Wouter Hoeffnagel - 11 april 2018

'ICT-sector hard op weg om klimaatneutraal te worden'

Telecombedrijven, datacenters en grotere ICT-dienstverleners hebben voor de laatste ronde van het MJA3 energie efficiency convenant opnieuw ambitieuze doelen opgesteld. In totaal zijn 42 energieplannen opgesteld, waarin in totaal 884 maatregelen zin opgenomen. In totaal moeten de plannen leiden tot een energiebesparing van 2,4 PJ (ruim 250 GWh) tot 2020. Dit meldt Nederland ICT, dat stelt dat de ICT-sector hard op weg is naar klimaatneutraal.

De branchevereniging voor de ICT-sector wijst op de positieve trend van de afgelopen jaren, waarbij het totale energieverbruik van de MJA3-deelnemers nagenoeg stabiel bleef ondanks de sterke groei van data. Colocatie datacenters zagen hun energieverbruik wel stijgen, maar dit is gecompenseerd door een dalend energieverbruik onder telecombedrijven en ICT-dienstverleners. De overall proces efficiency is met 14% verbeterd. In 2014 werden al de overall doelstellingen van het MJA3-convenant voor 2020 gehaald.

80% van de gebruikte energie is duurzaam

De energie die door de Nederlandse ICT-sector wordt gebruikt is voor ongeveer 80% duurzame energie, waarvan ongeveer de helft in Nederland wordt opgewerkt. Ook wijst Nederland ICT op de kansen die hergebruik van restwarmte van datacenters biedt. Vanuit de MJA3-ICT is in samenwerking met datacenters een aantal verkenningen uitgevoerd. Een van deze ondersteunende projecten wordt in 2018 gerealiseerd. Daarnaast zijn in de afgelopen periode verschillende MJA3-gebruikersgroepen en kennisnetwerken actief geweest en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd met MJA3-deelnemers. De resultaten van deze initiatieven zijn verzameld op de website Digitaal Duurzaam.

Nederland ICT meldt dat de positieve trend van de periode 2013-2016 wordt voortgezet en de in 2008 opgestelde sectordoelen van het MJA3-convenent voor 2020 ruim wordt overtroffen. Ook wordt nu alvast vooruitgekeken naar de periode na 2020 met het KlimaatAkkoord voor 2030, waarvoor de gesprekken onlangs zijn gestart. Naar verwachting zal het energieverbruik van de Nederlandse ICT-sector blijven groeien door verdere digitalisering van de economie, de verschuiving naar de cloud en de vestiging van nieuwe datacenters in Nederland. De ICT-sector heeft echte de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn, iets waar het KlimaatAkkoord aan moet bijdragen.

Nationale klimaatdoelstellingen behalen

Daarnaast stelt Nederland ICT dat de ICT-sector een rol heeft in het behalen van nationale klimaatdoelstellingen. Zo wil Nederland in 2030 49% minder energie verbruiken dan in 1990. Om dit te realiseren zal het energieverbruik in Nederland snel verder moeten verduurzamen, iets waaraan de ICT-sector met slimme oplossingen een cruciale rol kan spelen.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!