Wouter Hoeffnagel - 24 november 2023

Techmedewerkers verdeeld over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Nederlandse techmedewerkers zijn verdeeld over het onderwerp diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Nederlandse techsector is in het algemeen positief gestemd over diversiteit op de werkvloer. De urgentie om echte vooruitgang te boeken in de aanpak van ongelijkheid ontbreekt echter. Techleap stelt dat twee cruciale stappen nodig zijn om de perceptiekloof te dichten.

Techmedewerkers verdeeld over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie image

Dit blijkt uit het State of Inclusion in Dutch Tech onderzoek, uitgevoerd door Diverse Leaders in Tech (een initiatief van Techleap). De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de DEI in Tech Summit. Techleap ziet twee cruciale stappen die nodig zijn voor het dichten van de perceptiekloof. Enerzijds moet er meer bewustzijn komen over hoe diversiteit direct bijdraagt aan bedrijfssucces. Daarnaast is het belangrijk om beter te begrijpen hoe inclusie in de techsector daadwerkelijk beleefd wordt door verschillende groepen.

Voordelen erkend, maar er is ook weerstand

Veel Nederlandse techmedewerkers erkennen het belang van diversiteit en inclusie. Twee derde (66%) vindt het belangrijk dat in hun organisatie actief stappen ondernomen worden. Dit is niet alleen vanuit sociale overwegingen (50%), 62% gelooft dat het bijdraagt aan een positief imago en het bereik van diverse doelgroepen.

Hoewel veel techmedewerkers het belang dus erkennen, is het opvallend dat er steeds meer weerstand en kritiek komt naarmate de initiatieven concreter worden. Veel respondenten stellen dat het onderwerp overdreven wordt en zien niet veel heil in het stellen van doelen en verantwoordelijkheden.

“De kloof tussen hoe we diversiteit naar buiten uitdragen en wat we in de realiteit zien, is een wake-up call voor de hele industrie", verklaart Ingrid Tappin, Director Diverse Leaders in Tech bij Techleap. “Ook als je kijkt naar de huidige verkiezingsdiscussies zie je dat thema's als diversiteit en gelijke kansen onder een enorm vergrootglas liggen. We moeten ons bewust zijn dat we het beste talent nodig hebben, en daarom juist op dit thema versnellen. Zo helpen we mensen vooruit en kunnen we Nederland laten doorgroeien."

Mannen vinden belang van diversiteit overdreven

Bijna de helft van de mannen (47%) vindt dat het belang van diversiteit op de werkvloer overdreven wordt, tegenover een kwart (24%) van de vrouwen. Bovendien ziet een derde van de mannen (34%) de toegevoegde waarde niet, terwijl 9 op de 10 vrouwen (86%) wel geloven dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie belangrijk is voor bedrijfssucces.

Hoewel driekwart (77%) van de techmedewerkers denkt dat iedereen gelijke kansen krijgt, en meer dan twee derde (71%) tevreden is met hoe ongelijkwaardigheid wordt aangepakt, wordt dit niet altijd zo ervaren door andere groepen. Ruim een derde (35%) van de medewerkers met een migratieachtergrond noemt discriminatie een groot probleem in de techindustrie, en 45% zegt niet gelijkwaardig te worden behandeld.

“Er is sprake van een inclusie-perceptiekloof die we niet mogen negeren”, stelt Tappin. “Organisaties moeten dit signaal serieus nemen en investeren in educatie en begrip rondom de waarde van diversiteit en inclusie. Door deze aspecten meetbaar te maken, kun je diversiteit benutten als een katalysator voor bedrijfssucces en creëren we een gelijke omgeving voor alle medewerkers.”

Jonge medewerkers geloven in divers leiderschap

Minder dan de helft van de respondenten (49%) gelooft dat een divers managementteam belangrijk is voor het bedrijf. Jonge mensen (Gen Y en Z) onderkennen vaker het belang van rolmodellen: 61% benoemt de toegevoegde waarde van divers leiderschap. Slechts 2 op de 5 (39%) van de medewerkers boven de 44 zien het belang van diversiteit in de top.

Techmedewerkers zijn niet bekend met initiatieven die diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer trachten te verbeteren. Maar liefst twee derde (65%) kan geen concrete acties noemen die binnen hun organisatie worden genomen. Daarnaast gelooft 60% dat aanvullende investeringen om diversiteit te stimuleren niet nodig zijn en ziet slechts een kwart (27%) de waarde van quota in om hun bedrijf te helpen een betere afspiegeling van de maatschappij te worden.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!