Witold Kepinski - 22 oktober 2023

Politie onderzoekt haalbaarheid oplossing C2000-problemen

De politie heeft meer tijd nodig om waar mogelijk opvolging te geven aan de eis van de Arbeidsinspectie die verband houdt met het C2000-communicatienetwerk. Eerder heeft de politie haar zienswijze aan de Arbeidsinspectie gegeven. Nu de eis van de inspectie onveranderd is gebleven en definitief is geworden, heeft de politie tijd nodig om te bezien wat daarvan de consequenties zijn. Om die reden maakt de politie bezwaar tegen de eis. De korpsleiding zal de politie-eenheden actief betrekken bij de nog te treffen noodzakelijke maatregelen.

Politie onderzoekt haalbaarheid oplossing C2000-problemen image

De Arbeidsinspectie heeft geëist dat de korpsleiding de problemen met het C2000-communicatienetwerk voor 8 juni 2024 oplost. Op dit moment kan de politie onder meer nog niet overzien of de door de Arbeidsinspectie gestelde termijn haalbaar is. Daarom is een bezwaarprocedure gestart die er mede toe dient om dat te onderzoeken. Daarmee voorkomt de politie bovendien dat nieuwe handhavingsacties van de Arbeidsinspectie volgen als zij de maatregelen niet (tijdig) of naar behoren treft.

Henk Geveke, vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor C2000: ‘Bezwaar tegen de aanwijzing van de Arbeidsinspectie betekent niet dat we in de tussentijd op onze handen gaan zitten, integendeel. We werken keihard aan de uitvoering van het technische verbeterplan van het ministerie van JenV, die eigenaar van het systeem is. Ook werken we aan het verbeteren van de instructie en opleiding van onze medewerkers. Dit alles gebeurt met extra inzet en urgentie. Die inspanningen gaan zeker leiden tot verbeteringen. Alleen moeten we wel goed bekijken wat daarbij haalbaar is. Het instellen van bezwaar geeft ons die ruimte.’

Veiligheid

Veilig werken is en blijft belangrijk binnen de politie, óók als het gaat om goed werkende communicatievoorzieningen in kritieke situaties. De korpsleiding is dan ook samen met de bonden, Landelijke Meldkamer Samenwerking en het ministerie van Justitie en Veiligheid structureel in overleg om de kwaliteit en het functioneren van onder meer het C2000-netwerk te verbeteren. Ook bekijkt de politie hoe de instructie en opleiding van de medewerkers op korte termijn kan worden verbeterd. Daarnaast inventariseert de politie wat er concreet binnen de organisatie nog meer moet gebeuren, ook buiten de eisen die de Arbeidsinspectie heeft gesteld.

Medewerkers bij verbetermaatregelen betrekken

De korpsleiding betrekt alle eenheden bij de noodzakelijke verbeteringen van de communicatievoorzieningen. Geveke heeft onlangs met een aantal politiechefs gesproken over het op korte termijn organiseren van bijeenkomsten met medewerkers.

Adviescollege ICT

Het nieuwe systeem dat C2000 op termijn moet vervangen heet NOOVA (Nieuwe Openbare Orde en Veiligheid Architectuur). De voortgang van de ontwikkeling, aanschaf en introductie hiervan, loopt minder voortvarend dan gehoopt. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft onlangs geadviseerd om te stoppen met NOOVA in de huidige opzet. De politie herkent de bevindingen van het adviescollege. Dit advies ondersteunt ook het plan van aanpak om te blijven investeren in het huidige systeem C2000.

De minister van J&V is eigenaar van zowel NOOVA als C2000. Voor het ministerie, als stelselverantwoordelijke en voor de betrokken partners is hetgeen optie om te stoppen met het vernieuwingstraject. Er wordt wel een pas op de plaats gemaakt.

Plan van aanpak

De minister van JenV heeft de Tweede Kamer laten weten te blijven werken aan de vervanging, vernieuwing en verbetering van de missiekritische communicatie. Een nieuwe kwartiermaker Toekomstbestendige Missiekritische Systemen (TMS) die vanaf 1 december start, zal samen met alle partners een plan van aanpak opstellen. De focus komt daarbij te liggen op een uitwerking van de overgang van C2000 naar de nieuwe voorziening. Totdat het nieuwe missiekritische communicatiesysteem er is, moet het huidige C2000 systeem zo optimaal mogelijk blijven werken. Het ministerie onderneemt samen met de LMS (beheerder van C2000) en de overige partners acties om C2000 te verbeteren zolang dit nodig is.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!