Wouter Hoeffnagel - 15 mei 2020

Tech-studiegids verzamelt alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen

Utrechtse bedrijven kampen met een oplopend tekort aan IT-talent. Waren er in 2014 nog 5149 onvervulde ICT-vacatures in de regio, liep dat in 2019 op naar ruim 8200. Om het toenemende tekort het hoofd te bieden, heeft de digitale tech-studiegids TekkieWorden.nl, in samenwerking met Utrechtse partners. In deze gids vinden geïnteresseerd het volledige aanbod van alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen op één platform. Inmiddels zijn meer dan 100 Utrechtse IT-opleidingen op alle denk- & werkniveaus samengebracht.

Ondanks de impact van de coronacrisis is de verwachting dat de vraag naar IT’ers blijft groeien. Daarnaast zullen meer mensen genoodzaakt zijn zichzelf om te scholen door baanverlies vanwege COVID-19. TekkieWorden biedt deze groep inzicht in de diverse typen IT-banen, de bijbehorende carrièrepaden en de potentiële opleidingstrajecten. Het platform is ook gericht op scholieren.

TekkieWorden is gestart in regio Amsterdam. Het Amsterdamse opleidingsaanbod wordt nu verder aangevuld met het aanbod in de regio Utrecht. Gemeente Utrecht, CA-ICT, equensWordline luidden de samenwerking op het platform ‘TekkieWorden’ officieel in. Gemeente Utrecht werkt zo samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de Utrecht Tech Community om de toegang tot de digitale sector te vergroten, zodat mensen met de juiste competenties aan het werk kunnen. Hierin wordt extra aandacht besteedt aan ondervertegenwoordigde groepen in de IT. De komende maanden wordt TekkieWorden uitgebreid naar andere Nederlandse steden en regio’s.

Zowel publieke als private partijen betrokken

TekkieWorden Utrecht is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht met ondersteuning van equensWorldline, opleidingenfonds CA-ICT, Utrechtse opleiders en tech-sector. Er zijn veel private partijen betrokken die TekkieWorden mogelijk maken zoals Rabobank, Booking.com en TomTom.

“Er is veel werk in de IT-sector, ondanks de effecten van het coronavirus. TekkieWorden koppelt de vraag uit de sector en talentvolle toekomstige werknemers aan elkaar. Ook Utrechtse talenten die niet zo snel aan een carrière in de IT zouden denken. Zo ontstaan mooie verbindingen en maken meer Utrechters een beweging richting werk”, aldus Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen gemeente Utrecht.

“Het CA-ICT vindt TekkieWorden een geweldig initiatief. Digitalisering biedt zoveel onverwachte kansen voor iedereen, zeker in Utrecht waar nu al 11% van de werkenden een ICT-beroep heeft. Het is noodzaak om de kansen op een heldere aansprekende manier duidelijk te maken aan vooral jongeren. Dat is wat TekkieWorden doet. De slogan ‘Iedereen kan aan de slag in tech’ is waar het om draait. Vooral het aandeel vrouwen in tech beroepen kan hiermee worden vergroot,” aldus Louis Spaninks, directeur CA-ICT.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!