Redactie - 09 januari 2013

Salarisniveau geen oorzaak winstval IT diensten


In de ICT sector is het onderwerp van de salariskorting of het loonoffer actueel nu Capgemini heeft aangekondigd de lonen van circa 400 oudere werknemers tot 10% te willen verlagen om op die wijze de ingezakte winstgevendheid van de onderneming te verbeteren. Andere grote IT dienstverleners zoals Logica Nederland, nu onderdeel van CGI, volgen dit voorbeeld. Het salarisniveau lijkt echter geen kernoorzaak van ingezakte winstgevendheid. 

Atos Nederland
Dit blijkt uit een onderzoek van AME Research naar de salarisontwikkeling bij tien marktleiders.
Uit analyse van de salarisontwikkeling bij de tien grootste IT dienstverleners blijkt dat de gemiddelde bruto salarissen sinds 2007 met 9,5% stegen en daarmee de inflatie volgden, maar dat het gemiddelde bruto salaris bij Capgemini sinds 2007 met niet meer dan 2,5% toenam. De omzet van de tien bedrijven daalde sinds 2007 met niet meer dan 11,9% en in 2011 slechts met 0,63%. Het gemiddelde aantal werknemers in voltijdbanen nam sinds 2007 af met 13,2% of 4.524 arbeidsplaatsen tot 29.536 werknemers. In 2011 daalde het aantal voltijdbanen van de tien slechts met 1.343 FTE, waarvan 254 bij Capgemini. Atos Nederland is hierbij niet inbegrepen omdat deze dienstverlener de jaarrekening over 2011 nog niet heeft gepubliceerd. De gemiddelde omzet per werknemer van de tien steeg in van 2007 tot en met 2011 met 1,9% tot € 149.930 per jaar.

IBM Nederland
Tussen de gemiddelde bruto salarissen bij de ondernemingen bestaan grote verschillen. In 2011 is het gemiddelde salaris € 58.271 per jaar. Dat is 24,7% hoger dan het laagste gemiddelde salaris dat bij Centric BV voorkomt. Het hoogste gemiddelde salaris, dat van IBM Nederland op € 86.986 in 2011 is nog 49,2% hoger dan het gemiddelde salaris. Capgemini betaalt iets meer dan het gemiddelde salaris.


Het onderzoek wijst erop dat de bedrijven de werkgelegenheid steeds hebben aangepast aan de marktontwikkelingen. Niettemin blijft de winstgevendheid in 2011 achter bij een wenselijk niveau, behalve bij IBM Nederland. Hoewel de personeelskosten gemiddeld 56% van de omzet uitmaken wijst het onderzoek er niet op dat te hoge salarissen van bepaalde groepen werknemers de oorzaak zijn van tekortschietende winstgevendheid. Een te hoog kapitaalgebruik om de omzet te genereren, onvoldoende afstemming van het aanbod op effectieve vraag en tekortschietende innovatieve kracht lijken eerder de oorzaken.

 

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Arctic Wolf BW gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!