Wouter Hoeffnagel - 09 oktober 2016

DHPA vernieuwt Service Level Agreement framework

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) werkt samen met haar nieuwe business partner en expert op het gebied van cloud Weolcan aan een ingrijpende vernieuwing van haar Service Level Agreement (SLA) framework. Het SLA is een belangrijk instrument voor hosting- en serviceproviders om de klant te informeren over en te overtuigen van de kwaliteit van haar cloud diensten, en daarmee eventuele zorgen en de zogenoemde ‘cloud watervrees’ weg te nemen.

Vanzelfsprekend is het SLA ‘slechts’ één van de onderdelen van het totale ecoysteem waarmee Service Levels van een cloud dienst ingeregeld dienen te worden. Naast het SLA zijn bijvoorbeeld ook wet- en regelgeving en certificeringen een belangrijk onderdeel van dit ecosysteem. Daarnaast heeft de klant zelf via haar technische architectuur veel invloed op het inregelen van de gewenste Service Levels. De SLA blijft voor hosting- en serviceproviders echter een onmisbare tool om klanten te informeren over de kwaliteit van haar cloud diensten.

Raamwerk
DHPA werkt niet zo zeer aan een enkel document, maar juist aan een framework. Dit raamwerk biedt de in DHPA deelnemende bedrijven de mogelijkheid om hun SLA’s bij te werken naar een niveau waaraan in de sector weinig, zo niet geen, partijen kunnen voldoen. Met het raamwerk helpt de DHPA deelnemers kwalitatief goede dienstverlening te garanderen aan hun klanten.   

Het SLA framework is op dit moment nog in ontwikkeling. Nu de ontwerpfase is afgerond bevindt het raamwerk zich sinds de zomer van 2016 in de bespreek- en toetsingsfase. Op donderdag 21 juli stond de bespreking van de eerste conceptversie van het nieuwe framework op de planning. De input die deelnemers hierbij hebben geleverd is zeer waardevol gebleken. De sessie heeft veel feedback opgeleverd, die de DHPA heeft meegenomen naar de tweede bijeenkomst die in september heeft plaatsgevonden. 

Belangrijke feedback was onder andere om de SLA meer richting cloud te schrijven en eens goed te kijken naar de SLA-richtlijnen zoals die zijn opgesteld door Europese Commissie. Denk daarbij onder andere aan bepalingen rondom de exitprocedure (op welke wijze faciliteert de provider een soepele exit uit de cloud) en cryptografie. De inspanningen hebben inmiddels geleid tot een nieuwe versie, die voor de tweede bijeenkomst onder embargo aan deelnemers is verstrekt. “Het is een goede stap geweest om met een grote groep deelnemers te werken aan een nog beter product”, aldus Sven Visser, voorzitter van de DHPA.

In deze 2e jaarhelft wordt het DHPA SLA versie 2.0 gepresenteerd aan de aangesloten bedrijven. “Met deze nieuwe SLA verwachten we een groot stap te hebben gezet in de kwaliteit die we nastreven te leveren aan grote klanten”, zegt Visser.

SLTN Vierkant Simac BW vierkant week 50 tm 52-2023
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!