Wouter Hoeffnagel - 07 september 2023

IDC: Europese partijen investeren dit jaar 142 miljard dollar in public cloud

Europese partijen investeren dit jaar 142 miljard dollar in public clouddiensten. De investeringen lopen de komende jaren verder op tot 291 miljard dollar in 2027. De uitgaven stijgen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 20%, wat een nieuwe record is. Software-as-a-service (SaaS) is goed voor het grootste deel van de uitgaven, terwijl platform-as-a-service (PaaS) het snelst groeiende gebied blijft.

IDC: Europese partijen investeren dit jaar 142 miljard dollar in public cloud image

Dit blijkt uit de Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide van International Data Corporation (IDC). Europa is in 2023 getroffen door macro-economische uitdagingen, waaronder de hoge inflatie in zowel de eurozone als het Verenigd Koninkrijk, de angst voor de bankencrisis die zijn oorsprong vond in de VS, en massale ontslagen in de technologiesector. Desalniettemin blijen Europese bedrijven de public cloud meer omarmen. Naar verwachting zijn bezuinigingen op IT-budgetten niet van invloed op cloudgerelateerde investeringen.

Ruim de helft van de bedrijven migreert naar de cloud

Ongeveer 55% van de Europese bedrijven migreert tegen eind 2023 naar de cloud. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het verbeteren van de productiviteit van IT-personeel, versterken van de gegevensbeveiliging en stimuleren van AI-gefundeerde automatisering, die aan kracht wint dankzij de populariteit van generatieve AI (GenAI).

Het bankwezen, de detailhandel en de telecommunicatie geven in 2023 het meeste uit aan de public cloud en zijn goed voor 26% van de totale marktwaarde. Telecommunicatiebedrijven zijn minder getroffen door hogere energieprijzen dan andere sectoren. Ook blijft de schuldaflossing in de telecomsector laag en blijven de kosten die verband houden met hogere rentetarieven beperkt, waardoor de partijen eenvoudiger IT-budgetten kunnen vrijmaken. IDC verwacht dat de public cloud-investeringen in de telecommunicatiesector in 2024 sterk groeien, waardoor deze sector samen met onder meer biowetenschappen, nutsbedrijven en gezondheidszorgbetalers tot de sectoren met de hoogste uitgaven zal behoren.

Investeringen in software- en informatiediensten groeien het snelst

Op de langere termijn kennen software- en informatiediensten de hoogste CAGR van alle sectoren in Europa, met een groei van 27% tussen 2022 en 2027. Ondanks dat het een van de meest innovatieve sectoren is, hebben software- en informatiediensten te maken gehad met een verminderde omzetgroei, massale ontslagen van werknemers en hogere infrastructuurkosten. Deze factoren brachten bedrijven ertoe te investeren in de cloud om taken te automatiseren in gebieden waar het personeelsbestand terugliep en om de productiviteit van het personeel te ondersteunen.

“De inflatie blijft hoog, de kosten van levensonderhoud beïnvloeden de prijsgevoeligheid van klanten, en bedrijven willen de kosten verlagen om financiële problemen te voorkomen”, zegt Andrea Minonne, onderzoeksmanager bij IDC UK. Hoewel de stijgingen gerelateerd zijn aan hun cloudgebruik, gaat de cloudmigratie door, omdat de technologie wordt gezien als een manier om de efficiëntie te verhogen en de kosten te optimaliseren, wat ingaat tegen de kansen van een ongunstige markt.”

Investeringen in de cloud blijven innovatie stimuleren en blijven, samen met opkomende technologieën zoals GenAI, de digitale transformatie van bedrijven de komende jaren ondersteunen. De opkomst van GenAI is eveneens een belangrijke marktfactor, omdat het afhankelijk is van uitgebreide taalmodellen (LLM's), en sterke en gemakkelijk schaalbare computermogelijkheden vereist om realtime gegevensverwerking te verwerken.

Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Jamf BN Ebook 14-09-2023 tm 28-09-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!