Wouter Hoeffnagel - 22 november 2021

CBS: Meeste organisaties zien hybride werken als blijvend

CBS: Meeste organisaties zien hybride werken als blijvend image

De meeste bedrijven verwachten in de toekomst een hybride vorm van werken te blijven hanteren. Dit percentage is hoger binnen het grootbedrijf dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Dit melden CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. Deze enquête is begin oktober 2021 afgenomen. Ondernemers zien verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen als de meest invloedrijke gevolgen van de COVID-19 pandemie voor 2022.

28% van de respondenten meldt dat hybride werken door de aard van de werkzaamheden geen optie is. Binnen het mkb (5 tot 250 werkzame personen) ligt dit percentage op 30%, terwijl dit bij het grootbedrijf (250 of meer werknemers) op 12 procent ligt.

Ook in de toekomst

Van de ondernemers waarbij hybride werken wel mogelijk is, verwacht bijna 66 procent dat dit ook in de toekomst een rol blijft spelen binnen hun organisatie. Dit percentage ligt bij het grootbedrijf op bijna driekwart, terwijl dit onder het mkb ruim 60 procent is.

Van de ondernemers die hybride werken als blijvend zien, is het merendeel van plan dit structureel te stimuleren. Zo'n 15% van de ondernemers die de keus hebben verwacht dat hybride werken slechts tijdelijk is. 20% zegt hierover geen verwachtingen te kunnen uitspreken. Het CBS meldt dat er binnen het mkb relatief meer ondernemers zijn die verwachten dat hybride werken tijdelijk is.

Verschillen per sector

Hybride werken komt het meeste voor in de informatie en communicatie; ondernemers in deze markt zien hybride werken ook het vaakst als blijvende ontwikkeling. Ook binnen de specialistische dienstverlening is het percentage hoog.

CBS-verwachtingen-hybride-2021.png

Bijna een op de vier ondernemers verwacht dat verstoringen bij leveranciers in 2022 het meest invloedrijke gevolg zijn van de COVID-19 pandemie voor hun organisatie. Bijna 21 procent verwacht daarnaast dat klanten zich door de pandemie anders gaan gedragen. Ruim 18 procent verwacht dat eventuele nieuwe lockdownmaatregelen komend jaar de grootste impact gaan hebben.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!