Floris Hulshoff Pol - 03 september 2022

Technici steeds ongrijpbaarder op de Nederlandse arbeidsmarkt

Technici steeds ongrijpbaarder op de Nederlandse arbeidsmarkt image

De vraag naar technici is de afgelopen twee jaar verdubbeld, waarbij de vraag naar hoogopgeleide technici sneller is gegroeid (+126%) dan die naar middelbaar opgeleide technici (+87%). In deze laatste groep is in absolute termen de vraag wel bijna twee keer zo groot als die naar hoogopgeleiden.

Tegelijkertijd veranderen technici steeds minder vaak van baan. Ze worden wel vaak benaderd door recruiters. 70% van de hoogopgeleide technici en 45% van de MBO-technici is afgelopen kwartaal gepolst voor een andere baan, terwijl slechts 10 procent actief op zoek is naar ander werk. De vraag naar technici is dus geëxplodeerd, ze worden heel vaak benaderd voor ander werk, maar de meesten blijven zitten waar ze zitten. Als ze in beweging komen dan is de belangrijkste reden daarvoor een beter salaris, gevolgd door een vast contract (vooral voor de mbo’ers) en een goede werksfeer (vooral voor de hbo’ers en wo’ers). Dit blijkt uit analyses van het continu arbeidsmarktonderzoek van Intelligence Group onder 4.000 personen per kwartaal, dit keer gericht op technici ten behoeve van het webinar Techniek en Energietransitie op 8 september.

Arbeidsmarktdynamiek technici
Historisch gezien zijn technici minder actief dan gemiddeld op de arbeidsmarkt, zowel als het gaat om arbeidsmarktactiviteit (actief zelf op zoek naar een baan) als daadwerkelijk het wisselen van werkgever. Dat is opvallend, zeker gezien de vraag, de schaarste en de enorme sourcingsdruk op deze groep. Technici zijn veel minder dan gemiddeld in beweging te brengen op de arbeidsmarkt, zo laat de dalende trend in het aantal baanwisselingen zien.

Een van de belangrijkste oorzaken dat deze beweging uitblijft kan gezocht worden in het niet-passende aanbod van werkgevers. Voor alle technische doelgroepen is salaris -by far- de nummer één pullfactor is om een (nieuwe) werkgever te kiezen. Werkgevers zijn niet in staat dit goed onder de aandacht te brengen of in voldoende mate aan de additionele salariswensen van technici te voldoen. Een vast contract is voor de praktisch opgeleide technici steeds belangrijker terwijl hoogopgeleide technici meer voor werksfeer gaan. Mogelijk dat covid en het thuiswerken extra focus op werksfeer bij deze groep vergroot. Andere arbeidsvoorwaarden die belangrijk zijn, zijn pensioenregeling, veel vrije tijd, flexibele werktijden, reiskostenregeling en een 13de maand.

Waar zijn al die technici gebleven?
Al meer dan 25 jaar is er een groot tekort aan technici op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo zijn er vandaag 23 vacatures voor een monteur koel-, lucht- en verwarmingstechniek op elke mogelijke kandidaat. Er zijn veel beschikbare technici, in binnen- en buitenland, maar ze bewegen niet onder de huidige arbeidsmarktcondities van werkgevers. Voor een heel groot deel ligt de oplossing in verbeterde financiële arbeidsvoorwaarden die recht doen aan het verschil tussen vraag en aanbod. Een effect dat in de markt van ZZP-tarieven veel sneller doorwerkt dan in de markt die door CAO’s wordt beheerst. Een marktconforme beloning zal uiteindelijk leiden tot een hogere instroom in de opleidingen en een aanwas van zij-instromers. "Tot op heden zijn oplossingen vooral gezocht in ineffectieve convenanten, beleidsdocumenten, techniekpacten, regioplannen en imagocampagnes. Dat heeft honderden miljoenen gekost en veel kostbare tijd is verloren gegaan ", aldus Geert-Jan Waasdorp directeur van Intelligence Group. "Als technici zo bedrijfs- en samenlevingskritisch zijn, laten we ze dan ook marktconform belonen. Het zal zeker de mobiliteit op de markt verder aanjagen."

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!