Anne van den Berg - 28 oktober 2022

Bizzdesign: Van strategie naar executie met enterprise architectuur

Bizzdesign: Van strategie naar executie met enterprise architectuur image

Om verandering door te voeren in grote en complexe organisaties, moet je weten hoe de organisatie functioneert. ‘Weet je zeker dat als je aan de ene kant van de organisatie een service verwijdert, je niet ergens anders een klantproces stillegt?’, vraagt Peter Matthijssen van Bizzdesign. Je hebt een routekaart nodig, genaamd enterprise architectuur. ‘Dat is een essentieel instrument voor de CIO om succesvolle verandering te realiseren. Van strategie naar executie.’

Waar in het verleden organisatieveranderingen elke vijf of zeven jaar werden doorgevoerd, is verandering nu steeds meer een continu proces. In de turbulente wereld waarin we ons nu bevinden zijn organisaties steeds in beweging om hun posities te beschermen of versterken. Zeker voor grote organisaties is dit uitdagend en complex, want verandering is uitdagend en complex, vertelt Peter Matthijssen, Chief Product Officer bij Bizzdesign.

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat, ondanks alle investeringen, de succesratio van veranderprojecten nog steeds laag is (ongeveer dertig procent). Organisaties moeten hun verandercapaciteiten versterken. Het beheersen van je enterprise architectuur is hierbij belangrijker dan ooit. ‘Met enterprise architectuur ken je de impact van verandering, kun je scenario’s ontwerpen voor de toekomst, en veranderingen plannen en uitvoeren’, aldus Matthijssen.

Creëren van wendbaarheid
‘Onze klanten zijn de grootste organisaties ter wereld. Een grote uitdaging voor hen is het creëren van wendbaarheid om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de wereld’, aldus Matthijssen. ‘Deze organisaties zijn complex, door hun duizenden medewerkers, processen en IT-systemen. Als je wilt veranderen moet je zicht hebben in de samenhang, de architectuur.’

Enterprise architecten brengen organisaties op verschillende niveaus in kaart: de strategie, processen, organisatie-inrichting, diensten, producten, IT-systemen, technologie. Hierbij is vooral de samenhang tussen onderdelen belangrijk. ‘Als je bijvoorbeeld een dienst via een app gaat leveren in plaats van een fysieke locatie, welke impact heeft dat op mensen, processen en IT-systemen?’

Inzicht in samenhang
Degene die aan de slag gaat met de enterprise architectuur is de enterprise architect. En die rol wordt vaak ingevuld door iemand van de IT-afdeling, onder verantwoordelijkheid van de CIO. Maar de scope van enterprise architectuur is breder dan IT, vertelt Matthijssen: ‘De kracht van de enterprise architect is juist dat deze verschillende niveaus en disciplines weet te verbinden.’

Shell is klant van Bizzdesign en zal spreken op Gartner’s ITSymposium/XPO: ‘Zij hebben natuurlijk een enorme uitdaging in de energietransitie en dat heeft impact op alle lagen van de organisatie. Zo’n transitie gaat niet in één keer, maar wordt met tal van programma’s en projecten gerealiseerd. Enterprise architectuur is een essentieel middel om dit soort complexe veranderingen te kunnen ontwerpen, plannen en doorvoeren.’

Veranderen met vertrouwen
Om organisaties te helpen om met vertrouwen te veranderen, biedt Bizzdesign een enterprise architectuurplatform, vertelt Matthijssen: ‘Ons Horizzon platform stelt organisaties in staat om hun enterprise architectuur over meerdere dimensies vast te leggen, te visualiseren, te analyseren en ontwerpen te maken voor de toekomst. Met een centrale dataopslag, een single source of truth, als betrouwbare basis.’

Volgens Matthijssen is zo’n platform als Horizzon onmisbaar binnen organisaties: ‘Grote organisaties kunnen het zich niet meer permitteren om zonder krachtige toolondersteuning hun veranderingen vorm te geven en te realiseren. Net als bijvoorbeeld finance, sales en HR-disciplines verdient de enterprise architect een krachtig platform.’ De kracht van het platform wordt bevestigd door de benoeming als leider in de markt door Gartner.

Waar gaan we naartoe?
Een enterprise architect werkt vanuit de huidige situatie, waarna de focus ligt op de vraag: waar gaan we naartoe? Matthijssen: ‘Vanuit een single source of truth ondersteunt ons platform het ontwerpen van toekomstige scenario’s, en het prioriteren van investeringsopties. In een dynamische wereld is dit een continu proces.’

De enterprise architect, als verbinder van verschillende werelden en dimensies, vervult bij dit alles een centrale rol. En dit is inmiddels een zeer populaire functie in organisaties, vertelt Matthijssen: ‘De rol bestaat al langer, maar wordt steeds belangrijker. Verschillende onderzoeken van Glassdoor in de US en UK positioneren enterprise architect in de top van bestbetaalde banen. Er komt met andere woorden steeds meer waardering voor deze rol.’

Een vergelijkbare ontwikkeling als de CIO
De enterprise architect maakt wat dat betreft een vergelijkbare ontwikkeling door als de CIO: waar in het verleden de nadruk echt op IT lag, gaan zij zich steeds meer bezighouden met businessvraagstukken en krijgen ze medeverantwoordelijkheid voor het behalen van businessdoelen. ‘In een tijd van digital transformation vervaagt het onderscheid tussen business en IT. Enterprise architectuur kan juist op dit snijvlak een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van verandering en innovatie.’

‘Bij grote organisaties werkt een enterprise architect eigenlijk altijd samen met specialisten, zoals IT-, data-, security- en solutionarchitecten’, vertelt Matthijssen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat elk specialisme weer op zijn eigen eiland werkt. ‘Bizzdesign Horizzon is boven alles een samenwerkingsplatform dat specialismen samenbrengt en verbindt, inclusief business- en managementrollen die toegang krijgen tot visuele informatie en self-service analytics instrumenten.’

 

Auteur: Anne van den Berg

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!