Wouter Hoeffnagel - 23 maart 2023

Vier op de tien bedrijven overweegt inzet van generatieve AI

Vier op de tien bedrijven overweegt inzet van generatieve AI image

De meerderheid (85%) van de Nederlandse werknemers stelt dat het hebben van de juiste vaardigheden belangrijker is dan een diploma of kwalificaties voor een bepaalde sector. Driekwart (76%) van de Nederlandse werknemers gebruikt nu al digitale vaardigheden maar nog maar 1 op de 10 gebruikt AI in het dagelijks werk. Binnen 5 jaar is het kunnen werken met AI echter de belangrijkste digitale vaardigheid voor meer dan een kwart van de bedrijven. 42% van de respondenten in een leidinggevende positie zegt bovendien dat hun bedrijf overweegt generatieve AI te gaan gebruiken.

Dit blijkt uit onderzoek van Salesforce onder 1.000 Nederlandse werknemers. De resultaten zijn onderdeel van een wereldwijd onderzoek naar digitale vaardigheden onder 11.035 werkende volwassenen, verspreid over 11 landen, in februari van dit jaar. Niet alleen werknemers vinden het hebben van de juiste vaardigheden belangrijker dan het bezit van een diploma of een sectorspecifieke kwalificatie als ze een nieuwe baan zoeken, blijkt uit het onderzoek. Ook de meeste leidinggevenden (69%) geven aan dat zij deze vaardigheden het meest belangrijk vinden als ze op zoek zijn naar nieuwe mensen. De vaardigheden die bedrijven nodig hebben, zijn echter niet gelijk aan de vaardigheden die werknemers nu toepassen in hun werk.

“Driekwart van de Nederlandse werknemers gebruikt digitale vaardigheden in hun dagelijks werk maar het gaat dan vooral om het kunnen werken met tools voor samenwerking, administratie of projectmanagement”, aldus Michiel van Vlimmeren, SVP & General Manager Salesforce Nederland. “Bedrijven in alle sectoren digitaliseren in een rap tempo en ik verwacht dat digitale vaardigheden snel een basisvereiste zal zijn voor iedere kenniswerker. Ons onderzoek laat zien dat met name de behoefte aan mensen met kennis en ervaring op het gebied van AI, coderen en het ontwikkelen van apps snel stijgt. De tijd van wachten is voorbij. Het is zaak dat de arbeidsmarkt nu in actie komt om bestaande werknemers bij te scholen en te zorgen dat de werknemers van de toekomst de juiste kennis en kunde hebben. Het initiatief hiervoor ligt niet alleen bij werknemers zelf, maar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, scholen, overheid en de huidige en toekomstige werknemers.”

Werknemers verwachten grote impact van AI op hun werk

AI-technologieën zoals generatieve AI zijn snel in opkomst en breed toegankelijk, en er worden veel nieuwe AI tools gelanceerd. Ook het enthousiasme over de technologie stijgt. Zo geven meer respondenten aan enthousiast te zijn over het gebruik van generatieve AI op hun werkplek (49%) dan zich zorgen te maken dat het hun baan vervangt (27%).

Dit komt overeen met de belangstelling van het management. In Nederland zegt 42% van de respondenten dat hun bedrijf manieren overweegt om generatieve AI te gebruiken. AI-vaardigheden worden dan ook steeds belangrijker. 27% van de respondenten verwacht dat AI-vaardigheden in belang gaan toenemen de komende 5 jaar; dit geldt nog iets meer in de sectoren industrie en de publieke sector.

Naast minder angst voor AI, lijkt er ook meer begrip te zijn voor de invloed die opkomende technologieën zullen hebben op ons dagelijks werk. Meer dan de helft (53%) van de werknemers is zich bewust van de manier waarop AI impact zal hebben op hun baan.

Prioriteit geven aan AI-vaardigheden

Bijna alle werknemers vinden dat bedrijven prioriteit moeten geven aan AI-vaardigheden in hun ontwikkelingsstrategie. Nu werknemers hun kennis en ervaring van digitale vaardigheden willen uitbreiden, geven ze de voorkeur aan bedrijven die opkomende technologische vaardigheden willen stimuleren en zich richten op het aannemen van mensen op basis van vaardigheden. Negen op de tien respondenten, werknemers en hun managers, vinden dat bedrijven prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden voor hun werknemers.

"Bedrijven passen steeds meer AI en automatisering toe om hun activiteiten te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Het disruptieve effect hiervan maakt ook de noodzaak om werknemers bij te scholen en te trainen om deze tools te gebruiken nog groter. Dit, in combinatie met de wens van werknemers om nieuwe vaardigheden te leren, maakt het voor bedrijven steeds belangrijker om werknemers op vaardigheden gebaseerde opleidingen aan te bieden”, aldus Michiel van Vlimmeren. “Dit vereist een focus van managers, recruiters en HR afdelingen op ontwikkeling en scholing van hun mensen. Zo maakt het trainingsplatform Trailhead het voor mensen mogelijk zich op een laagdrempelige manier te ontwikkelen en bij te scholen op een breed scala aan onderwerpen. Het gaat dan niet alleen om technische kennis zoals coderen of AI-tools maar ook om zogenaamde soft skills. Investeren in werknemers is essentieel voor een duurzaam gezond bedrijf.“

De AI Digital Skills Survey van Salesforce is in februari 2023 uitgevoerd door TRUE Global Intelligence in samenwerking met Dynata. De steekproefomvang bedroeg 11.035 werkende volwassenen in 11 landen: Ongeveer 1.000 in respectievelijk Australië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland (44% leidinggevenden en 56% werknemers) en Singapore; 1.005 in Spanje, 1.007 in het VK, 1.013 in de VS, 1.003 in India en 1.003 in Zweden. De cijfers zijn representatief voor de werkende volwassen bevolking (leeftijd 18+).

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!