Ron Smeets - 14 september 2023

De Schoolapp, voor laaggeletterde ouders

Vroeger had je bellijsten op basisscholen. Als er een leraar ziek was, dan belden de (ouders van) leerlingen elkaar in volgorde van die lijst om elkaar te informeren. Tegenwoordig gebruiken steeds meer basisscholen een app, al dan niet gekoppeld met een WhatsApp groep. Dat werkt natuurlijk veel beter dan de ouderwetse bellijsten. Toch hebben in Nederland nog altijd een op de negen ouders van minderjarige kinderen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Welnu, ook voor die ouders is er nu een speciale app. Dat klinkt misschien wat paradoxaal, maar 'De Schoolapp' is dat niet.

De Schoolapp, voor laaggeletterde ouders image

Voor laaggeletterde ouders is het vaak moeilijk om een schoolapp te gebruiken. Daardoor missen zij belangrijke informatie over hun kroost op school. Speciaal voor deze ouders is 'De Schoolapp' ontwikkelt. Het spel heeft een spelbord en een digitaal onderdeel. Met dit spel kunnen ouders oefenen, en vertrouwd raken met het gebruik van de schoolapp. Daarmee wordt ook de drempel voor deze ouders en verzorgers verlaagd om echte schoolapps te gaan gebruiken.

Oefenen met De Schoolapp

Met 'De Schoolapp' leren ouders en verzorgers niet alleen verschillende soorten berichten te herkennen, maar ook wat er van ze verwacht wordt na het lezen van een bericht. Bijvoorbeeld: iets vertellen aan je kind, contact opnemen met school of je kind iets meegeven naar school. Verder oefenen spelers van het spel met het gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken. Dank aan het doorgeven van een ziekmelding, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek.

Het spel is ontwikkeld voor ouders en verzorgers die Nederlands of een andere moedertaal hebben. Het is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf taalniveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1. Basisscholen kunnen het spel inzetten op ouderavonden om een schoolapp te introduceren. Het spel kan ook als verdieping ingezet worden bij (digi)taallessen.

Stichting Lezen en Schrijven

"Stichting Lezen en Schrijven zoekt altijd nieuwe manieren om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te bereiken en hen aan te moedigen om te blijven leren. We weten uit gesprekken met laaggeletterde ouders dat het gebruiken van de schoolapp voor hen vaak ingewikkeld is en daardoor vermeden wordt. Maar veel communicatie vanuit de school gaat juist via die app. Deze ouders wilden we eens op een andere manier laten kennismaken met de schoolapp. Zodat zij informatie en werkwijze van de schoolapp zich op een plezierige manier eigen maken", vertelt Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven

De speciale app voor laaggeletterde ouders is ontwikkeld door de Stichting Lezen en Schrijven en Oefenen.nl. De ontwikkeling van 'De Schoolapp - Het Spel' werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!