Wouter Hoeffnagel - 31 mei 2023

Gebruik security.txt voor Nederlandse overheidsorganisaties verplicht

De internetstandaard security.txt is per 25 mei 2023 toegevoegd aan de 'Pas toe of leg uit'-lijst van Forum Standaardisatie. Nederlandse gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties zijn hierdoor verplicht om deze open standaard toe te passen. Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt een dringend advies om security.txt toe te passen.

Gebruik security.txt voor Nederlandse overheidsorganisaties verplicht image

De standaard beschrijft een tekstbestand genaamd security.txt waarin je contactinformatie kunt publiceren op je webserver. Beveiligingsonderzoekers en ethische hackers kunnen dankzij deze informatie direct met de juiste afdeling of persoon contact opnemen als zij een kwetsbaarheid vinden. Dit kan het verhelpen van de kwetsbaarheden versnellen. En dat geeft cybercriminelen minder kans om er misbruik van te maken.

Gebruik binnen de overheid

Begin 2023 is een meting gedaan met Internet.nl. Daaruit kwam naar voren dat bijna 20% van de gemeten overheidswebsites een security.txt-bestand heeft. Met de verplichting wil het Forum Standaardisatie het gebruik verder vergroten. “Hoe meer websites dit implementeren, hoe beter we gebruik kunnen maken van het goede werk van ethisch hackers. De overheid geeft hierin het goede voorbeeld”, aldus Theo Peters, CTO bij VNG Realisatie en lid van Forum Standaardisatie.

De meting laat ook zien dat verschillende Rijksoverheidsorganisaties al verwijzen naar het centrale security.txt-bestand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Forum Standaardisatie roept alle Rijksoverheidsorganisaties die gebruik willen maken van het centrale CVD-beleid van de Rijksoverheid, op om dat ook te doen. Het NCSC heeft daarvoor een Handreiking security.txt met uitleg gepubliceerd.

Gebruik door bedrijfsleven

In oktober 2022 deden het Digital Trust Center (DTC) en een groot aantal ambassadeurs een oproep aan bedrijven en IT-dienstverleners om security.txt te gebruiken. Sinds die oproep is het aantal Nederlandse domeinnamen dat voorzien is van een security.txt-bestand gegroeid naar ruim 88.000.

Het Digital Trust Center gebruikt security.txt om het Nederlandse bedrijfsleven sneller te kunnen waarschuwen (notificeren) bij een ernstige cyberdreiging en juicht dan ook toe dat bedrijven dit eenvoudige security.txt-bestand aan de webserver toevoegen. "Hopelijk is dit een begin van bredere acceptatie van deze eenvoudige maatregel die bijdraagt aan een digitaal veiliger ondernemend bedrijfsleven", aldus Projectleider DTC Notificatiedienst Kim van der Veen.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!