Wouter Hoeffnagel - 08 december 2023

Slechts vier op de honderd Nederlandse bedrijven zijn klaar voor AI

Slechts 4% van de Nederland organisaties is volledig voorbereid op het gebruik van AI-technologieën. Meer dan de helft geeft toe zich ernstige zorgen te maken over de impact op hun bedrijf als ze niet binnen het komende jaar in actie komen. Met de index brengt Cisco de adoptie en de impact van AI in kaart van zowel bedrijven als ons dagelijks leven, waarbij het rapport een aantal significante tekortkomingen bij bedrijven blootlegt.

Slechts vier op de honderd Nederlandse bedrijven zijn klaar voor AI image

Dat blijkt uit Cisco’s AI Readiness Index, waarvoor meer dan 8.000 bedrijven in de wereld zijn ondervraagd, waarvan 159 uit Nederland. Hoewel 75% van de respondenten verwacht dat AI een aanzienlijke impact gaat hebben op hun bedrijfsvoering brengt het ook nieuwe vraagstukken met zich mee, met name op het gebied van data privacy en cybersecurity. De beschikbaarheid van data is cruciaal voor een optimaal gebruik van AI. Bijna negentig procent (89%) van de Nederlandse respondenten erkent dat deze data te verspreid zijn binnen hun organisatie.

Nederland loopt met AI achterop in Europa

Naast de 4% volledig voorbereide ‘pacesetters’ in Nederland, tellen we ook 18% ‘chasers’. Deze groep is grotendeels voorbereid op een toekomst met AI. Dit betekent dat minder dan een kwart van de bedrijven in Nederland klaar is voor AI. Zeven op de tien (69%) zijn als ‘followers’ onvoldoende voorbereid, terwijl negen procent (de ‘laggards’) nog helemaal niet is voorbereid.

In vergelijking hiermee is Zweden, dat net als Nederland vaak in de top-5 van digitaliseringsranglijsten staat, veel beter gepositioneerd. Bijna de helft van de bedrijven in Zweden is klaar voor AI: 22% is volledig gereed, terwijl 22% grotendeels klaar is. Slechts drie procent staat pas aan het begin.

Nederlandse bedrijven werken aan AI-strategie

Positief is wel dat Nederlandse bedrijven maatregelen nemen om zich voor te bereiden op een AI-gerichte toekomst. In Nederland heeft 83% van de bedrijven al een AI-strategie uitgewerkt of is daarmee bezig. Meer dan de helft (56%) zegt dat hun organisatie bereid is om AI snel te omarmen.

“Hoewel het zorgwekkend is dat bijna alle ondervraagde Nederlandse bedrijven aangeven nog niet klaar te zijn voor AI, is het geruststellend dat er wel bewustwording is: ruim negentig procent geeft aan dat de nood aan AI in hun organisatie in de afgelopen zes maanden dringender is geworden. Ze zijn van mening dat het ontbreken van een AI-strategie binnen een jaar nadelige kan gevolgen, bijvoorbeeld voor het beheren van de IT-infrastructuur of cybersecurity”, stelt Edwin Prinsen, General Manager van Cisco Nederland. “We merken dan ook dat AI stilaan op de agenda van het topmanagement komt. Maar als Nederland zijn voorsprong in digitalisering wil behouden en op economisch vlak wil floreren, is er een heel snelle inhaalbeweging nodig op dit gebied.”

Ook de infrastructuur van Nederlandse bedrijven staat nog niet volledig op punt voor AI. Slechts 26% beschouwt zijn infrastructuur als zeer schaalbaar voor krachtige AI-workloads. De meerderheid van de respondenten (68%) geeft aan dat ze beperkte of helemaal geen schaalbaarheid hebben om AI efficiënt te laten functioneren. Een op de drie Nederlandse bedrijven (34%) heeft zijn datastrategie niet op orde, met een te grote fragmentatie van gegevens als gevolg.

Gebrek aan de juiste vaardigheden

Er is in ons land ook werk aan de winkel als het gaat om het opleiden van AI-talent. In slechts vier procent van onze bedrijven zijn alle vaardigheden aanwezig om van AI een succes te maken. Hiermee staat Nederland onderaan de lijst van de negen onderzochte Europese landen. Aan de andere kant staat Nederland bovenaan de lijst met vijftien procent van de bedrijven waar helemaal geen AI-vaardigheden aanwezig zijn.

De behoefte aan die AI-vaardigheden legt ook een nieuwe digitale kloof bloot. Ruim zeventig procent van bedrijfsleiders is staat open voor AI in hun bedrijf, terwijl 40% van de middenmanagers dat minder of helemaal niet is. Iets minder dan helft (47%) van de organisaties zegt dat hun werknemers niet helemaal bereid zijn om AI toe te passen of bieden zelfs absolute weerstand. Hoewel 74% van de respondenten zegt te hebben geïnvesteerd in het bijscholen van bestaande werknemers, heeft 25% twijfels over de beschikbaarheid van voldoende talent om dit te doen.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!