Witold Kepinski - 04 april 2022

Esther Keymolen hoogleraar Regulering digitale technologie Tilburg University

Esther Keymolen hoogleraar Regulering digitale technologie Tilburg University image

Tilburg University heeft dr. Esther Keymolen per 1 april 2022 benoemd tot hoogleraar Regulering digitale technologie. Met haar onderzoek zal dr. Keymolen bijdragen aan een conceptuele herijking van kernbegrippen als verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid in het juridische domein, die dringend nodig is in een steeds meer data-gedreven samenleving.

De snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en data-gedreven technologieën brengen veel uitdagingen met zich mee. Zo is de schade die door AI-technologieën wordt veroorzaakt vaak niet te voorzien omdat verwerkingsprocessen doorgaans ondoorzichtig zijn, zelfs voor AI- en machine-learning experts. AI is ook geen op zichzelf staande technologie: zij functioneert in een netwerk van actoren (bedrijven, gebruikers, ontwikkelaars, andere technologieën). Dat maakt het beoordelen van de betrouwbaarheid en het toewijzen van verantwoordelijkheid van digitale technologie een complexe onderneming.

Het onderzoek van de leerstoel Regulering digitale technologie zal zich toespitsen op hoe juridische noties van aansprakelijkheid, accountability en verantwoordelijkheid in de praktijk vorm krijgen binnen specifieke sociale en technologische contexten, en hoe deze noties op één lijn liggen of juist botsen met andere ethische waarden van stakeholders, in het bijzonder vertrouwen en betrouwbaarheid.

Esther Keymolen
Bottom-up initiatieven van belanghebbenden (ontwerpprincipes, impact assessments, gedragscodes) om tot zelfregulering te komen krijgen hierbij speciale aandacht.

Deze aanstelling draag bij aan één van de vier centrale onderzoeksprogramma’s van Tilburg Law School, getiteld Regulating socio-technical change, in het bijzonder aan het in kaart brengen van de socio-technologische context waarin regulering is ingebed.

Het onderzoek bouwt voort op de ELSA-benadering: Ethical, Legal, and Societal Aspects of AI and digital technologies, met name door bevindingen relevant te maken voor het functioneren van de wetgever, de rechter en de rechtspraktijk. Door conceptuele helderheid te verschaffen die geworteld is in de technologische praktijk, zal het juridische domein (inclusief de rechtspraktijk) beter toegerust worden voor digitale technologieën.

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: "Wij zijn zeer verheugd over de benoeming van Esther als onze nieuwe hoogleraar Regulering digitale technologie. Zij heeft bewezen een zeer getalenteerde wetenschapper te zijn met een multidisciplinair perspectief in haar werk, wat wij ook zeer waarderen in onderzoek en onderwijs in onze Law School. Ze is een enthousiaste docent met een missie om de techno-morele kennis, attitudes en vaardigheden voor datawetenschappers en alle andere professionals die betrokken zijn bij AI te versterken. Ze heeft al bewezen een echte academica te zijn met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een teamspeler die bruggen bouwt binnen de Law School, onze universiteit en ver daarbuiten. Zij geeft het goede voorbeeld als het gaat om thema’s als Erkennen en Waarderen, multidisciplinariteit en teamwetenschap. Wij zijn erg blij dat zij haar academische carrière aan onze universiteit wil voortzetten."

Dr. Esther Keymolen is universitair hoofddocent Filosofie van datagedreven technologie en opereert op het snijvlak van regulering, technologiefilosofie en beleid aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (Tilburg Law School). Zij bekleedt tevens de functie van Vice Dean of Research van Tilburg Law School.

Keymolen heeft een achtergrond in de filosofie en ethiek van technologie en postfenomenologie. Als research fellow werkte zij voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarnaast heeft zij een bachelor in de popmuziek.

Haar onderzoek richt zich op de rol van vertrouwen en privacy in data-gedreven omgevingen, met een specifieke interesse in de rol en verantwoordelijkheid van publieke actoren bij zowel het gebruik als de regulering van data-gedreven technologieën zoals AI en geautomatiseerde-besluitvormingssystemen. Ze heeft een conceptueel vertrouwensmodel ontwikkeld, dat ze toepast om verschillende actuele cases te analyseren, zoals platforms in de deeleconomie, smartphones gebruikt als hotelsleutels, slim speelgoed, en gepersonaliseerde online reclame. Keymolens werk is gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften op het gebied van regulering en technologie, techniekfilosofie, en STS. Samen met dr. Jurgen Goossens leidt ze een vierjarig NWO-MVI blockchain project: The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks Transparency, Trust and Legitimacy by Design.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Nutanix BN start 6 mei - 20 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!