Redactie - 22 november 2019

Obama pleit voor menselijke maat in technologie

Mensen raken steeds meer vervreemd van elkaar, we moeten er daarom voor zorgen dat technologie mensen verbindt in plaats van verdeelt. Dat was kort samengevat de visie van voormalig president Barack Obama tijdens zijn keynote op de derde dag van Dreamforce in San Francisco.

Een belangrijk deel van de keynote van Barack Obama ging over waarden die tijdens Dreamforce een belangrijke rol speelden, zoals gelijkheid en diversiteit. Technologie kwam wel nadrukkelijk aan bod in het deel van zijn betoog over de polarisatie in de samenleving, die zowel in de Verenigde Staten als elders in de wereld steeds groter dreigt te worden.

Gemeenschappelijk

Het was geen verrassing dat hij inging op de rol van social media in de informatiesamenleving: “Toen ik opgroeide had je alleen kranten en een paar televisiezenders. Daarmee hadden mensen, ook wanneer ze heel andere politieke richtingen aanhingen, wel iets gemeenschappelijks, op basis waarvan ze met elkaar in discussie konden gaan”

“Mensen weten nu niet meer wat waar is, en hoe ze met al die beschikbare informatie om moeten gaan. Er is geen common understanding meer. Wie Fox News kijkt heeft een volledig andere realiteit dan een lezer van de New York Times. Het ene rabbit hole op internet leidt je in een compleet andere richting dan het andere rabbit hole. We keren ons van elkaar af in onze silo’s Internet is in potentie een krachtig instrument om andere mensen te leren kennen, maar op dit moment verdeelt het mensen vooral.”

Saamhorigheid

Ook op een ander vlak wees hij op het ontbreken van de balans tussen mens en maatschappij aan de ene kant en technologie aan de andere kant: “Technologie heeft gezorgd voor een enorme toename in productiviteit. Maar onze sociale instituties zijn daar niet op aangepast. Dat leidt tot veel onzekerheid bij mensen, ze weten niet meer wat ze gelukkig maakt. De oplossing daarvan ligt niet in eerste plaats bij de technologie, maar bij meer saamhorigheid.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!