Redactie - 07 juni 2022

Insight Nederland: Combinatie van mens en technologie

Insight Nederland: Combinatie van mens en technologie image

Om de uitdagingen het hoofd te bieden die in de nabije toekomst op ons afkomen is technologie nodig, maar wel in een goede combinatie met de menselijke factor. Alleen dan bereik je een situatie waarin mensen niet alleen productiever zijn, maar ook plezier houden in hun werk. Op die manier wordt technologie echt ‘for good’ ingezet, zegt Rogier Stolk van Insight.

“Schaarste van personeel is verreweg het belangrijkste onderwerp in de boardroom op dit moment”, zegt Rogier Stolk, General Manager Northern Europe bij Insight Enterprises. “Uit een recent Gartner-onderzoek bleek dat dit in 68% van de Board Meetings bovenaan de agenda staat. Daarnaast zie je dat de pandemie echt een enorme verandering teweeg heeft gebracht ten aanzien van de locatie waar we werken en vooral ook waar we willen werken.”

“Je krijgt de mensen niet meer vijf dagen per week naar kantoor. En om nu zowel te zorgen dat we minder arbeidskrachten nodig hebben, zodat de personeelsschaarste afneemt en tevens de mensen die je hebt zoveel mogelijk te betrekken – ondanks het feit dat zij vaak op afstand werken – zal technologie ingezet moeten worden.”

Volgens hem moet technologie ervoor zorgen dat we productiever worden en dat we mensen betrokken en vitaal houden. “Onze eigen CEO, Joyce Mullen, heeft hierover gezegd: “Technology is our greatest resource for doing good.” In mijn eigen woorden zeg ik graag “It’s our desire to make the world a better place by connecting people through technology.”

AI
“De afgelopen paar jaar hebben we dat ook echt zien werken, al blijft het ook onverminderd belangrijk om elkaar af en toe fysiek te treffen. Maar het zogenaamde ‘hybride werken’ wordt nu toch echt wel algemeen omarmd, ook door de meest calvinistische bedrijven. En ik verwacht zeker dat de inzet van technologie om kennis te delen de komende jaren nog enorm zal toenemen, zeker als dat gecombineerd wordt met de vlucht die AI neemt.”

Milieu
Een meer commercieel voorbeeld dat hij kan noemen is een grote retailer die op basis van de analyse van data verspilling tegengaat. “Dat was niet alleen goed voor het rendement van dat bedrijf, maar ook voor het milieu. Wij zijn als Insight goed in het verzamelen van data op een dusdanige wijze dat de klant er ook echt iets mee kan doen. Maar daarnaast zetten wij ook sterk in op het verhogen van de productiviteit van de medewerkers. Niet alleen opdat het werk met minder mensen gedaan kan worden, maar ook om ervoor te zorgen dat de mensen eens wat meer tijd hebben om hun kinderen van school te halen.”

Sustainability’ is in de IT-sector dan ook een belangrijk thema. “Gelukkig zie je veel ontwikkelingen op dat gebied. Ten eerste heeft de gang naar de cloud ervoor gezorgd dat we veel efficiënter gebruikmaken van servercapaciteit, waardoor op macroniveau veel minder energie wordt verbruikt. Het hoge waterverbruik van de grote datacenters is op dit moment nog wel een issue, maar ik ben ervan overtuigd dat daar ook snel oplossingen voor komen. Daarnaast heeft het thuiswerken ervoor gezorgd dat er veel minder verkeer op de weg is.”

Diversiteit
Binnen Insight vindt hij het ook heel belangrijk om bewustzijn over onze planeet constant onder de aandacht te brengen van zijn collega’s. “We hebben dan ook een aantal zeer ambitieuze milieudoelstellingen gedefinieerd. Zo willen wij al in 2023 CO2-neutraal zijn. En we planten elk jaar bomen in Spanje voor elke klant, in plaats van het versturen van een kerstpakket. Tevens worden onze teammates in staat gesteld om zich jaarlijks twee dagen betaald in te zetten voor verschillende goede doelen.”

“Tot slot staat diversiteit bij ons echt hoog op de agenda. 60% van ons topmanagement is nu al vrouw, en daarin zijn we helaas nog steeds een uitzondering. Persoonlijk geloof ik oprecht dat hoe diverser het bedrijf, hoe creatiever, slimmer en efficiënter we met z’n allen worden. En het is mooi om te zien dat we daarin als bedrijf echt soms een voorbeeldfunctie kunnen vervullen en impact kunnen hebben.”

Klanten verlangen bovendien ook dat leveranciers nadenken over duurzaamheid. “Met name in de financiële sector en bij overheden zie je steeds vaker dat er echt een duidelijk meetbare ESG-agenda moet zijn, omdat je anders domweg uitgesloten wordt van business. Wij zijn als Insight dan ook compliant met het Global Compact Commitment van de Verenigde Naties. Daarbij gaat het niet alleen om duurzaamheid en inclusiviteit, maar ook om het respecteren van mensenrechten en het tegengaan van corruptie.”

Insight Nederland scoort goed op het gebied van duurzaamheid. “Naast alle internationale policies waar we ons aan moeten houden zorgen wij ervoor dat we ook echt betrokken zijn bij de besluitvorming op deze gebieden en met enig trots kan ik zeggen dat wij op het gebied van awareness wel iets voorlopen op sommige andere landen. Ik ben er trots op dat ik werk bij een bedrijf dat serieus zijn best doet om de wereld een stukje mooier te maken.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!