Redactie - 21 juli 2017

DINL roept formateur Zalm op te sturen op holistische benadering digitalisering

DINL roept formateur Zalm op te sturen op holistische benadering digitalisering image

Stichting DINL roept formateur Zalm op om een gedegen visie op digitalisering te formuleren in het Regeerakkoord. Deze oproep doet de stichting in een brief die op 10 juli jongstleden naar Zalm is verstuurd.

Met actief beleid, gericht op een vrij, open, neutraal en veilig internet, wordt het vertrouwen bestendigd en worden digitale bedrijvigheid en innovatie in Nederland gestimuleerd. Als de randvoorwaarden goed zijn, kan Nederland optimaal profiteren van alle economische en maatschappelijke kansen die digitalisering biedt. In zulk beleid is een prominente plek voor het verder ontwikkelen van digitale infrastructuren. 

Een nieuw kabinet zal met een ambitieus regeerakkoord moeten komen als het gaat om het belang van het alle departementen overschrijdende thema digitaal, stelt Stichting DINL.

Arctic Wolf BW vierkant SLTN Vierkant
Axians MAESTRO BN start 28-9 tm 28-10

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!