Witold Kepinski - 15 november 2021

COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst

COA belegt externe inhuur bij intermediair HeadFirst image

Bij de Europese aanbesteding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de ‘externe inhuur en adviesdiensten’ is HeadFirst als enige partij geselecteerd voor het Broker-perceel. De raamovereenkomst gaat in op 16 november 2021 en heeft een duur van twee jaar met de mogelijkheid twee keer te verlengen voor een duur van één jaar.

Anticiperen op groei COA
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De organisatie streeft ernaar om asielzoekers tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventueel langdurig verblijf in de Nederlandse samenleving, zo meldt HeadFirst

Vanwege fluctuaties in de in- en uitstroom van asielzoekers is het COA per definitie een groei- en krimporganisatie. Om hierop in te kunnen spelen wordt gebruik gemaakt van externe inhuur. HeadFirst gaat het COA hierbij ondersteunen door de werving en (voor)selectie van de tijdelijke medewerkers uit handen te nemen. Daarnaast wordt zij verantwoordelijk voor de administratieve en juridische afhandeling, zoals het vrijwaren van het COA van inhuurrisico’s en de betaling van inzetten.

Bijdrage aan Social Return
Een bijdrage leveren aan Social Return is voor het COA een belangrijke eis. Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group zegt hierover: “Bij het zoeken naar de juiste mensen kijken we altijd welke mogelijkheden er zijn voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt bij de invulling van onze social return-bijdrage met betrekking tot COA is ons primair te richten op statushouders en secundair op de inzet van andere doelgroepen.”

Simac BW vierkant week 50 tm 52-2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!