Redactie - 15 december 2023

2024 luidt nieuw tijdperk van exponentiële technologie in

De zakelijke markt bevindt zich in een nieuw tijdperk van exponentiële technologie, dat vergelijkbaar is met dat van de komst van het internet en de eerste mobiele telefoon. En met een verdere acceptatie van AI in 2024 verandert dit tijdperk de manier waarop bedrijven zich aanpassen aan ‘big picture’-problemen zoals ESG-vraagstukken en de voortdurende vaardighedenkloof. Cathy Mauzaize (foto), President of EMEA bij ServiceNow, gaat in dit artikel in op de vijf trends die volgens haar het zakelijke landschap in 2024 zullen bepalen.

2024 luidt nieuw tijdperk van exponentiële technologie in image

“Digital transformatie” is een term die we al jaren horen. In 2020 werd dit voor veel bedrijven noodzaak in de transitie naar thuiswerken. Komend jaar wordt ‘bedrijfstransformatie’ de nieuwe norm, waarbij organisaties continue verandering omarmen zowel op het gebied van IT als de bedrijfscultuur. Tegelijkertijd proberen ze systemen, beleid en prioriteiten op orde te krijgen voor een nieuwe, meer mensgerichte toekomst.

GenAI doet intrede in de zakelijke markt

Generatieve AI (GenAI) is van de ene op de andere dag veranderd van een niche onderzoeksthema naar een onderwerp in de mainstream media. Deze technologie bestond een jaar geleden nog nauwelijks en heeft inmiddels de potentie om bedrijven en de maatschappij fundamenteel te veranderen. Gartner voorspelt dat in 2026 meer dan 80% van de bedrijven GenAI API’s en modellen gebruikt of GenAI-applicaties heeft geïmplementeerd in productieomgevingen. Begin dit jaar was dit nog minder dan 5%.

De tijd van alleen praten over GenAI is voorbij. Komend jaar gaan organisaties experimenteren met AI en ontdekken hoe ze dit het beste kunnen integreren in de bedrijfsvoering. De verschuiving naar het op grote schaal inzetten van GenAI wordt grotendeels ook gedreven door werknemers. In het ‘Future of Work’-onderzoek van ServiceNow geeft bijna de helft van de werknemers in Nederland (49%) aan dat AI de grootste kans biedt voor de toekomstige beroepsbevolking. Werknemers beseffen dat bedrijven het innovatietempo moeten bijhouden om te kunnen groeien en overleven.

Omscholen van personeel

Menig organisatie begon 2023 met bezuinigingen op personeel en ontslagrondes, maar de afnemende dreiging van een recessie betekent dat de vraag naar digitaal talent snel weer toeneemt. Met een tekort aan technisch opgeleid personeel kunnen bedrijven dan ook niet anders dan investeren in bij- en omscholing om intern competenties op te bouwen, vooral op het gebied van AI. Los van de bedrijven vindt ook bijna de helft van de werknemers vindt dat ze zich moeten bijscholen om de snel veranderende technologische ontwikkelingen bij te houden. In de nabije toekomst is het aan werkgevers om bijscholing te bieden zodat werknemers zich kunnen ontwikkelen binnen de veranderende werkomgeving.

Ook de onderwijssector moet zich snel aanpassen om aan de veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen. Uit het eerder genoemde ‘Future of Work’-onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlandse werknemers vindt dat AI een verplicht vak moet zijn op scholen en 70% vindt dat coderen deel moet uitmaken van het curriculum.

Data worden nog belangrijker

Organisaties die de afgelopen jaren snel verschillende technologische oplossingen hebben geïmplementeerd, vinden het nu lastig de volledige waarde uit die investering te halen. Ze hebben dan ook geen behoefte aan verschillende technologiestacks, maar aan hulp om de puntjes op de ‘i’ te zetten.

Naarmate bedrijven hun rendement op investeringen en operationele efficiency maximaliseren, worden hoogwaardige en uniforme, samenhangende data steeds belangrijker. Komend jaar zal er meer aandacht zijn voor technologieën die snel waarde onttrekken aan data. Betrouwbare, veilige en geïntegreerde databronnen zijn een eerste vereiste, voor zowel de dagelijkse gang van zaken als de strategische langetermijnplanning.

Ook vereist veranderende regelgeving komend jaar meer aandacht voor data, met wetgeving zoals de Digital Operational Resilience Act (DORA) in Europa.

ESG weer boven aan de agenda

De aandacht voor ESG leek in 2023 wat te zijn weggezakt omdat zakelijke leiders worstelden met het onzekere economische klimaat en de opkomst van GenAI. Maar het onderwerp is terug op de agenda na de COP28 in Egypte. In 2024 zullen ethiek en transparantie rond duurzaamheidsinitiatieven cruciale overwegingen worden voor klanten, investeerders en kopers. Datagedreven inzichten gaan hierbij het verschil maken tussen authentieke ESG-inspanningen en greenwashing.

Naast COP28 gaat ook nieuwe wetgeving bijdragen aan meer aandacht voor ESG, zoals de European Sustainability Reporting Standards (ESRSs) die vanaf het boekjaar 2024 ingaat voor beursgenoteerde bedrijven. ESG-vereisten gaan in toenemende mate de investeringsbeslissingen rondom technologie in boardrooms bepalen en degenen die het goed doen, winnen marktaandeel.

Technologie stimuleert groei en omzet

Doordat innovatie steeds sneller gaat, moeten organisaties komend jaar nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenbronnen omarmen - en de CIO zou hier wel eens een centrale rol in kunnen spelen.

Volgens het 2023 State of the CIO Report erkent meer dan twee derde (68%) van de CIO’s dan ook dat het creëren van nieuwe inkomstenbronnen tot hun taken behoort. Bedrijven gebruiken technologie om klanten op nieuwe manieren te bereiken, terwijl startups zullen doorgaan met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Omdat veranderingen sneller gaan dan ooit eisen bedrijven een snellere time-to-value bij het investeren in nieuwe oplossingen.

Een jaar vol verandering

De komende golf van nieuwe technologieën gaat het zakelijke landschap veranderen. Organisaties moeten hierop anticiperen en ervoor zorgen dat ze beschikken over de efficiency, schaalbaarheid, flexibiliteit en wendbaarheid om het tempo van de verandering bij te houden. Aan dit alles ligt de behoefte ten grondslag mensgericht te blijven. Transformatie en innovatie zijn van cruciaal belang, maar onthoud dat klanten ook behoefte hebben aan menselijke interactie.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!