20 september 2023

Ademanalyseapparaat kan COPD-aanvallen vroegtijdig opsporen

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) coördineren een Europees samenwerkingsverband voor de doorontwikkeling en implementatie van een innovatief en zeer compact ademanalyseapparaat voor COPD-patiënten. Het apparaat past in één hand en is in staat, wanneer de patiënt er in ademt, gezondheidsproblemen te ontdekken voordat de COPD-patiënt klachten krijgt. Dit stelt behandelaars in de toekomst in staat nog sneller in te grijpen bij aanvallen en ernstige complicaties te voorkomen.

Ademanalyseapparaat kan COPD-aanvallen vroegtijdig opsporen image

Bij COPD-patiënten die getroffen worden door een longaanval kunnen de klachten door een plotselinge vernauwing van de luchtwegen, verergeren. Ernstige aanvallen kunnen bovendien leiden tot complicaties zoals een longontsteking of longschade. Met het nieuwe ademanalyseapparaat, en de bijbehorende ontwikkeling van een nieuwe klinische workflow voor real-time thuismonitoring, kunnen deze complicaties voorkomen worden.

Voor de ontwikkeling van de thuismonitoring ontvangt het LUMC ruim zes ton subsidie van de EU vanuit Horizon-EIC Pathfinder. In totaal ontvangt het Europese samenwerkingsverband, dat vanuit het LUMC gecoördineerd wordt, vier miljoen euro subsidie van de EU voor de doorontwikkeling van het innovatieve en compacte ademanalyseapparaat.

Ademanalyseapparaat herkent longaanvallen

Het nieuwe ademanalyseapparaat kan met een ademtest longaanvallen straks vroegtijdig herkennen, voordat de COPD-patiënt klachten krijgt. Met die proactieve analyse kunnen artsen en behandelaars eerder ingrijpen om een aanstaande longaanval te voorkomen.

“Longaanvallen worden vaak alleen op basis van symptomen vastgesteld en de diagnose komt vaak te laat. Door de vroege herkenning van longaanvallen door het ademanalyseapparaatje, kan bijvoorbeeld eerder bepaalde medicatie worden ingezet om een longaanval te voorkomen, of de ernst en de duur hiervan aanzienlijk te verminderen”, vertelt Jiska Aardoom, één van de senior onderzoekers.

Praktische inzet en behoefte gebruikers

Naast de doorontwikkeling wordt ook onderzoek gedaan naar de behoeften van toekomstige gebruikers en de praktische inzet van het ademanalyseapparaat. Dat onderzoek wordt binnen het LUMC uitgevoerd door onderzoekers van het National eHealth Living Lab (NeLL).

“In de eerste fase brengen we de wensen en behoeften van onder andere patiënten in kaart, en zullen we verkennend in gesprek gaan met zorgverleners en beleidsmakers. Uit deze eerste fase volgen aanbevelingen die helpen bij het ontwerpen van een nieuwe, klinische workflow. Om zo op een veilige en werkbare manier thuismonitoring van de gezondheid van de patiënt mogelijk te maken en COPD-management te verbeteren”, aldus Jiska Aardoom.

Met de resultaten van deze eerste fase zullen de onderzoekers van NeLL samen met de consortiumpartners een aantal co-creatie sessie met gebruikersgroepen organiseren. Doel van deze tweede fase is de ontwikkeling van strategieën die tegemoet komen om aan de behoeften van deze gebruikers bij het gebruik van de ademanalysetechnologie voor thuismonitoring.

Proactieve gezondheidszorg

Aan het eind van het project wordt in samenwerking met het Britse King's College een proof-of-concept studie uitgevoerd. Doel van deze studie is antwoord te krijge op de vraag of de ontwikkelde strategie en de nieuwe manier van werken in de praktijk ook echt werkt. Ook wordt onderzocht of een veilige en betrouwbare aanpak voor thuismonitoring van COPD-patiënten ontwikkelt kan worden.

“Als dit het geval blijkt te zijn, opent dit de deur naar potentieel ingrijpende veranderingen voor COPD-management, waarbij de bestaande reactieve gezondheidszorg kan evolueren naar een meer proactieve en preventieve aanpak van COPD-management: van vertraagde diagnose op basis van symptomen, naar preventieve thuismonitoring vóór verslechtering van de symptomen”, besluit Aardoom.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!