ik ben blij dat we destijds voor de open standaard hebben gekozen; anders had ik nu niet hier op het podium gestaan”, aldus de Juniper-directeur.

De tweede fase (eind jaren negentig) is onderscheiden door de Packet Forwarding Engine; eigenlijk een idee van Juniper. Een andere manier van het inrichten van netwerklagen. In een tijd dat er 100 miljoen mensen online waren.

De derde fase vindt nu plaats: de automatisering van verwerking van het netwerkverkeer; broodnodig in een tijd dat miljarden mensen én machines met elkaar verbonden zijn via internet. En ook in deze fase, zo stelt Rahim, neemt Juniper het voortouw.

Automatisering

Juniper onderscheidt zich door een consistente technologie over het hele portfolio. Zo draait alles, van klein tot groot, onder het eigen besturingssysteem JunOS. En door zich te concentreren op drie met elkaar samenhangende elementen: routing, switching en beveiliging.

Met de nieuwe routers voldoet de onderneming aan een lang gekoesterde wens bij telecombedrijven, service providers en beheerders van datacenters: automatisering van taken in de rekencentra en verbindingsknooppunten. Je wilt niet weten hoeveel taken nog handmatig moeten worden uitgevoerd. Elke keer als de routeringstabellen wijzigen, kunnen de beheerders aan de slag; en het doornemen van alle logbestanden is ook geen pretje. Dit luistert allemaal nog nauwer nu virtualisatie zijn intrede heeft gedaan; want waar zijn al die virtual machines; hoe zijn ze gekoppeld aan de fyksieke infrastructuur; en zitten die virtual machines wel op de meest efficiënte plaats in de architectuur?

“Dit alles dient automatisch te gebeuren; anders wordt het onbetaalbaar. Bovendien loop je dan minder kans op fouten”, legt Rahim uit. “Virtualisatie is op zichzelf niet zo interessant. Het belangrijke ervan is dat je dankzij virtualisatie kunt komen tot automatisering van de genoemde taken. Dat is nog niet echt goed doorgedrongen tot de netwerkwereld.”

Deze trend – en noodzaak – past overigens naadloos, aldus de directeur, aan op de groei naar een software defined network (SDN).

Schaalbaarheid

Met de komst van Internet of Things, enorme hoeveelheden streaming verkeer (bewegend beeld) en social media zijn de eisen die aan het netwerk worden gesteld pittig aangescherpt. Volgens Rahim is het bijzonder lastig om te voldoen aan de eisen die netwerkbeheerders tellen op het gebied van schaalbaarheid. “Wij hebben op dit vlak nu een paar grote passen gezet, maar er is nog steeds heel veel ruimte voor innovatie. Zo zijn er bijvoorbeeld fundamentele aanpassingen nodig om de temperatuur van alle onderdelen in een netwerk op een redelijk niveau te krijgen/houden en op het gebied van (tijdelijke) opslag van gegevens.

Ook de snelheid van het netwerkverkeer moet drastisch omhoog. Trots vertelt Rahim dat het de onderneming is gelukt flink te sleutelen aan de processoren, waardoor de snelheden enorm zijn verbeterd. “Op routeringsvlak hebben we de performance flink omhoog kunnen schroeven, en tegelijkertijd de kostenefficiëntie verbeterd. We hebben silicon-technologie ontwikkeld die leidt tot enorme snelheden en daarbovenop software gemaakt die het mogelijk maakt het geheel efficiënt te beheren. Wij liggen nu jaren voor op de concurrentie”, is zijn overtuiging.

Geen vendor lock-in

Ook de switches van Juniper zijn sterk verbeterd. Cloud computing is volgens Rahim hier een van de drijfveren. “De grote telco's, en de Fortune 500 bedrijven staan voor de uitdaging om de cloud efficiënt te gebruiken. Elke onderneming is daarmee bezig, cloud computing gebeurt gewoon. Maar binnen die cloud willen ze wel zeker zijn dat ze over de juiste performance kunnen beschikken én dat ze niet gevangen raken in de portfolio's van één leverancier. “Vanwege de gewenste flexibiliteit – een belangrijke reden om cloud computing toe te passen – is vendor lock-in  ongewenst. Wij hameren op openheid; hebben dat altijd gedaan en zullen dat blijven doen. Twee jaar geleden hebben we onze switching strategie aangepast en de eerste producten zijn eind vorig jaar op de markt gekomen. Met onze spine switches kunnen we dichtheden halen die ongekend zijn. Maar de software is hier ook onderscheidend; wij zijn op dat vlak strategisch partner van VMware. En we bieden API's voor tal van andere platformen; we zijn zo open mogelijk.”

Partners

De derde pijler is security. Sterk verbeterde firewalls zijn het resultaat. Er gebeurt veel in de netwerken; vooral om het voor de gebruikers eenvoudiger te maken, maar voor de architecten en beheerders is het lastiger. Daarom hebben zij gedegen advies nodig. “Van onze partners”, zegt Hurley. “Daarom bieden wij hun alle informatie die zij nodig hebben. En op hetzelfde moment als we onze eigen sales mensen inlichten.”

Uit een rondgang langs partners was gebleken dat zij te weinig kennis doorkregen en dat het partnerprogramma te ingewikkeld was. “Dat hebben we allemaal veranderd. In plaats van drie afzonderlijke programma's is er nu één: Juniper Partner Advantage.”

Juniper wil de midmarket beter bereiken. Daarom krijgen partners extra bonussen als zij de producten van het bedrijf in dit segment weten af te zetten.

Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023 Comstor BW 11 tm 17 dec 2023
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!