Martijn Kregting - 14 juni 2022

Woningcorporatie Havensteder digitaliseert via low-code platform Mendix

De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder zet het low-code platform van Mendix in om de komende jaren haar dienstverlening aan bewoners te verbeteren. Door verschillende processen te digitaliseren en via een portal online aan te bieden, wil de corporatie haar ruim 45.000 huurders ook online toegang tot haar woningaanbod geven bieden. Omdat de oplossingen die Havensteder ontwikkelt via de Mendix Marketplace aangeboden kunnen worden aan andere corporaties, kunnen andere corporaties deze ook gebruiken om versneld te digitaliseren zonder het wiel zelf opnieuw uit te vinden.

Havensteder is vorig jaar gestart om alle processen die gedigitaliseerd kunnen worden in kaart te brengen, deze te analyseren en de ideale gebruikersflows te schetsen. Caroline Giltay, Manager Informatisering & Automatisering bij Havensteder: “Om maximaal te profiteren van low-code is deze gedegen voorbereiding essentieel. In die zin zit het venijn echt in de start. Als je de gewenste processen eenmaal duidelijk hebt, kun je deze met Mendix vervolgens heel snel visualiseren. Daarna is het nog een kwestie van aanscherpen en heb je binnen drie sprints een oplossing ontwikkeld waarvan je weet dat deze ook voldoet aan de technische eisen en de gestelde veiligheidscriteria.”

Digitaliseren geen doel op zich

Het digitaliseren van processen maakt onderdeel uit van het Havenstederplan, waarin de koers van de corporatie voor de komende vier jaar is uitgestippeld. “Digitaliseren is geen doel op zich: we digitaliseren onze dienstverlening waar het kan en waar dat wenselijk is”, zegt Sander Uiterwaal, bestuurslid bij Havensteder. “Hierdoor krijgen we in specifieke situaties meer tijd voor persoonlijk contact met bewoners. In die zin helpt het platform van Mendix ons om zowel digitaal als via andere kanalen onze dienstverlening te optimaliseren.”

De komende jaren bouwt Havensteder met het Mendix low-code platform aan verschillende oplossingen die onderdeel worden van een klantportal. Die moet voor mensen het proces van een woning regelen makkelijker, efficiënter en gebruiksvriendelijker maken. Verder staan de wensen van de bewoners centraal. Zo wil Havensteder de mogelijkheid bieden om visueel via een plattegrond van de woning aan te geven wat er precies moet worden gerepareerd.

Drempels wegnemen

Giltay hierover: “We hebben te maken met een heel divers publiek. We zijn ons ervan bewust dat sommige huurders minder digitaal vaardig zijn en dat ook laaggeletterdheid een extra barrière kan vormen in het aanbieden van digitale diensten. Om drempels weg te nemen besteden we veel aandacht aan de gebruikservaring en de interface. Daarvoor werken we onder meer samen en doen we onderzoek met bewonerscommissies zodat de oplossingen aansluiten bij de beleving van onze bewoners. Met de flexibiliteit en mogelijkheden die Mendix biedt kunnen we hier ook makkelijker op inspelen.”

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!